söndag 6 december 2009

Kulturskolan ska spara - igen!

I mitt anförande under budgetdebatten i Kommunfullmäktige i november så ställde jag en fråga till kulturborgarrådet som jag aldrig fick svar nåt svar på. Frågan var:
"Den borgerliga bibliotekssatsningen är djupt oansvarig eftersom den finansieras genom besparingar i hela den övriga kulturverksamheten. Hur många anställda kommer ni att avskeda, och i vilka verksamheter?"

Min gissning ligger på mellan 30 och 40 heltidstjänster som måste bort från kulturförvaltningen. Detta skall alltså räknas till de runt 100 tjänsterna som har försvunnit hittills under mandatperioden.

I en artikel i SvD får vi ett delsvar på frågan som varken kulturborgarrådet (fp) eller äldreborgarrådet (kd) ville svara på. Nämligen att ett tiotal tjänster (vilket motsvarar 15–20 personer) kommer försvinna från Kulturskolan. Därmed sparar man in runt 4,6 mnkr. Hur det blir med de övriga verksamhetsgrenarna inom kulturförvaltningen återstår att se.

Det totala sparbetinget ligger på 30 mnkr. Återstår alltså dryga 25 miljoner att spara in på kulturen. Det mesta lär dock tas ifrån den stolta s.k. "bibliotekssatsningen".

_____
» Under det borgerliga styret sedan 2006 har antalet elever i kulturskolan minskat med 17 000 (!). Därutöver har lärarkåren minskat med runt 40 personer, undervisningsgrupperna har blivit större och avgifterna höjts kraftigt.

» Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänstern en överenskommelse att vi ska återställa avgifterna till 2006 års nivå. Därutöver kommer vi anställa fler pedagoger och se till att kulturskolan åter kommer att växa och nå nya grupper av barn och unga.

Inga kommentarer: