tisdag 29 december 2009

Soldater och stadsbor i förindustriellt gatuvåld

Jag medverkar med ett kapitel i en antologi från Uppsala universitet som släpptes i dagarna. Boken heter: Sammanflätat, och behandlar relationerna mellan civilt och militärt i det tidigmoderna Sverige.

Min text, Soldater och stadsbor i förindustriellt gatuvåld. Stockholm 1719–1848, är en utveckling av delar av min avhandling och springer ur ett föredrag jag höll på en konferens i Lyon förra sommaren.


» Läs mer och beställ boken här!

måndag 28 december 2009

Könsfördelningen i våra kommunala bolag

Svt:s Rapport har gjort en kartläggning över könsfördelningen i de kommunala bolagen. Resultatet är nedslående. Det visar att endast var fjärde styrelseledamot är en kvinna. I hela 35 kommuner saknas kvinnliga ledamöter helt.

Jag kan inte annat än att hålla med jämställdhetsministern som menar att "kommunerna borde skämmas". Men det är egentligen inte kommunerna, utan partiernas valberedningar och nomineringskommittéer som är ansvariga och som borde skämmas och skärpa sig.

Eftersom jag nu själv sitter i Miljöpartiet Stockholms stads valberedning så ställde jag mig frågan: hur ser det hos oss? Jag kollar i våra listor och får fram följande data:

- Miljöpartiet är representerad i 14 kommunala bolag med totalt 23 uppdrag i Stockholms stad.* Av dessa är 13 ledamöter, 9 suppleanter och 1 vice ordförande.

- Av de 23 uppdragen innehas 11 av kvinnor och 12 av män.
- Av de 13 ledamöterna är 6 kvinnor och 7 män.
- Av de 9 suppleanterna är 5 kvinnor och 4 män.
- Vice ordförandeposten innehas av en man.

Så långt alltså väldigt jämställt. En viss problematik uppstår dock när vi tar i beaktande att några personer innehar flera uppdrag. Könsfördelningen totalt hos de miljöpartister som innehar styrelseuppdrag i Stockholms stad är: 8 kvinnor och 11 män.

Slutsatsen blir ändå att vi har en god könsfördelning i våra bolagsstyrelseuppdrag.

___
*) Viss reservation dock för att jag kan ha missat något uppdrag.

fredag 18 december 2009

Medeltid

Den senaste veckan har mitt politiska uppdrag bjudit mig som historiker på två intressanta medeltidsnyheter.

Det ena manifesterade sig på arkivutskottets möte i torsdags förra veckan då jag fick ett exemplar av Stockholms stads tänkeböcker för året 1635 i min hand. Boken ser – precis som de andra årgångarna i serien – inte mycket ut för världen utanpå, men erbjuder en fantastisk källa till det gamla Stockholm. Det som trotsallt utgör nyheten i just årgången 1635, är att det är den sista i den långa serie som arkivet har givit ut ända sedan 1930-talet.

På arkivutskottets sammanträde läste stadsarkivarien Björn Jordell högtidligt upp delar av redaktören Bo Elthammars förord för ledamöterna:

Den 18 december 1931 uppdrog Stockholms stadfullmäktige åt Stockholms stadsarkiv att edera stadens tänkeböcker från 1592 till och med 1635. Den första volymen 1592–1595 redigerades av arkivarien Daniel Almqvist och trycktes 1939. Med föreliggande edition av Stockholms tänkeböcker 1635 är uppdraget slutfört.


Den andra nyheten fick vi oss förevisade på Kulturnämndens sammanträde nu i tisdags. Mötet hade nämligen flyttats från den pampiga Stora sessionssalen i Stadshuset där vi annars plägar hålla till, till Medeltidsmuseets lokaler under Norrbro. Medeltidsmuseet har ju varit stängt sedan sommaren 2007 för reparationsarbeten av bron. Under tiden har museet förvisso haft verksamhet igång i sin tillfälliga lokal i Kulturhuset, men framför allt har ett renoveringsarbete pågått i lokalen under bron.

Kulturnämndens ledamöter fick en visning av landets förmodligen bästa museipedagog, Tina Rodhe. Ännu har inte mycket av utställningen kommit upp. Men muren står där den stått sedan Gustav Vasas dagar, båten ligger kvar och galgbacken kommer även fortsättningsvis att skrämma alla barnen. (Medeltidsmuseet har flest skolklassvisningar av alla museer i landet.)

Invigning sker den 23 januari, museet öppnar för allmänheten dagen därpå.

torsdag 17 december 2009

Fp drar ner på kulturen i Stockholms skolor

Under förra mandatperioden ökade antalet elever i Stockholms kulturskolor från drygt 21.000 barn och ungdomar till över 39.000. Ökningen berodde huvudsakligen på en stärkt koppling mellan kulturskolan och skolan. I s.k. BAS-lag integrerades kulturaktiv undervisning med den ordinarie pedagogiken. Och vinsterna var stora både för lärarna och eleverna.

Även prova-på verksamhet och andra särskilda satsningar gjordes i skolorna vilket ledde till att barn som annars inte skulle ha hittat till kulturskolan nu fick möjlighet att bekanta sig med instrument, sång, dans, teater eller annan kulturverksamhet. För allt detta fick Stockholms kulturskola pris 2007 som "Årets kulturskola".

Sen kom de tre borgerliga partierna till makten i Stadshuset...

Direktiven från den folkpartistyrda kulturroteln var tydliga: Kulturskolan skulle ut ur skolan, avgifterna skulle höjas, lärare skulle avskedas! Den verksamhetschef som inte ville lyda fick gå.

Några delar av kulturskolans verksamhet har dock idogt bitit sig kvar i skolorna. Men till verksamhetsåret 2010 har kulturborgarrådet tydligt flaggat för att den delen ska avgiftsbeläggas. Och det är skolorna som ska betala. Lustigt nog är det alltså mellan de två folkpartistyrda rotlarna - kultur/idrott respektive skolroteln - som man nu vill skyffla runt pengarna.

Fast de pengar som kulturborgarrådet förväntas kunna norpa åt sig är i själva verket de statliga bidragen som varje skolhuvudman kan söka för kulturverksamhet i skolan. Det är medel som tidigare har gått till sånt som teaterbiljetter, författarbesök, museiutflykter, mm.

För att få råd att ha kulturskolans verksamhet kvar, måste skolorna nu alltså avstå från, eller kraftigt dra ner på, det ytterst lilla kulturinslag som man hittills har haft möjlighet att erbjuda eleverna.

Detta är ingen bra utveckling för Stockholms barn.

måndag 14 december 2009

Nytt kultur- och mötescentrum i Aspudden

Idag ställde jag en fråga i kommunfullmäktige till kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt. Frågan gällde hur vi nu går vidare i Aspudden nu när badhuset är rivet.

I höstas tvingades badhusföreningen tömma bassängen. Sedan dess har en blomstrande kulturverksamhet uppstått i badhuset. Man har haft filmkvällar, författaruppläsningar, musikfestivaler och barnverksamhet. Det är ett engagemang som vi politiker måste ta till vara, och bygga vidare på.

Min fråga till Madeleine var därför hur hon anser att vi politiker ska agera i det här läget. Tyvärr blev hennes svar - som tidigare - att hon väljer att bortse från det politiska läget som frågan har hamnat i. I stället gömmer hon sig bakom förvaltningen och tjänstemannens utlåtande. Inte långt ifrån ett agerande jag skrev om på Newsmill nyligen.

Nu har en möjlig ny lokal för Kultur- och badhusföreningen dykt upp. Det gäller den gamla brandstationen i Midsommarkransen, där verksamheten sägs upp från årsskiftet. Fastigheten är - precis som badhuset - kulturmiljöklassat med grön färg av Stadsmuseet, och den ligger i LM-staden som är ett riksintresse för kulturmiljövården.

Exploateringskontoret vill överta fastigheten för att riva den kulturmärkta byggnaden och bygga kontor och bostäder på tomten. Det är naturligtvis en mycket dålig användning - bättre vore att låta en ny, spännande kulturverksamhet ta plats i brandstationen: kanske ett kultur- och badhus!
Den gamla brandstationen, Bäckv. 1, Midsommarkransen.

Tillsammans med miljöpartiets ledamot i stadsdelsnämnden Ylva Wahlström, har jag idag skickat ut ett pressmeddelande om ärendet. Det kan läsas nedan:

Pressmeddelande
från Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad

Verksamheten i det rivna Aspuddsbadet måste få leva vidare.

På kommunfullmäktige idag kommer Mats Berglund att ställa en fråga till kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt om ett nytt kultur- och mötescentrum i området.

- Under hösten har Aspuddsbadet utvecklats till ett vitalt kulturhus med flera hundra engagerade medborgare. Det engagemanget måste vi politiker ta tillvara, säger Mats Berglund.

De boende i området fortsätter kampen för en levande kultur och badverksamhet. Nu börjar arbetet för att utveckla de verksamheter som bedrevs på badet genom flera engagerade föreningar.

- Nu måste de här verksamheten får fortsätta i någon ny byggnad. Ett förslag är att använda den kulturmärkta brandstationen som ligger inom riksintresset LM-staden i området, säger Ylva Wahlström som kommer att lägga en skrivelse om detta på torsdagens sammanträde i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Kontakt:
Ylva Wahlström (mp), ersättare i kommunfullmäktige, SDN Hägersten-Liljeholmen, 0708-652906
Mats Berglund (mp), ersättare i kommunfullmäktige, kulturnämnden, 0706-969006

fredag 11 december 2009

Politiker måste våga ta ansvar

Jag har skrivit på Newsmill om att politiker måste våga ta ansvar. Bakgrunden är ett reportage som sändes på kulturnyheterna igår om hur kommun- och regionpolitiker ska agera angående kontroversiell och offentligt finansierad konst.

torsdag 10 december 2009

Betraktelse över Aspuddsbadet

Aspuddsbadskampen är slut, den destruktiva politiken vann. Det är bittert! Man får inte behandla kulturmärkta byggnader på det här sättet. Inte engagerade medborgare heller. Politiker måste ta tillvara det folkliga engagemanget varhelst det uppstår. Allt annat är fel! Det som skett vid Aspuddsbadet, Kvartersbion, Tantogården, Södra fot, osv... är inget annat än ren kapitalförstöring. Och då menas huvudsakligen humankapital. Många anser att demokratin är död nu. Det vilar ett svart moln över folkpartiet.

I Aspudden börjar nu en ny kamp!

måndag 7 december 2009

Kulturfientligt, demokratifientligt

Nu rivs Aspuddsbadet!

Det är djupt sorgligt. En kulturmärkt byggnad skövlas och förstörs. En kulturverksamhet och en mycket behjärtansvärd idrotts- och föreningsverksamhet tvingas bort. Det är inte bara ett kulturmord, utan också ett hårt angrepp på demokratiska värderingar. Den folkpartistryrda kulturroteln har vägrat lyssna på den lokala opinionen.

Madeleine Sjöstedt gömmer sig bakom förvaltningsutlåtanden. På sin blogg hänvisar hon till stadslednigskontoret och idrottsförvaltningens uttalanden. Det är ett fegt sätt att ta ansvar. Sedan dessa uttalanden gjorts har badhusföreningen under flera månader visat sig vara mycket kompetenta att driva såväl badverksamheten som en unik kulturverksamhet. Att Sjöstedt dessutom "glömmer" att hänvisa till Kulturförvaltningens uttalande är ju också rätt anmärkningsvärt.

Jag tror inte det finns någon "dold agenda" bakom rivningsbeslutet. Inte heller duger de ekonomiska motiven, eller behovet av ett fritids som förklaring. Den verkliga förklaringen torde vara något så patetiskt som prestige. Men, Madeleine, det är dags att släppa prestigen. Det gäller såväl Aspuddsbadsfrågan som en rad andra frågor.

» Läs mer: DN, DN, SvD, Stockholms fria, Stefan Nilssons blogg, Madeleine Sjöstedts blogg.

Miljöpartiet tar tillvara stockholmarnas intressen

DN presenterar en undersökning från Novus opinion som ställde frågan:
”Vilket politiskt parti tror du bäst kommer ta tillvara på dina intressen för en bättre stad att leva i?”

600 stockholmare fick frågan, och 30 % svarade Miljöpartiet! Därefter kom i ordning: M (29%), S (14%), FP (7%), V 5%, KD (2%), C (2%), annat (9%). - Blocken blir därmed: Rödgrönt (49%), Blåbrunt (40%).

Frågan är naturligtvis en smula konstigt ställd, men hur man än vänder och vrider på det så visar undersökningen att vi har mycket stort stöd för vår gröna storstadspolitik. Och det är egentligen inget som överaskar; i EP-valet i juni fick Miljöpartiet 16,8 % i Stockholm. I senaste kommunalvalet i Helsingfors fick vårt finska systerparti, De gröna 23,3 %.

Den här undersökningen visar att miljöpartiet mycket väl kan bli största parti i Stockholm. Den visar också att det finns ett stort förtroende för det rödgröna alternativet.

söndag 6 december 2009

Kulturskolan ska spara - igen!

I mitt anförande under budgetdebatten i Kommunfullmäktige i november så ställde jag en fråga till kulturborgarrådet som jag aldrig fick svar nåt svar på. Frågan var:
"Den borgerliga bibliotekssatsningen är djupt oansvarig eftersom den finansieras genom besparingar i hela den övriga kulturverksamheten. Hur många anställda kommer ni att avskeda, och i vilka verksamheter?"

Min gissning ligger på mellan 30 och 40 heltidstjänster som måste bort från kulturförvaltningen. Detta skall alltså räknas till de runt 100 tjänsterna som har försvunnit hittills under mandatperioden.

I en artikel i SvD får vi ett delsvar på frågan som varken kulturborgarrådet (fp) eller äldreborgarrådet (kd) ville svara på. Nämligen att ett tiotal tjänster (vilket motsvarar 15–20 personer) kommer försvinna från Kulturskolan. Därmed sparar man in runt 4,6 mnkr. Hur det blir med de övriga verksamhetsgrenarna inom kulturförvaltningen återstår att se.

Det totala sparbetinget ligger på 30 mnkr. Återstår alltså dryga 25 miljoner att spara in på kulturen. Det mesta lär dock tas ifrån den stolta s.k. "bibliotekssatsningen".

_____
» Under det borgerliga styret sedan 2006 har antalet elever i kulturskolan minskat med 17 000 (!). Därutöver har lärarkåren minskat med runt 40 personer, undervisningsgrupperna har blivit större och avgifterna höjts kraftigt.

» Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänstern en överenskommelse att vi ska återställa avgifterna till 2006 års nivå. Därutöver kommer vi anställa fler pedagoger och se till att kulturskolan åter kommer att växa och nå nya grupper av barn och unga.