måndag 31 mars 2008

Ordningen återställd...

I programmet till Friskytten som jag såg igår så påpekas mycket riktigt att operabiljetter inte är något man hittar i fickan hos "riktiga karlar". Kultur överhuvudtaget är inte något som kan förknippas med "manlighet". Att sitta och sammanträda med kulturnämnden en gång i månaden verkar således ohyggligt hämmande på min i övrigt så maskulina framtoning.

Men så idag var det äntligen allsvensk premiär på riktigt. Malmö FF mot IFK Göteborg på en storbildsskärm på restaurang After på Kornhamnstorg. Med starköl och fotboll i sällskap med ett hundratal vagt skrålande himmelsblåa pågar i begynnande medelålder och flint är väl ordningen återställd. Allsvenskan är igång. Di Blåe spelade ut kamraterna (även om resultatet visade annat). Och, jag är - som Uffe Lundell sjunger - "man igen..."

» Helt enkönat var det inte på After, en och annan ointresserad flickvän syntes bland borden och bakom baren såg jag åtminstone två kvinnor....
» Varför är herrfotboll så väldigt mansdominerat? Och varför är damfotboll (som är så kul att se) så perifert?
» Matchen slutade 1-1, men MFF visade god form och fr.a. laganda vilket bådar gott för resten av säsongen.

» Framåt Malmö...

» Bilden: Daniel Andersson spelade som vanligt bollen framåt i banan!

Frikulor

Igår var jag på Folkoperan och såg sista föreställningen av Wagners, Friskytten. Folkoperan är den institution som får det största ekonomiska stödet från kulturnämnden, omkring åtta miljoner årligen. Jag kan bara konstatera att det är väldigt väl använda pengar. Folkoperans uppsättning var som vanligt väldigt bra, både vad gäller sång, musik, librettot, scenografi... och skådespeleri. Det är långa talpartier i Friskytten, vilket Regissören Linus Fellbom hade löst på ett mycket bra sätt.

Friskytten spelas märkligt nog inte så ofta på svenska scener. Senast den sattes upp på Stockholmsoperan var 1946, då Birgit Nilsson gjorde sin debutroll som Agathe. 1838 gjorde Jenny Lind debut i samma roll och slog igenom stort och fick åka på långa utlandsturnéer.
Mer spännande är att hon tio år senare, den 18 mars 1848, kom tillbaka till Stockholm och gjorde än en gång Agathe. Nu var hon superkändis och hela etablissemanget var där.


» Jenny Lind, idag på våra 50-lappar!


På plats var Kungen och hans söner, men också överståthållaren och polischefen. Man kan dra en tydlig parallell till tsunamidebaclet 2004, för just den 18 mars 1848 utbröt ett av de blodigaste upploppen i Stockholms historia. Liberala krafter kämpade för en ökad demokratisering, inte bara i Sverige utan i hela Europa. En våg av revolter, kravaller, upplopp och revolutioner sköljde över kontinenten med start i Paris i februari. Att så många ur den högsta militära och polisiära ledningen, likt 2004-års utrikesminister, satt på teatern när oron bröt ut i Stockholm kan möjligen ha varit en orsak till att läget blev så akut.

Det fruktansvärda övervåld som därefter användes i gränderna runt Storkyrkobrinken i mars 1848 kan inte anses ha varit motiverat. 18 personer sköts ihjäl - måhända var det kungen själv som, likt Max i Operauppsättningen, hade stöpt djävulska frikulor i Vargklyftan - i vilket fall får Oscar I ta på sig en stor del av ansvaret.

» Läs mer i min kommande avhandling!

onsdag 26 mars 2008

Barnfattigdom

I stället för att skriva själv så väljer jag att citera rakt av från Sofias text:
Barnfattigdomen i Sverige

Idag släppte Rädda Barnen sin barnfattigdomsrapport för 2007. Rapporten trycker extra på det utanförskap och den diskriminering barn som lever i fattigdom utsätts för i skolan:

"Varje avgift, hur obetydlig den än kan verka, kan få diskriminerande effekter för barn som lever i fattigdom. Att kunna delta i alla skolans aktiviteter oberoende av föräldrarnas ekonomiska situation är en självklar rättighet som är långt från verklig för alla barn i Sverige idag" säger Kalle Elofsson som tagit fram rapporten.

