måndag 27 oktober 2008

Grattis gröna Helsingfors!

64299 Helsingforsbor röstade grönt i gårdagens kommunalval. Därmed är de Gröna näst största parti i Finlands huvudstad med 23,3% av väljarna bakom sig. Om två år tror vi att situationen kommer vara likadan i Sveriges huvudstad.

» Läs mer på Svenska YLE, DN, SvD

fredag 24 oktober 2008

Vitlöksforskning är ingen klimatlösning

Ser på SVTs Rapport att holländska forskare experimenterar med att blanda i vitlök i fodret för att minska nötboskapens metangasproduktion. Det är exempel på typiskt dum och onödig forskning.

Jag vet inte så mycket om kossor, men jag har förstått att de har ett väldigt komplicerat matsmältningssystem som inbegriper inte mindre än fyra magar! Hur metangasen påverkar deras matsmältning låter jag vara osagt, men det är tydligt att människor verkar göra vad som helst för att slippa ändra livsstil.

För det är ett faktum att vi faktiskt måste ställa om vår kost och äta mindre kött och mer grönsaker och spannmål. Och det är både för klimatet och för att resurserna inte räcker till världens växande befolkning annars. Och detsamma gäller för en massa andra områden: bilåkandet, överkonsumtionen, energianvändningen, et cetera...

Inga vitlöksstudier kan ändra på det!

» Kossan på bilden bor i en överfull jättelagård i södra Estland.

torsdag 23 oktober 2008

Forskningsproppen

Idag presenterades regeringens forskningsproposition. En lunta på nära 300 sidor med titeln: "Ett lyft för forskning och innovation". Stora delar var kända sedan tidigare. Anslagen till forskningen höjs relativt kraftigt - med 5 miljarder fördelat på 4 år. Och en betydande del går direkt till lärosätena. Men jag är besviken på fördelningen och på fördelningsnycklarna. Men också på syftet med satsningarna.

Den absoluta huvuddelen av pengarna kommer att gå till medicinsk, naturvetenskaplig och teknisk forskning. Karolinska Institutet lär bli den stora vinnaren som kammar hem nära hälften av de satsade miljarderna. Förlorarna är forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Inget av de 25 prioriterade områdena som specifikt nämns i propositionen kan ens med bästa vilja ledas till de humanistiska vetenskaperna. Samhällsvetarna får försöka tvinga sina ansökningar till något av områdena: Säkerhet och krisberedskap, Förutsättningar för tillväxt eller Politiskt viktiga geografiska regioner.

Den huvudsakliga riktlinjen är att:
Nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat stimuleras
Det är ett snävt mål som dessutom är politiskt betingat, vilket inte är bra alls!

Vidare ska fördelning till lärosätena ske enligt nycklar utifrån indikatorerna: egen finansiering (dvs. inbringade externa medel) respektive antal publikationer och citeringar. Det är nycklar som inte stimulerar mångfald och enbart skapar likriktning. Humaniora och samhällsvetenskap missgynnas ytterligare eftersom det inte finns fungerande citeringsindex för dessa discipliner. Och det kommer inte heller att finnas sådana i framtiden då det skulle kosta oerhört mycket pengar att ta fram den typen av listor - pengar som bättre behövs inom forskningen och undervisningen än inom administration och byråkrati.

Sammantaget får regeringen klart underkänt för sin forskningspropp!

» Ladda ner propositionen som pdf.
» Läs mer i SvD.

onsdag 22 oktober 2008

Lysande reportage om Förbifarten

Uppdrag gransknings reportage om Förbifart Stockholm visade hur projektet på punkt efter punkt är skadligt för ekonomin, miljön, kösituationen, etc.

Kalkylerna håller inte, och vägen bryter mot lagen.
Man har helt skippat vissa centrala faktorer som bensin-/oljeprisets höjning, trängselavgifterna, påverkan på naturmiljö, byggets miljöpåverkan.

