lördag 31 januari 2009

Stockholms minne


På tåget hem sitter jag och läser handlingar till nästa veckas möte med arkivutskottet.

I en bilaga till årsredovisningen ser jag att digitaliseringen av arkivets historiska källor har minskat från en siffra på fem och en halv miljon scanningar under vår tid i majoritet till under tvåhundra tusen under den borgerliga majoritetens styre.

Orsaken är indragna kompetensfondspengar, men också ett uttalat ointresse från den folkpartistyrda kulturroreln.

Digitalisering av arkivalier är en mycket värdefull hjälp både för den kvalificerade forskningen om Stockholms historia, och för skolundervisningen. Men självklart även för att locka allmänintresset kring stadens utveckling.

Det är bekymmersamt att den processen nu nämast har avstannat.

För den intresserade rekommenderas ett besök på www.stockholmskallan.se

Posted by ShoZu

På tåg igen...


Nu sitter jag på ett tåg igen, på väg mot Borlänge där mp-Dalarna har styrelsemöte. Jag har blivit inbjuden för att prata om, och utbyta erfarenheter kring, valberedningsarbete och organisation. Det ska bli kul och spännande.

Posted by ShoZu

måndag 26 januari 2009

Rapport från stadsfullmäktige


Idag är jag tjänstgörande i fullmäktige. Just nu debatteras en motion av Yvonne Ruwaida om romers situation i Stockholm.

Jag själv har tidigare varit uppe i en filmpolitisk debatt. Till skillnad från moderatmajoritetens passiva politik vill jag att staden ska ta till sig den nya digitala teknikens många fördelar, och skapa en aktiv och tidsenlig filmpolitik.

Posted by ShoZu

fredag 23 januari 2009

Grön bloggträff


Ett seminarium med gröna bloggare i Riksdagens ledamotshus. På bilden: storbloggarna Peter & Maria föredrar nåt om de sociala mediernas betydelse.

Posted by ShoZu

torsdag 22 januari 2009

Carl Schlyter & Co.

Nu har jag sagt mitt i medlemsomröstningen inför EU-valsedeln. Min röst gick till Carl Schlyter, sittande parlamentariker som jag tycker gör ett bra jobb och har dessutom samma inställning till EU-medlemskapet som jag.


Med på listan finns valberednignens fyra toppnamn - förutom Carl, även Isabella Lövdin och Ulf Holm. Dessutom Bodil Ceballos dock rätt långt ner då jag är lite besviken över att flyktingfrågorna har försvunnit från media sedan Gustaf Fridolin lämnade partiet (kanske inte Bodils fel, men hon är trotsallt ansvarig för frågan i riksdagsgruppen).

På platserna 2 och 5 (Cecila Obermüller och Per Olsson), har jag mina två kandidater till språkrör den dagen Peter och Maria faller för "långtidssittningsparagrafen". På plats 6 och 7 (Max Andersson och Ewa Larsson), två personer som jag har stort förtroend för och som borde stå högre upp på listan, men tyvärr är de högre platserna redan fulla - Max bl.a. för engagemanget i fildelningen och Ewa för kulturen. Slutligen: 8. Birgitta Losman som min mamma föreslog, och 9. Christian Valtersson som inte kommer till Bryssel den här gången men väl om fem år!

Det spännande resultatet presenteras om några veckor.


tisdag 20 januari 2009

Ny tid!

För några minuter sedan avlade Obama presidenteden. Därefter hölls ett mycket bra tal. "Det är tid", menade presidenten att "lämna barnsligheterna!"

Jag har stora förväntningar på Obama. Förhoppningarna är en förändring, en ny tid!


...och här försvinner Bush iväg, känns faktiskt rätt skönt.


» Uppd. En (lite konstig) översättning av Obamas tal finns också på SvD.se.

måndag 19 januari 2009

Interndemokrati

Den gröna interndemokratin fortsätter fira stora triumfer; idag startar miljöpartiets medlemsomröstning om listan till EU-parlamentsvalet.

Hur mycket är 3,5 miljarder?

En liten notis i dagens DN berättar att Stockholms stads kostnader för Norra Länken-projektet kommer att öka från tidigare beräknade 1,8 miljarder till svindlande 3,5 miljarder kronor.

Eller... "svindlande"!? Vad menas med det?

En bra jämförelse är stadens årliga kulturkostnader, som i runda slängar ligger på 1 miljard. Så, tre och ett halvt års kulturverksamhet, för en väg vi inte behöver... jo, det är nog svindlande!

» En delorsak till prisökningen som anges i DN-notisen är höjda ambitioner gällande trafikplatsen vid Hjorthagen. Dock är de inte tillräckligt höga, mitt alternativ för det området finns här!
» 3,5 miljarder är alltså bara Stadens del. Notan splittas på flera aktörer, men den knappa halvmilen beräknas enligt vägverket kosta - sviiiindlande -
11,2 miljarder (eller ~2,5 miljoner kronor metern)!

onsdag 14 januari 2009

Trygghet?


Trygghet/otrygghet är temat för konferensen. Intressant fråga, men tyvärr fokuseras mycket på övervakningskameror, fler poliser, klottersanering och hantering av narkomaner och uteliggare. Allmänt hårdare tag snarare än dialog och stärkta sociala strukturer.

Kanske beror det på den Nordiska högervågen, kanske på den massiva mansdominansen i panelen (damen i mitten på bildentillhör presidiet och inte panelen).