//Sofia

Kalle Elofssons citat handlar i första hand om skolan. Men måste självklart också gälla kulturskolan (vilken Elofsson berör här).

Andelen fattiga barn i Stockholm är så hög som 18,1% (jämfört med 12,6% i hela riket, år 2005)
Det är en skrämmande hög siffra. Och än mer skrämmande blir det när man jämför olika stadsdelar och ser vilka enorma klyftor vi har i Stockholm.

Några exempel:
Spånga-Tensta: (33,0%), Kista: (33,3%), Rinkeby: (56,7%)
Bromma: (8,3%), Kungsholmen: (9,3%), Älvsjö: (9,3%)
» Jämför med: hela Danderyd: (5,5%), Täby: (5,3%)


Slutsats:
» VI MÅSTE ARBETA FÖR EN AVGIFTSFRI KULTURSKOLA!!!

---
Under tiden som jag skrev det här inlägget kom ett mail. Jag citerar här endast inledningen:
Till politiker och andra ansvariga i Kulturnämnden och förvaltningen.

Under höstterminen presenterades, och klubbades igenom, ny bantad budget för Kulturskolan 2008 och kraftiga elevavgiftshöjningar också för 2008. Detta trots allt motstånd och alla protester från lärare, elever och allmänhet och trots det uppenbart tokiga i att göra stora förändringar mitt i ett läsår.

Kulturborgarrådet hävdade vid ett flertal tillfällen att inga barn skulle ställas utan lärare p g a nedskärningarna vilka ju innebar en drastisk minskning av bl a pedagogtjänsterna. Hon hävdade också att avgifterna inte skulle bli högre än att alla elever borde kunna gå kvar.

Det har visat sig överallt i Kulturskolan, framförallt i förortena, att dessa löften och uttalanden inte hade någon täckning i verkligheten...

Därefter radas exempel på exempel upp från olika stadsdelar där "många barn har slutat", "det blivit tomt på teatern", "barn har slutat pga höjda avgifter", "Trista och sorgliga scener har utspelats...", etc.

tisdag 25 mars 2008

Föreningslokaler

Idag var det kulturnämnd. Det viktigaste ärendet var fördelningen av kommunalt verksamhetsstöd till hemgårdar och samlingslokaler. Varje år delar staden ut runt 20 miljoner kronor i stöd till kulturföreningarnas lokaler. Det är sammantaget ett drygt 20-tal lokaler som delar på pengarna. Och de ska gå till hyra, personalkostnader, viss drift och som kompensation för s.k. "noll-taxeuthyrning", d.v.s. för de grupper (fr.a. barn och funktionshindrade) som inte behöver betala hyra.

Det är så klart särskilt den sistnämnda formen av verksamhet som är mest angelägen att stödja. Därför har miljöpartiet föreslagit ett utökat stöd på 7 miljoner kronor till noll-taxeuthyrning. Detta förslag röstades ner i budgetdebatten i höstas.

I stället har borgarna infört ett nytt bedömningssystem som går ut på att de lokaler som drar in mest pengar på egen hand, också ska få mest pengar från staden. Alltså precis det motsatta mot vårt förslag!!! Det finns idag inget incitament alls att hyra ut lokaler till de föreningar som mest behöver dem!

Som om inte det vore nog så har den totala summan som delas ut - istället för att som vi vill öka - minskat för andra året i följd. Och detta samtidigt som hyrorna gått upp.

Verksamhetsstöd till samlingslokaler 2006-2008:
2006 14.020 tkr
2007 12.996 tkr*)
2008 13.251 tkr
*)
Att det ser ut som en ökning mellan 2007 och 2008 beror på att Rågsveds Folkets hus som delvis låg nere förra året då fick en reducering på 500 tkr.

Motsvarande siffror för hemgårdar 2006-2008:
2006 8.622 tkr
2007 8.567 tkr
2008 8.506 tkr

» Så här skrev vi i vårt budgetförslag i höstas:

Samlingslokaler i varje stadsdel
De föreningsdrivna samlingslokalerna behöver ökade resurser till sin verksamhet för att kunna erbjuda nolltaxa till hyresgäster med barn- och ungdomsverksamhet samt funktionshindrade. I dag är de tvungna att hyra ut sina lokaler gratis till bl.a. ungdomsverksamheter, och får ingen kompensation för detta. Detta gör att samlingslokaler med mycket nolltaxeuthyrningar får en helt ohållbar ekonomi. För att ändra på detta avsätter miljöpartiet 7 mnkr.

