tisdag 26 augusti 2008

Waldorfutbildningen stoppad

Något har varit ruttet på LHS: studenterna verkar omotiverade, lärarna likgiltiga och ledningen ofokuserad. Det är alla jag har pratat med (vänner och kollegor, alla med anknytning till lärarhögskolan) överens om. Därför är det bra att lärarhögskolan nu flyttar till Stockholms universitet, och får ny ledning och nya prefekter, mm.

Men det finns också en del obehaglig smolk i den bägaren. Naturvetarna och Bolognaförespråkarna på SU vill inte veta av "flummet" - det som sticker ut. Därför har universitetsledningen beslutat att stoppa utbildningen av Waldorflärare. Det är naturligtvis oacceptabelt. Miljöpartiet har kämpat i många år för friskolorna och de fria pedagogikerna - det är en grundsten i den gröna ideologin. I Sverige går 7000 elever i waldorfskolor och förskolor. Om vi inte fortsätter med utbildningen kommer dessa barn och unga snart stå utan lärare.

Min parti- och kulturnämndkollega Kerstin Wickman (mp) har tillsammans med en rad andra framstående professorer och kultur- och utbildningspersoner skrivit en debattartikel i söndagens SvD.

Vår rektor har i ett mindre nyanserat inlägg besvarat kritiken.

Nyskapande kultur

Den borgerliga majoriteten i kulturnämnden har flera gånger slagit sig för bröstet och framhävt att de gör en storsatsning på det fria kulturlivet och nyskapande kultur.

Idag vet vi vad det blev av den satsningen: 1 miljon kronor årligen tas från ordinarie kulturstöd och läggs i en fond för nyskapande kultur. För att det ska bli borgerlig politik av detta beslöt majoriteten på nämndsammanträdet idag att låta en privat aktör administrera fonden. Kostnad för detta: 2 miljoner(!)

Alltså, man avsätter 1 miljon för den fria kulturen och 2 för det fria näringslivet. För fiolerna står Stockholms skattebetalare!

torsdag 14 augusti 2008

Ytterligare borgarkliv mot tjänstemannaväldet!

Jag läser i gårdagens SvD att stadshusborgarna nu har tillsatt en utredning för att ytterligare minska stadsmuseets och skönhetsrådets påverkan på förändringarna av Stockholms stadsbild. 

Stadsmuseets kulturmiljöavdelning ska (till en början delvis) flyttas över till Stadsbyggnadskontoret, och därmed ska kontorets kompetens öka samtidigt som deras projekterare slipper jobbiga nej-sägare.

Syftet är att effektivisera byggprocesserna i stan genom att överföra mer makt åt grabbarna (!) på Stadsbyggnadskontoret. Genom att radera museets och skönhetsrådets kompetens så "slipper man en remissvända", som stadens utredare utrycker det. 

Som exempel på ärenden där Stadsmuseet inte längre skulle få vara med i processen nämns Asplundsbiblioteket och Gasverksområdet.

Det är naturligtvis helt fel väg att gå. Byggprocesserna har redan "effektiviserats" långt utöver vad som är demokratiskt försvarbart. Under mandatperioden har borgarna redan strukit såväl stadsmuseet och skönhetsrådet som de lokalt förankrade stadsdelsnämnderna som remissinstans från väldigt många byggärenden. Sådant ska inte benämnas "effektivisering", kalla det istället för vad det är, en reell "avdemokratisering"!

Vad som borde göras är istället det rakt motsatta. Stärk de kompetenta remissinstanserna! Det är oerhört viktigt att stadsmuseet och skönhetsrådet utgör enheter som är tydligt skilda från Stadsbyggnadskontoret. Självklart borde SBK ha en egen kompetens i huset, men de fristående remissinstanserna måste få finnas kvar. Att stirra sig blind på effektiviseringar och kortare handläggningstider är vanskligt och farligt, och riskerar att bli förödande för Stockholms fortsatta utveckling. Kvaliteten på den urbana kulturmiljön är hotad.

Jag har vid flera tillfällen, såväl i fullmäktige som i kulturnämnden, påpekat att vi politiker fått allt färre byggremisser att ta ställning till. Man har konstant glidit undan och vägrat ge ordentliga svar på varför det har blivit så. Men mönstret är tydligt. Nämnderna och fullmäktigepolitiker får, liksom medborgarna i stadsdelarna, allt mindre att säga till om gällande stadens omvandling. Detta samtidigt som tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret och – fr.a.  Stadsbyggnadsborgarrådet – stärker sin egen makt. Vi är med stora kliv bort från demokrati och medbestämmande, på väg mot ett tjänstemannavälde. 

Jag har tidigare skrivit om den interpellation som Jonas Eklund (mp) ställde till Mikael Söderlund (m) i våras, som behandlar samma ämne.