Posted by ShoZu

måndag 12 januari 2009

På väg mot Oslo


På väg mot en Nordisk tredagars huvudstadskonferens i Oslo där kommunpolitiker från alla nordiska huvudstäderna träffas. Också Markehamn, Tòrshavn och Nuuk väntas skicka några delegater.

Från Stockholm kommer ett tiotal fullmäktigeledamöter från samtliga partier. Trots det känner jag mig just nu lite solo på det här tåget.

Alla andra partier har tydligen iskallt räknat bort klimathot och allt sånt, och valt att ta flyget istället...

Posted by ShoZu

lördag 10 januari 2009

Stockholms översiktsplan

I Stadshuset pågår ett arbete med att ta fram en ny så kallad Översiktsplan för hur Staden ska omformas, byggas ut, användas, etc under de närmsta decennierna. Förra planen togs fram 1999. Som en del i den demokratiska processen är alla välkomna att skicka in synpunkter på det Samrådsunderlag som har tagits fram. Det är dock lite brådis: Sista dagen att lämna synpunkter är nu på måndag, den 12 januari!

Mer om Översiktsplanen, underlag och hur man lämnar synpunkter finns här!

Nedan kan ni läsa det som jag nyss skickade in.


Synpunkter på Översiktsplanen (Samrådsunderlag oktober 2008)
av Mats Berglund

Stockholm har kvalitéer som gör den till en av världens vackraste och mest attraktiva huvudstäder. Dessa kvalitéer måste värnas och utvecklas. Mina synpunkter gäller tre områden där samrådsunderlaget i det sammanhanget är otillräckligt.

1. Kulturlivet
Samrådsunderlaget behandlar kulturen extremt kortfattat och dessutom i en märklig kombination med: upplevelser, turism, evenemang och ”nya spännande byggnader” Det varken konstateras att, eller finns idéer för hur, Stockholms kulturliv ska utvecklas.

Det behövs en strategi för kulturen! Fler stockholmare, i synnerhet barn och unga, bör ges möjlighet att själv ägna sig åt kulturella aktiviteter samt uppleva kultur både vid speciella tillfällen (ex. besök på teatrar, konserter, bibliotek och museer), och i vardagen. I stadsplaneringen måste man satsa på konstnärlig utsmyckning av det offentliga rummet och skapa fler kvalitativa, icke-kommersiella mötesplatser (ställen där man kan träffas utan att nödvändigt behöva betala för sig!).

2. Kulturmiljön
I ÖP ’99 ägnades 16 trycksidor åt stadens kulturmiljö. I samrådsunderlaget 2008 finns ingenting! Det är oerhört betydelsefullt att de kulturhistoriska värdena i stadsmiljön bevaras intakta. Detta måste betonas i översiktsplanen och alltid beaktas vid varje planprocess och varje ny- och ombyggnad i staden. Byggnadsordningen måste vara en del av översiktsplanen. Stadsmuseets kulturmiljöavdelning måste få vara med i varje planprocess. Kulturnämnde borde vara remissinstans i såväl översiktsplanen som i planarbeten som gäller grön och blåklassade byggnader. Också kulturmark (ex. äldre odlingslandskap, på Järvafältet och i Årstaskogen), måste bevaras och dess kulturvärden tydliggöras. Fornminnen måste utmärkas och hänsyn ska tas till kulturhistorisk känslig miljö vid nybyggnation (den gamla medeltida landsvägen vid Årstafältet är ett aktuellt exempel).

3. Utnyttja vattenvägarna
På 1200-talet anlades Stockholm på Stadsholmen (Gamla stan) för att utgöra ett lås i Mälaren. Allt sedan dess har det omgivande vattnet utgjort grunden till stadens existens. Det har också varit den mest betydelsefulla kommunikationskanalen till, från och inom staden.

Av såväl kulturhistoriska som klimat- och samhällsekonomiska aspekter måste Stockholms vattenvägar utnyttjas i mycket högre grad än idag. En väl utbyggd kollektivtrafik på vattnet – gärna via miljövänliga biogasbåtar – är nödvändig för att klara både transportbehovet och klimatmålen. Det är dessutom både roligt och effektivt att åka båt!

Kajerna måste utnyttjas mer. Att bygga hus i hamnområdena kan vara ett sätt att lösa bostadsbristen, och samtidigt skapa ett folkliv kring vattnet. Men i planeringen måste även en utökad varutransport på vattnet via Österjöns och Mälarens hamnar tas in.

Tantogården

- "Det behövs fler replokaler för unga musiker!"
- "Det behövs fler scener för livemusik!"

Två paroller som hörts i debatten åtminstone så länge jag kan minnas.

Visst behövs fler replokaler, och fler scener där unga oetablerade band kan spela. Och visst är det en sak för politikerna att åtgärda bristen. Därför är det välkommet att Södermalms stadsdelsnämnd nu försöker göra något åt bristerna.

Problemet är dock att de nya lokalerna och den nya scenen inte alls är nya. Tantogården är en av mycket få scener för liveband i Stockholm. Att lägga ner den verksamheten för att byta ut den mot en annan är inte produktivt för Stockholms kulturliv. Istället borde kommunen se till att Tantogården kan fortsätta drivas i privat regi. Och samtidigt fixa de nya replokalerna och scenerna på annat håll på Söder. Kultur för barn och ungdomar måste få kosta pengar. Undgomarna ska behandlar på ett värdigt sätt och inte ständigt placeras i rivningskontrakt.

Tantogården har debatterats i media en del sista tiden, bl.a i DN, SR, i lokaltidningen. (leta efter artiklar och insändare i Södermalmsnytt, nr: 2008: 49, 52 och 2009: 2).