På sikt vill vi att varje stadsdel garanteras en mötesplats för lokal kulturverksamhet. Utan lokaler kan kulturen inte blomma!

Demokrati och insyn

Jag gjorde som vanligt bort mig idag på kulturnämndens sammanträde. Jag ställde en fråga till förvaltningen där jag ifrågasatte varför kulturbidragsbedömningens referensgrupper var så anonyma och hemliga. Svaret jag fick var att referensgrupperna inte alls var hemliga.

Hur har jag kunnat missa det? Jag har suttit snart 1,5 år i nämnden vilket gör en sån kunskapslucka högst pinsam!

Samtidigt slår det mig att jag aldrig någonsin sett ett enda namn på en referensperson. Vare sig på Kulturförvaltningens hemsida eller i något de ärenden som bidragsavdelningen vid så gott som varje möte lägger fram för oss. Varför framträder de icke-hemliga referenspersonerna aldrig med namn??? Något är snett här! Och det är något som stämmer alls med min förståelse av demokrati och insyn i den kommunala verksamheten.

Saken bör undersökas vidare...

torsdag 20 mars 2008

urstark

"Stadens ekonomi är urstark", säger Kristina Axén Olin (m).

Hurra, då kanske vi kan få lite fart på kulturen då! Kulturskolan skulle behöva ett 50 tal pedagoger till, Stadsmuseet kanske kan återinsätta de 20 tjänsterna som det kärva budgetläget tvingade bort vid årsskiftet, vi kanske kan tänka oss att bygga ut Medeltidsmuseet ändå, eller varför inte satsa lite extra (utöver 1%-regeln) på ny offentlig utsmycknad i stadens parker och platser!

Men... suck! Det blir nog ingen bal på slottet...

Tvärtom annonseras det om fortsatta besparingar. Nu närmast väntas kulturnämnden på tisdag nästa vecka att sänka bidragsnivåerna för ett antal samlingslokaler i ytterstan.

tisdag 11 mars 2008

Gör nya Slussen till ett Kulturcentrum

Igår hölls tydligen en presskonferens i Stockholms stadshus. Syftet var att presentera Stadsbyggnadskontorets planer för det fortsatta arbetet med nya Slussen. Det vinnande tävlingsbidraget från Nyréns arkitektkontor ska utgöra basen, men deras ritningar kan komma att förändras – förhoppningsvis kraftigt.

Det är naturligtvis tragiskt att vi låtit Slussen förfalla så till den grad att ett bevarande inte anses möjligt. Slussen, som ritades av Tage William-Olsson, och invigdes den 15 oktober 1935, är vid sidan av Asplunds bibliotek, i särklass Stockholms internationell mest välrennomerade byggnadsverk.

» Slussens invigning 1935 (t.h.)

I första hand hade jag därför sett ett bevarande. Men om det förslaget nu faller kommer jag politiskt arbeta för nedanstående riktlinjer, pedagogiskt uppdelat i tre K: Kultur, Kommers och Kommunikation.

Kultur
Gör nya Slussen till ett Kulturcentrum – inte ett kommersiellt centrum. De stora galleriaplanerna som tidigare presenterats är inte avskrivna. De lever i allra högsta grad vidare i Stadsbyggnadskontorets ritningar planer. Retoriken hos stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund har visserligen förändrats och han betonar idag andra värden, som operahus och kulturscener. Men faktum kvarstår att de 35 tusen kvadratmetrarna fortfarande är avsatta för kommersiella lokaler.

I stället för att bygga en av Stockholms största galleria bör vi upplåta de stora ytorna åt kulturella aktiviteter. De kulturinstitutioner som finns i området i dag – Stadsmuseet, Södra teatern och Debaser – utgör en utmärkt bas för ett framtida "Kulturcentrum Slussen". Därtill bör vi värna om de många konstgallerierna och konsthantverk- och designbutikerna som ligger i de närmaste kvarteren, huvudsakligen längs Hornsgatan.

För att befästa Slussen som kulturcentrum bör vi i byggplanerna dessutom ta in ett antal nya verksamheter. Stadsmuseet behöver en tydligare entré och ett annex för snabba utställningar om Stockholm. En kulturhuset-filial med läsesal och tidskriftsbibliotek och konstutställningshall. Designmuseum, en mindre musikscen för jazz- och kammarmusik och varför inte ett "dans- och datacentrum" som Peder Alton förespråkar i en kommentar i DN 11/3-2008.

