tisdag 17 april 2012

Kanoner till salu!

Samtidigt som den borgerliga regeringen med sossarnas goda minne säljer vapen till Saudiarabien, så tornar en annan vapenskandal upp sig ute på Kungl. Djurgården.

Det låter som en första aprilhistoria, men är tyvärr verklighet. Det är Nordiska museet som auktionerar ut fyra stycken unika 1600-talskanoner. Sannolikt är det okunskap om kanonernas historiska och arkeologiska värde som ligger bakom vad som måste anses som ett helt galet beslut från museiledningen.

Det som gör just dessa kanonrör unika är att de är tillverkade av järn, ett material som lätt bryts ner genom korrosion. De flesta bevarade äldre kanonerna, till exempel från skeppet Vasa, är gjutna i koppar. Det finns ingen säker sammanställning över gjutna järnkanoner från 1500- och 1600-talet i svenska museisamlingar, men i Sverige finns sannolikt inte mer än fem eller sex stycken bevarade utöver dessa fyra.

Det som gör dessa fyra kanonrör extra värdefulla är att man känner till dess proveniens. Tre av kanonerna härstammar från skeppet Riksäpplet som byggdes av den engelske skeppsbyggaren Francis Sheldon. Sjösättningen skedde i Göteborgs hamn år 1661 och seglade i 15 år innan det förliste utanför Dalarö skans under en storm 1676. Äpplet var ett riktigt stort skepp, större än det välkända Vasaskeppet. Det hade ett deplacement på 1 400 ton vilket kan jämföras med Vasas 1 200 ton.

Kanonerna från Äpplet bärgades i slutet av 1800-talet och skänktes till Artur Hazelius samlingar. Sedan dess har de ingått i Nordiska museet samlingar och varit utställda på Skansen sedan dess invigning 1891. De senaste decennierna har de dock varit deponerade i magasin.

Den fjärde kanonen som ligger ute till försäljning ska ha kommit från skeppet Morgonstjärnan som sänktes i slaget vid Öresund 1658. Den köptes in av Nordiska museet 1893 och hamnade därefter med de andra ute på Skansen.

Den här utförsäljningen av svensk kulturhistoria måste anses som förkastlig. Nu vill vi påverka museet att dra tillbaka auktionen och behålla kanonerna bland sina samlingar. De är tyvärr i rätt dåligt skick och bör konserveras, men därefter kan de ställas ut. En lämplig plats för detta vore ute på Dalarö skans.

___
» Jag fick veta detta genom min kollega Ingvar Sjöblom som är en av landets främsta experter på marinmilitära föremål från Vasatiden.
» De fyra kanonrören auktioneras ut genom firman Probus auktioner den 18 till 23 april 2012.