Köerna kommer inte att minska.
Alla experter är eniga: "Man kan inte bygga bort köer i en storstad". Nya vägar genererar ny trafik", "Trängselavgifter är det enda som fungerar", var några citat från reportaget. (En tragikomisk poäng fick Per Unkel (m) när han ändå tror sig veta bättre...).

Vägverkets VD anser att klimatpåverkan är ett "randvillkor"
Man har helt enkelt inte brytt sig om att ta in miljö- och klimatpåverkan i beräkningarna. Byggets miljöpåverkan, yrkestrafikens ökning och regionsutvecklingen i form av ökad långpendling, fler köpcentrum och en generell byggexpansion, saknas i underlaget. Och Förbifartens projektmål saknar helt skrivningar om klimat och miljö.

Förbifart Stockholm beräknas kosta 25 miljarder kronor. De pengarna borde istället läggas på hållbar - huvudsakligen spårburen - infrastruktur!

I debatten efteråt mot Sten Nordin (m) visade Maria Wetterstrand på ett tydligt och pedagogiskt sätt varför man ska rösta på Miljöpartiet i nästa val!

» Programmet sändes idag kl. 20:00. Repris i SVT24 23/10, SVT1 23/10, SVT1 25/10 och SVT24 27/10. Går även att se på SVT Play.

»
Bilden ovan är hämtad från en rätt okritisk artikel i SvD från i somras. Idag hade de dock en mer nyanserad ton.

fredag 17 oktober 2008

Kommunfullmäktiges långa budgetdebatt


Efter en frisk kvällspromenad från Stadshuset har jag precis kommit hem efter den två dygn långa budgetdebatten i Kommunfullmäktige.

Inte oväntat röstades miljöpartiets förslag till budget för 2009 ner, och den borgerliga budgeten med skattesänkningar, besparingar och fortsatta nedskärningar, klubbades igenom.

Jag hade förberett inlägg i debatterna om kultur respektive idrott. Se inläggen nedan.
Tidigt i morgon bitti går tåget mot miljöpartiets kommun- och landstingsdagar i Göteborg.

Budgetfullmäktige I - Kultur

Mitt inlägg i kulturbudgetdebatten:

(ordförande, fullmäktige)

När jag för några veckor sedan fick majoritetens budgetförslag på kulturområdet i min hand och läste igenom den så kände jag mig (till en början) faktiskt lite bättre till mods än vad jag gjorde för ett år sedan. För den skräck-läsningen (förra året) mådde man – som stockholmare och kulturkonsument – riktigt dåligt av. Det var nedskärningar över hela ribban.

Vi har sett under det senaste två åren hur hårt den moderatstyrda majoritetens svaga kulturbudgetar har drabbat verksamheten. Ni har nära nog halverat antalet barn i Kulturskolan. Ni har minskat antalet pedagoger i Kulturskolan – vilket har lett till att undervisningsgrupperna har blivit större (fler barn/lärare), teater och dansgrupper har lagts ner, och barnen har i flera fall tvingats åka till andra stadsdelar om de vill fortsätta, och då ofta med andra lärare. Men många har i det läget istället valt att sluta.

Besparingarna har drabbat den fria kulturen. Stadsmuseet har fått göra sig av med personal. Biblioteken har fått göra sig av med personal... Det här leder naturligtvis till en minskad volym i Stockholm kulturliv i stort, men också att kompetens försvinner från Stockholms kulturförvaltning.

I 2009-års budget ser det vid en första anblick nu lite bättre ut. Kulturen får 30 miljoner kronor mer än förra året (skräckbudgeten). 30 miljoner som aviseras som ”satsningar”. Bl.a. ska 19 miljoner kronor gå till biblioteken.

Och det låter ju bra, men…

Satsningarna saknar täckning! Det finns inga pengar bakom era satsningar. Bara var femte satsad krona är finansierad, resten måste tas genom nedskärningar inom andra områden av kulturen.
Nedskärningar igen alltså!!

