fredag 3 juli 2009

Demokrati i Peters Almedalstal

Har just sett Peter Erikssons Almedalstalsvt play. Ett bra tal. Mest intressant var avsnittet om demokrati. Han sa bl.a.:

Demokratifrågor har under många år varit i stark utförsbacke. Miljöpartiet vill ha en ökad öppenhet, transparens och en mer deltagande demokrati. Demokratin behöver få en renässans, en modernisering och en uppvärdering. Det är inte bara i Iran det är viktigt att slåss för demokrati. Det gäller även här!

Demokratin är inte här för att stanna. Snarare är den på väg bort - precis som alla tidigare sekellånga ekonomisk-politiska doktriner. Det som gäller nu är inte att klamra sig fast vid demokratin - och åberopa det fina i rösträtten och meddelarskyddet, utan att fråga sig vad kommer efter demokratin - och fr.a. vad ska vi ta med oss in i det nya (förutom rösträtt och meddelarskydd).

Demokratifrågan kommer att utgöra en skiljelinje mellan politiska partier framöver. Vill man, som Miljöpartiet, ta med sig de demokratiska värderingarna som Peter Eriksson pratade om - eller vill man, som t.ex. Folkpartiet, minska det demokratiska inflytandet, skära i skolplikten och införa restriktioner mot nyanlända svenskar!

» Läs hela talet på mp.se
» Läs mer om vad jag skrivit om demokrati

torsdag 2 juli 2009

Vad är "klotterpolicy"?

Jag såg nyss på ABC-nyheterna att en av Stadsmuseets guider har fått sparken. Orsak: Han har anmält stadens klotterpolicy till JK.

Alltså, en anmälan till JK, och du får sparken! - Det är absurt.

Den sparkade mannen var alltså Street Art-guide på Stadsmuseet. Street Art-vandringarna har varit oerhört populära under flera säsonger. Men nu finns det risk att dessa vandringar alltså bryter mot stadens - helnippriga - s.k. "klotterpolicy".

Den borgerliga stashusmajoriteten har förklarat ett terrorkrig och nolltolerans mot klotter och olaglig affischering, mm, innebärande bl.a. att kulturföreningar som affischerar olagligt inte kan få kulturstöd och att staden inte får medverka till verksamheter som kan innebära grafitti eller annan typ av gatukonst.

Guiden tyckte att detta var luddigt och konstigt och kanske också utmanar yttrandefriheten. Så han anmälde därför staden. Och fick alltså sparken!

Frågan nu är: vem står bakom beslutet att sparka guiden?

ABC-nyheterna visade ett klipp med kulturchefen. Hon har också tidigare skickats fram för att meddela obehagliga sparkenbeslut (beslut som med all sannolikhet tagits på den folkpartistyrda kulturroteln). Är det samma läge nu?

Själv säger guiden:
-Problemet är att man från politiskt håll försöker kontrollera hur stan ser ut, men att man nog måste vänja sig vid att det finns fler viljor än politekernas i Stadshuset.

Med "politiskt håll" och "politikerna i Stadshuset", bör - åtminstone i detta fall inte förstås miljöpartipolitiker - vi gillar street art, och vi gillar stadsmuseets vandringar, och vi anser att envar har full rätt att anmäla kommunen till JK - utan repressalier.

Har beslutet tagits på tjänstemannasidan är det väl någorlunda okej, i annat fall tycker jag detta är både obehagligt och odemokratiskt, och inväntar kulturborgarrådets syn på det hela. I övrigt hoppas jag på fortsatta street art-vandringar, och på fortsatt street art-produktion i Stockholm!

» Också SvD har skrivit.