torsdag 3 februari 2011

När ska också kulturföreningarna få tillbaka sina pengar?

Alldeles nyss meddelade idrottsborgarrådet Regina Kevius (M) att Stockholms idrottsföreningar får behålla hela sitt stöd. Ännu är det oklart var, men någonstans har borgarrådet hittat de 10 miljoner som idrottsnämnden tidigare beslutat att skära i föreningsstödet. Det rör sig alltså inte i den här omgången om några nya pengar som tillförts, utan om omdisponeringar i den befintliga budgeten.

Nu väntar vi på en motsvarande åtgärd inom kulturnämnden. Precis som för idrotten drabbades Stockholms kulturföreningar i januari av ett besked om kraftigt sänkt stöd för 2011. Här gäller det det långsiktiga verksamhetsstödet som har skurits ner med två miljoner. Men också i kulturnämnden finns omdisponeringar att göra.

Två möjligheter ges:

1) Återta de miljoner som överförts till det kortsiktiga projektstödet.
2) Använd pengarna från den utskällda kulturbonusen.

Båda möjligheterna skulle rädda de kulturinstitutioner som den borgerliga majoriteten plötsligt ställde inför reella nedläggningshot. Det gäller bl.a. BUS, Fria teatern, danscentrum, KKV och Stallet. Bollen ligger hos kulturborgarrådet.

Gör som Kevius, Sjöstedt: ett snabbt och positivt beslut inom roteln kan rädda viktiga delar av Stockholms kulturliv!