Det saknas 25 miljoner kronor i majoritetens kulturbudget. Ni redovisar 3 mkr i minskad sjukfrånvaro och lokalkostnader. Men ni glömmer – eller ”låtsas glömma” – de 23,3 miljoner kronorna i ökade kostnader för priser och löner.

Samtidigt som era s.k. ”satsningar” (bl.a. de 19 biblioteksmiljonerna) dessutom i själva verket är intecknade i verksamheter, så överlåter ni nu för tredje året i rad åt
förvaltningscheferna att hitta finansieringen. Och det måste de ju göra i
verksamheten – i Stockholms kulturliv!


Miljöpartiet har alla era satsningar med också i vår budget. Vi har de 19 biblioteksmiljonerna, men vi har också 10 mkr till det fria kulturlivet (via samlingslokaler), och ytterligare 10 mkr till satsningar på barn och unga (främst via Kulturskolan och satsningar i miljonprogramsområdena). Vi har 1 miljon till Stadsmuseet, 1 miljon till nya kultursamordnare och 1 miljon till Stadsarkivet.

Och det är fullt ut finansierade miljoner ni hittar i miljöpartiets budget! Vi kompenserar för ökade priser och löner med 22,3 mkr.

Budgetfullmäktige II - Idrott

Mitt inlägg i idrottsbudgetdebatten:

(ordförande, fullmäktige)

Gå och bada!

Att simma och bada är en bra motionsform som passar de flesta: handikappade, barn, äldre, överviktiga... Det är avkopplande och som träningsform är det överlägset det mesta andra. Du tränar hela kroppen, många muskelgrupper.

Miljöpartiet vill ha kvar Aspuddsbadet. Idrottsnämnden bör kunna ges ett uppdrag att bevara, renovera och eventuellt driva badhuset i Aspudden. Idag har badet en viktig funktion inte bara för motion utan även som en social verksamhet. Där finns babysim, vattengympa, sjukgymnastik, handikappsgrupper, osv – grupper som inte
har så många andra lika bra bad att gå till.

Det är en värdefull kulturmiljö och det finns en stark lokal opinion för att bevara
Aspuddsbadet.

Vanadisbadet byggs om. Det är bra! Men se nu också till att göra det nya badet miljöklassat. Vanadisbadet är en utmärkt anläggning att bygga med modern miljöteknik. Det bör vara självförsörjande på energi. Minimera vattenanvändningen, o.s.v. Se det som ett pilotprojekt för entreprenörer inom den här nya växande branschen.

Men låt miljötänkandet för den sakens skull inte stanna vid en anläggning. Idrottsnämnden har relativt höga energikostnader. Men också stora möjligheter – med ny teknik – att minska energianvändningen, och bli mer självförsörjande, inte minst då med solceller och solfångare.

En inomhushall för bandy sparar energi i jämförelse med en utomhusarena.

"Ta med dig morfar när du går och badar!" Det är en devis från miljöpartister i idrottsnämnden. Vi vill införa en familjerabatt (en barn+vuxenrabatt) både på motionsidrott och på biljetter till idrottsevenemang. Och det lägger vi 2 mkr
i vår budget. Syftet är att nå fler grupper, och få barn och vuxna att ta del av idrott tillsammans.

Vi satsar också 2 mkr för att öka simkunnigheten, fr.a. för de unga.

Stockholm är ”Staden på vattnet” (det är en mycket bättre slogan än Capital of Scandinavia som ni kör med...). Vi bör fortsätta arbetet för att göra det lagligt att bada från innerstadens stränder. Men vi måste också se till att ha rent vatten i Mälaren. Och fungerande sjöar runt om i staden. (Som inte växer igen vilket vi t.ex. hörde om i vattendebatten i går).

Vi vill också underlätta för friluftslivet i stort. Stadens naturområden och rekreationsområden måste bevaras. Men också tillgängliggöras. Fortsätt satsa på fler motionsspår. Märk upp dem med kilometermarkeringar och gör de trygga.

Idrott, folkhälsa, och friluftsliv är gröna kärnfrågor. Att motionera är bra för kroppen – bra för själen. Man mår bra av det. Och det är – precis som kulturkonsumtion – oftast miljövänligt. Ett klimatsmart val!


Miljöpartiet har 22 mkr mer än majoriteten till idrottsnämnden.

fredag 10 oktober 2008

"Time is a jet plane, it moves too fast"

Äh, Horace förstår inte värdet av att introducera nya genrer för Nobelpriset. För helt klart är att om Dylan inte får priset, så kommer musiklyriken för alltid vara död för akademiens priskommitté. Det vore synd.

Istället fick nån fullkomligt okänd*) fransos priset.


_______
*) dvs jag har inte hört talas om karlen förut, men jag hade ju knappt hört talas om Fo eller Lessing heller...

torsdag 9 oktober 2008

"Time is an ocean but it ends at the shore"

Bara några timmar kvar till Nobelpristagaren i litteratur tillkännages.

Blir det inte Bob Dylan så blir jag sur...

onsdag 8 oktober 2008

8 oktober 2008 - En historisk dag!

Onsdagen den 8 oktober 2008 är ett datum som nutidshistoriker bör lägga på minnet.

Idag går svensk efterkrigspoltik in i en ny fas. Miljöpartiet har blivit vuxet nog att - också utifrån - erkännas som ett regeringsparti. Socialdemokraterna öppnar upp för att dela på regeringsmakten. Något liknande har bara hänt en gång sedan samlingsregeringen under krigsåren.*) Det är ett dramatiskt skifte som kommer få stor betydelse för framtiden.

Idag visar alla oppinionsundersökningar upp ett tydligt mandat för en s+mp-regering. Under de närmaste två åren kommer vi succesivt allt tydligare se att vi lever med en regering som utgörs av fyra lama ankor. Men om två år har vi en stark regering. Sveriges första koalitionsregering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är bra!


» Länkar: DN, SvD, Pressmeddelande från s+mp, Presskonferensen, mp.se
*) På 50-talet fick bondeförbundet några ministerposter i Erlanders regering.

måndag 6 oktober 2008

Medlemsomröstningsresultatet offentliggjort

Så kom då resultatet av medlemsomröstningen:

Miljöpartiet ska inte längre förorda att Sverige ska lämna EU. Det blev resultatet av den medlemsomröstning som har pågått under september månad. Med siffrorna 55,6 procent mot 44,4 har partilinjen ändrats. Röstdeltagandet var 46,5 procent.

Jag hade föredragit en övervikt för ja-linjen. Men glädjer mig ändå åt att vi har en väl fungerande interndemokrati i miljöpartiet. Jag har svårt att tro att något annat riksdagsparti har en så hög andel aktiva medlemmar.

Nu kan vi förhoppningsvis lämna den tekniska frågan kring formuleringen i partiprogrammet och fokusera gemensamt på den EU-kritiska linje som både ja- och nej-linjen kan samlas kring. EU är fortfarande en koloss som dras med stora problem, ett massivt demokratiskt underskott, en tungrodd och seg byråkrati och som bygger murar mot omvärlden.

lördag 4 oktober 2008

Carl Bildt "byter värld"


Carl Bildt skrev nyss på sin blogg att han från och med idag "byter värld"!

Nu är det inte så dramatiskt som man skulle tro. Men faktum är att han och jag - med den bildtska terminologin - numera delar värld (dock ännu inte värderingar! [n.b.]).

Utrikesministern har alltså "switchat", dvs bytt från PC till Mac.
...efter ett tag fungerar allting enklare, snabbare och smidigare. Den nya världen är alldeles definitivt bättre än den gamla

skriver Bildt själv i en tidig recension, och fortsätter:

Att säga att jag inte ångrar det steget är månadens stora understatement. Min enda kritik av mig själv är varför jag väntade så länge att ta steget.

Nu undrar vi bara hur länge Stockholmsmoderaterna ska vänta på att ta det där steget.