Kommers
Kvarteren runt Slussen har ända sedan Stockholm grundades runt 1250 varit viktiga område för handel och kommers. Läget mellan Mälaren och Saltsjön har medfört att Slussen utgjort omlastningsplats för transporter av Järn och jordbruksprodukter från Mälardalen och salt, fisk och andra varor som har kommit in till Sverige via Östersjön.

» Blå bodarna var ett gångstråk med flera små moderna butiker. Bild från Stadsmuseets inventering.

Det finns ingen anledning att ändra på det idag. Den kommunikativa knutpunkten som Slussen utgör är utmärkt för småskalig handel. Det är dock viktigt att inte kommersialisera området i allt för hög utsträckning. Handeln bör också vara anpassad för kollektivtrafik och får inte dra till sig ökad biltrafik.

Förutsättningarna för en galleria – i ordets ursprungliga, antika betydelse – är goda. Med inspiration hämtad från det antika Grekland och Rom skulle en sådan galleria med många små ägardrivna butiker vara mycket lämplig på platsen. Närheten till Östersjön bör understrykas med internationella kaféer, restauranger och butiker. En bättre plats för en Skärgårdsmarknad går inte att finna.

Kommunikation
Slussen är idag en av Stockholms viktigaste kommunikationsknytpunkter. Och så kommer det även förbli. Biltrafiken måste dock minskas kraftigt. Gångtrafikanter och cyklister har däremot ökat betydligt de senaste åren vilket är positivt. Större ytor bör alltså avsättas för cykel- och gångbanor.

Spårförbindelser via Saltsjöbanan samt röda och gröna tunnelbanelinjerna bör självklart utökas med kopplingar till tvärbanan och även en ny spårväg ut mot Nacka och Värmdölandet. På sikt bör antalet bussar som kör in till Slussen reduceras kraftigt.

» Gunnar Smolianskys bild från kajen mot Saltsjön nedanför Slussen. Foto: Stockholms stadsmuseeum.

'Båttrafik är en ny miljövänlig form av kollektivt resande som bör utökas i Stockholmsregionen. Från Slussen bör snabba, lättillgängliga, biogasdrivna båtförbindelser etableras både på Saltsjösidan och i Mälaren. Stockholm är historiskt en sjöfartsstad. Vi måste ge nytt liv åt Stockholms kajer.

lördag 1 mars 2008

Förnyelse - förruttnelse?

Vad är det som pågår på mp's rikdagskansli egentligen?
På kort tid har ledande miljöpartister bytt fot i en rad viktiga frågor:
- Betygen
- Medborgarlön
- EU-medlemskapet
och idag också:
- Arbetstidsförkortningen

Det är Mikaela Valtersson, Ulf Holm och Karin Svensson Smith som menar att en generell 6-timmars arbetsdag kostar för mycket, och att pengarna behövs för de kommande klimatsatsningarna. Jag är skeptisk till att ställa sådana frågor emot varandra. Men jag är också oroad över alla snabba utspel från högsta ort som kommer nu. Vart är vi egentligen på väg? Partiet har gott om frisk vind i ryggen just nu, och är inte - som en del andra partier - i behov av vare sig omvälvande förnyelser, eller regeringsinriktad förruttnelse.

Det lär bli en intressant kongress i Östersund i maj. Jag kommer inte att kandidera till att bli delegat eftersom jag inte har tid (måste jobba med avhandlingen). Men om en månad ska jag iallafall på förtroenderådets sammanträde - jag hoppas det blir tid för diskussioner om de pågående förändringarna då.

» Jag tycker: Betyg-Nej! 6-timmars arbetsdag-Ja! Det är två viktiga frågor som mp bör fortsätta driva hårt. Medborgarlönen tror jag på, men har hittills inte sett något bra förslag på hur det ska genomföras. Och så tycker jag att det är för tidigt att slopa utträdeskravet, EU har ännu inte omvandlat de goda föresatserna gällande miljöpolitiken i praktik. Så länge jag inte ser konkreta resultat så håller jag mig skeptisk. En enkel sak att börja med vore att synka spårförbindelserna och tåg-biljettförsäljningen inom unionen. Därefter kan jag nog överväga frågan igen.