måndag 19 januari 2009

Hur mycket är 3,5 miljarder?

En liten notis i dagens DN berättar att Stockholms stads kostnader för Norra Länken-projektet kommer att öka från tidigare beräknade 1,8 miljarder till svindlande 3,5 miljarder kronor.

Eller... "svindlande"!? Vad menas med det?

En bra jämförelse är stadens årliga kulturkostnader, som i runda slängar ligger på 1 miljard. Så, tre och ett halvt års kulturverksamhet, för en väg vi inte behöver... jo, det är nog svindlande!

» En delorsak till prisökningen som anges i DN-notisen är höjda ambitioner gällande trafikplatsen vid Hjorthagen. Dock är de inte tillräckligt höga, mitt alternativ för det området finns här!
» 3,5 miljarder är alltså bara Stadens del. Notan splittas på flera aktörer, men den knappa halvmilen beräknas enligt vägverket kosta - sviiiindlande -
11,2 miljarder (eller ~2,5 miljoner kronor metern)!

Inga kommentarer: