tisdag 26 maj 2009

Disputation!

På fredag (29/5) disputerar jag på avhandlingen Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848. Disputationen hålls kl. 10:00 i hörsal 4 på Stockholms universitet.

Mer info om avhandlingen får man genom att läsa abstract eller baksidestext.

Den som är intresserad av att köpa avhandlingen kan göra det för 280 kr (+moms och porto) från Stads- och lokalhistoriska institutet.

måndag 25 maj 2009

Rösta för ett bättre klimat 7 juni


GS valstuga har blivit EP-valstuga!

Själv kommer jag vara för upptagen med disputationsförberedelser för att stå i stugan - åtminstone denna veckan. Men nån annan bemmanar den säkert under dagarna - så välkommen in!

(nästa vecka kan det möjligen hända att jag kan ses i stugan...)

Posted by ShoZu

lördag 23 maj 2009

Ett kväkande från okunnighetens träsk

Särskilt uttalande:

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Kristina Alvendal (m), Anders Blom (m), Tomi Liljeqvist (m), Arne Fredholm (m), Per Hagwall (m)och Göran Oljeqvist (kd) enligt följande:

I och med sin blåklassning av Trygg Hansa-huset har Stockholms stadsmuseum med all önskvärd tydlighet visat att deras klassningar degraderats i betydelse. Stadsbyggnadsnämnden kommer att bortse från denna och liknande ogenomtänkta klassningar framgent.

ur Stadsbyggnadsnämndens protokoll, 24 april 2009

Ovanstående citat är hårresande, närmast chockerande. De borgerliga politikernas förakt för kunskap visar inga gränser. Borgarrådet Kristina Alvendal (m) anser tydligen att hon är bättre skickad att bedömma byggnaders kulturhistoriska värden än vad man är på Stadsmuseets kulturmijöavdelning. Det som Alvendal tycker är fräckt och snyggt ska bevaras, det fula ska rivas! Ingen tanke på det problematiska i hennes subjektivitet, ingen tanke på att smaken förändras med tiden. Ingenting från 70-talet kan tydligen vara värt att bevara...

Idag har SvD en artikel om borgarnas förakt för stadens kulturhistorisk värden. Tidningen listar tio grön- och blåklassade byggnader som den moderatstyrda majoriteten tänker riva. Men de tio byggnaderna är bara en mycket liten del av det systematiska åsidosättandet av kulturhistorien som skett sedan moderaterna tog över ordförandeklubban i Stadsbyggnadsnämnden.

Staden har skövlats, helt urskiljningslöst rivs värdefulla hus. Knappt några byggningsärenden remmitteras längre till Stadsmuseet. Endast mycket få strödda ärenden lyfts till Kulturnämnden - totalt sett har inte ens tio ärenden behandlats hittills under mandatperioden, mot jämförande c:a tio ärenden per sammanträde under förra mandatperioden då mp-s-v styrde i Stadshuset.

Mina valrörelselöften: är att jag ska arbeta för att kraftigt stärka det kulturhistoriska skyddet av värdefulla byggnader, platser och markområden. Stadsmuseets kulturmiljöavdelning ska få ökade resurser så att de även ska få större möjligheter att kommunicera sina kunskaper med medborgarna. Utställningar och seminarier ska ordnas i samband med stadsbildens förändringar. Alvendals föraktfulla kväkanden ska förpassas tillbaka ner till träsket!

söndag 17 maj 2009

hem från kongressen...

Precis hemkommen och kollar nyheterna från Skövde. Båda kvällstidningarna drar tydligen än en gång upp århundradets icke-nyhet: Peter och Maria avgår i enlighet med Miljöpartiets rotationsprincip ett halvår efter valet. Okej!

