söndag 27 augusti 2017

Jag kandiderar till riksdagen 2018


Efter tre mandatperioder i Stockholms kommunfullmäktige kandiderar jag nu till riksdagen. Här är min presentation inför provvalet och listsättningsvalet i höst.

Jag har lång erfarenhet från både politiken och organisationen inom Miljöpartiet. Genom mina tidigare uppdrag både som forskare, fritidspolitiker och numera deltidspolitiker har jag fått den kunskap och de verktyg som behövs för att driva grön politik på ett kreativt sätt.

Jag har varit aktiv i Miljöpartiet sedan 2002 och är nu ordförande i Miljöpartiet Stockholms stad och vice ordförande i Stockholms kommunfullmäktige.

Nu vill jag ta med mig erfarenheterna från den lokala nivån och fokusera på rikspolitik. Frågor kring högre utbildning, forskning och kultur, men även hållbara städer och infrastruktur ligger mig nära. Men jag har ett brett intresse som omfamnar hela den gröna politiken.

Jag är doktor i historia med inriktning mot städernas historia, och arbetar som lärare och forskare på Stockholms universitet. Nu vill jag vara med för att göra skillnad för ett grönare Sverige och en grönare värld.
  

Mer om mig:

Jag är född 1970. Har varit medlem i Miljöpartiet sedan 2001 och har genom åren haft både interna och politiska uppdrag.

Internt har jag suttit i valberedningen och styrelsen för Miljöpartiet Stockholms stad. Sedan 2015 är jag ordförande. Därmed sitter jag också i Miljöpartiets förtroenderåd som är ett rådgivande organ till partistyrelsen på riksnivå. Jag har också suttit med i flera utredningar och utskott internt i lokalavdelningen.

Mina politiska uppdrag har mest haft med kulturpolitik att göra; jag har suttit i Stadsmuseinämnden, Kulturnämnden och i Stadsarkivets utskott. Nu har jag ett ersättaruppdrag i Storstockholms brandförsvar. Jag kom in i som ersättare i Stockholms kommunfullmäktige för tio år sedan, 2007, och har varit ordinarie ledamot sedan förra mandatperioden. Mitt nuvarande uppdrag som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige har givit mig en väldigt bred orientering kring kommunalpolitik, Stockholms politik, och om politikens villkor.

Utanför politiken är jag lärare och forskare i historia vid Stockholms universitet. Jag disputerade 2009 på en avhandling om Stockholms historia på 1700- och 1800-talen. Mitt huvudsakliga område som forskare är urbanhistoria som är en inriktning inom historievetenskapen där vi studerar städernas historia, dess framväxt och villkor.


Varför ska ni rösta på mig?

Jag har en bred erfarenhet från politiken, både från partiets organisation och från den politiska nivån. Jag har under flera mandatperioder drivit framförallt kulturpolitik, men har genom mina nuvarande uppdrag breddat mig till att omfamna hela den gröna politiken. Jag har förutsättningarna för att driva en kreativ grön politik djupt förankrad i vårt partiprogram och vår gröna ideologi. Jag är lojal med partiet, tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Både globalt och nationellt står vi inför utmaningar där den gröna rörelsen står med svaren. Klimathotet väntar inte; vi måste agera nu och Sverige har förutsättningarna att visa globalt ledarskap. Jag vill vara med och ta det ansvaret. Att demokratin är hotad står bortom allt tvivel. Med ett parti i riksdagen som hämtar sin ideologi från fascismen och med nazister som fritt uttrycker sitt hat och sitt människoförakt i Almedalen, på bokmässan och runt om i våra kommuner, är det hög tid att agera. Demokratin måste stärkas varje dag och med varje politiskt beslut. Bildning och kultur är extremhögerns politiska verktyg, vi måste stärka oss inom de områdena.


Några politiska visioner

Högre utbildning och forskning: är politikområden där miljöpartiet tyvärr har varit alltför tystlåtet under lång tid. Trots att att vi har många aktiva medlemmar med hög utbildning med sig tycks det som att de politikområdena ännu inte har lockat så många av våra gröna politiker. Universiteten är tillsammans en av våra största offentliga arbetsgivare i Sverige, och räknar man in det stora antalet studenter är det våra universitet och högskolor som är den sektor som sysselsätter flest vuxna. Men den högre utbildningen och forskningen är tyvärr kraftigt underfinansierad idag. Studenterna får allt mindre tid med sina lärare, och en majoritet av forskarna har mycket dåliga och osäkra arbetsvillkor. Det finns mycket att göra, den gröna politiken kan utvecklas och har bättre potential än någon annan ideologi att hitta de långsiktiga lösningarna.

Kulturpolitik: Också kulturen är ett politikområde som har potential att utvecklas inom den gröna ideologin. Kulturen är en väg till en starkare demokrati och till bättre livskvalitet. Kulturen trivs i den gröna ideologin och handlar om våra kärnfrågor: Kulturen får individer och samhällen att växa. Den erbjuder en meningsfull fritid, ett kreativt yrkesliv och en bättre skola. Kulturen är demokratifrämjande, men också klimatsmart. Den är ofta närproducerad och lämnar ett litet ekologiskt fotavtryck. I den gröna omställningen måste kulturen vara med.

Stadsutveckling: I mer än 20 år har jag som urbanhistoriker studerat städernas historia, deras utveckling och förutsättningar. Städer är komplexa system som har förmåga att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar och villkor. Samtidigt är varje stad unik genom sin historia. Den här dubbelheten erbjuder både utmaningar och förutsättningar. Hållbarhet och motståndskraft är ledord för den moderna stadens utveckling. FN:s globala miljömål (Agenda 2030) är de naturliga riktlinjerna mot framtiden. Genom kreativt ledarskap kan städer vara föregångare inom samhällsutvecklingen, och leda vägen till hållbara samhällen och en hållbar värld. I mångt och mycket är det städerna som måste gå före i klimatomställningen, vi har inte tid att vänta på nationella eller internationella hinder.

Är du miljöpartist i Stockholms stad: ge mig din röst i provvalet 4–18 september och i listsättningsvalet som startar den 18 oktober och pågår fram till den 8 november. 

https://mpstockholm.easyvote.se/userprofile/show/users/1854