torsdag 2 juli 2009

Vad är "klotterpolicy"?

Jag såg nyss på ABC-nyheterna att en av Stadsmuseets guider har fått sparken. Orsak: Han har anmält stadens klotterpolicy till JK.

Alltså, en anmälan till JK, och du får sparken! - Det är absurt.

Den sparkade mannen var alltså Street Art-guide på Stadsmuseet. Street Art-vandringarna har varit oerhört populära under flera säsonger. Men nu finns det risk att dessa vandringar alltså bryter mot stadens - helnippriga - s.k. "klotterpolicy".

Den borgerliga stashusmajoriteten har förklarat ett terrorkrig och nolltolerans mot klotter och olaglig affischering, mm, innebärande bl.a. att kulturföreningar som affischerar olagligt inte kan få kulturstöd och att staden inte får medverka till verksamheter som kan innebära grafitti eller annan typ av gatukonst.

Guiden tyckte att detta var luddigt och konstigt och kanske också utmanar yttrandefriheten. Så han anmälde därför staden. Och fick alltså sparken!

Frågan nu är: vem står bakom beslutet att sparka guiden?

ABC-nyheterna visade ett klipp med kulturchefen. Hon har också tidigare skickats fram för att meddela obehagliga sparkenbeslut (beslut som med all sannolikhet tagits på den folkpartistyrda kulturroteln). Är det samma läge nu?

Själv säger guiden:
-Problemet är att man från politiskt håll försöker kontrollera hur stan ser ut, men att man nog måste vänja sig vid att det finns fler viljor än politekernas i Stadshuset.

Med "politiskt håll" och "politikerna i Stadshuset", bör - åtminstone i detta fall inte förstås miljöpartipolitiker - vi gillar street art, och vi gillar stadsmuseets vandringar, och vi anser att envar har full rätt att anmäla kommunen till JK - utan repressalier.

Har beslutet tagits på tjänstemannasidan är det väl någorlunda okej, i annat fall tycker jag detta är både obehagligt och odemokratiskt, och inväntar kulturborgarrådets syn på det hela. I övrigt hoppas jag på fortsatta street art-vandringar, och på fortsatt street art-produktion i Stockholm!

» Också SvD har skrivit.

2 kommentarer:

K sa...

Kulturborggarrådet borde verkligen ge sin syn på saken. Och fktum är att hon redan gjort det när hon försvarade Liljevalchs rätt att vara fri att själva ordna med sina utställningar och deras innehåll:
"Själv anser jag att politiker varken ska ha åsikter om utställningars innehåll, ämnesval eller genomförande. Ett samhälle där politikerna blir smakdomare leder till rädsla hos kulturskaparna och kan sluta i förtryck. Här skiljer sig Folkpartiet och Vänsterpartiet åt."


http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/06/16/engel-fordomer-liljevalchs/

Därmed måste hon ju ven stå upp för andra kulturverksamheters rätt att vara fria att själva fylla sin verksamhet med innehåll. Annars är det som hon själv säger "motbjudande"

Lopp sa...

Här är en bra artikel på ämnet yttrandefrihet, tjänstemän och repressalier, dvs tystnadens förvaltning och dess antidemokratiska effekter: http://www.ymh.se/moh/lundlennart.htm