Rotatitionsprincipen (principen mot långtidssittande) har funnits och varit allmänt känd och uppskattad i partiet hur länge som helst. Dessutom: idag är Peter och Maria åldermännen bland riksdagens partiledare, det är väl rätt naturligt att de skulle ha avgått efter valet även utan rotationsprincip. Nio år är en lång tid - det är ett år längre än vad USA:s president sitter, som jag hävdade från talarstolen (och som jag självklart snodde från Peter Eriksson som just sagt samma sak!)

Min egen påverkan på kongressbesluten var nog perifer, men ändå inte helt obetydlig. Jag hann upp i talarstolen vid två tillfällen. Och jag la sex yrkanden varav tre avslogs, två bifölls helt och ett delvis, rätt okej utdelning trots allt.

Blev lite irriterad över att MP:s svar på vårdgarandin, det vi kallar "Barntid", inte kunde få en mer queer och feministisk prägel. Tanken med motionen (som kom från Grön ungdom) var att även den "andra" partern i t.ex. en regnbågsfamilj skulle kunna använda barntiden. Men motionens att-sats, som också blev beslut, öppnar upp inte bara för regnbågspartnern, utan även för i princip vem som helst att få använda förälderns barntid - alltså även t.ex. Göran Hägglunds svärmor eller Fredrik Reinfeldts barnflicka.

Det blev inte helt bra där!

Mitt förslag om max 12 år i sträck som heltidspolitiker föll också. Kanske trots allt lite bra då effekterna inte är utredda helt och hållet. Men något måste till framöver för att hejda utvecklingen mot livstidspolitiker inom mp. Kanske en 16 årsgräns!?

Sammantaget var det en mycket bra och trevlig kongress där vi tog många kloka och sansade beslut som stärker den gröna rörelsen inför de kommande valen 2009 och 2010. Idag kom Sifo med siffror som än en gång befäster Miljöpartiet som Sveriges tredje största parti och den rödgröna koallitionen som det största blocket.

lördag 16 maj 2009

Maria Wetterstrand


Språkrörstal. Maria W visar bilder från Grönland.

Isarna smälter. Ekosystemen varlden över förvagas, och står på gränsen till kollaps.

There must be anorher say, sjunger Israel i melodifestivalen. Tänk grönt!

Vi lever i en värld med övervakningskameror i våra butiker som förhindrar att någon snattar en burk tonfisk, samtidigt som vi drar upp tusentals ton hotade fiskarter från haven.

Bra tal av Maria, som vanligt!

Posted by ShoZu

Maria Wetterstrand


Språkrörstal. Maria W visar bilder från Grönland.

Isarna smälter. Ekosystemen varlden över förvagas, och står på gränsen till kollaps.

There must be anorher say, sjunger Israel i melodifestivalen. Tänk grönt!

Vi lever i en värld med övervakningskameror i våra butiker som förhindrar att någon snattar en burk tonfisk, samtidigt som vi drar upp tusentals ton hotade fiskarter från haven.

Bra tal av Maria, som vanligt!

Posted by ShoZu

fredag 15 maj 2009

Kongress i Skövde


Peter Eriksson inleder kongressen.

Green New Deal. Nu är vår tid kommen, de gröna partierna växer i hela Europa. Det är dags att satsa på grön tillväxt. Rösta grönt den 7 juni.

Gunnar Hökmark är den som får rereseentera den fossila delen av politiken.

Om sånt och annat pratar Peter om nu...

Posted by ShoZu

fredag 1 maj 2009

1 maj


Blev ingen demonstration för mig i år heller. Känner mig ju inte så delaktig i arbetarrörelsen. Istället jobb med spikblad och annat på universitetet.

På vägen mot tunnelbanan hem möttes jag av Gröna studenters schyssta valstuga.

Stugan står ungefär vid pic-nic (T-Universitetet) och kommer användas både i kåvalet nästa vecka, och därefter fram till 7 juni i EP-valrörelsen.

Alla är välkomna in och prata kår- & Europapolitik. Jag hoppas kunna stå där några timmar vid lunchtid på måndag!

Posted by ShoZu