onsdag 1 maj 2013

Svar till Madeleine Sjöstedt om MPs bibliotekspolitik

Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt har gått till angrepp mot Miljöpartiets bibliotekspolitik i ett inlägg på sin blogg den 24 april 2013.

Jag svarar henne här:

Madeleine,

Jag vet inte varför du ständigt går tillbaka till våra budgetar på 00-talet. Du kan titta i Miljöpartiets skuggbudget för 2013 om du vill veta något om vår kulturpolitik eller bibliotekspolitik i Stockholm. Vi har de senaste åren haft lika mycket pengar till bibliotekens verksamhet som den borgerliga majoriteten, men vi har samtidigt också budgeterat för ökade kostnader för priser och löner vilket blir åtskilliga extra miljoner kronor varje år till biblioteken jämfört med vad alliansen och folkpartiet ger.

Precis som du skriver har miljöpartiet även på den statliga nivån högre ambitioner för biblioteken. Regeringens budget för regionala bibliotekssatsningar är - med din uträkning - 68.965 kronor lägre per kommun än den gröna. På vilket sätt menar du att er lägre budget gynnar biblioteksfilialerna runt om i landet?

Bibliotekens finansiering är en kommunal uppgift. Miljöpartiet har lokaliserat en dyster trend med allt fler nedläggningar av folkbibliotek runt om i Sverige - även i Stockholm - och vill motverka detta genom ett tillskott på 20 miljoner.

Vi har också kritiserat den borgerliga bibliotekspolitiken - både på nationell nivå och i Stockholm - för att ni gång på gång vägrar ta med personalens kompetens i era styrdokument. Som kulturnyheterna visade har vi starkt stöd från Biblioteksföreningen i den frågan. Folkbiblioteken är mitt uppe i en kraftig strukturomvandling där bibliotekariernas kompetens blir allt viktigare.

vänligen,

Mats Berglund
Miljöpartiets gruppledare i kulturnämnden

Kuriosa: Agneta Börjesson är ersättare i Riksdagens kulturutskott och därför är hon på bild på Miljöpartiets hemsida med citat om vår kulturpolitik.