lördag 10 januari 2009

Tantogården

- "Det behövs fler replokaler för unga musiker!"
- "Det behövs fler scener för livemusik!"

Två paroller som hörts i debatten åtminstone så länge jag kan minnas.

Visst behövs fler replokaler, och fler scener där unga oetablerade band kan spela. Och visst är det en sak för politikerna att åtgärda bristen. Därför är det välkommet att Södermalms stadsdelsnämnd nu försöker göra något åt bristerna.

Problemet är dock att de nya lokalerna och den nya scenen inte alls är nya. Tantogården är en av mycket få scener för liveband i Stockholm. Att lägga ner den verksamheten för att byta ut den mot en annan är inte produktivt för Stockholms kulturliv. Istället borde kommunen se till att Tantogården kan fortsätta drivas i privat regi. Och samtidigt fixa de nya replokalerna och scenerna på annat håll på Söder. Kultur för barn och ungdomar måste få kosta pengar. Undgomarna ska behandlar på ett värdigt sätt och inte ständigt placeras i rivningskontrakt.

Tantogården har debatterats i media en del sista tiden, bl.a i DN, SR, i lokaltidningen. (leta efter artiklar och insändare i Södermalmsnytt, nr: 2008: 49, 52 och 2009: 2).

Inga kommentarer: