söndag 30 december 2007

Debaser

I senaste numret av Södermalmsnytt uttryckte Debaser Slussens vd Annelie Åkerstedt en förhoppning om att det ska få finnas en plats för rockklubben också i det nya ombyggda Slussen. Det är bra! Stockholm har under lång tid haft alldeles för få klubbscener. Debaser behövs för Stockholm och för stockholmarna!

Miljöpartiet har flera gånger påtalat behovet av en rockklubb vid Slussen. Vi tycker att det nya Slussenområdet ska göras till ett Kulturcentrum - och inte ett utpräglat kommersiellt centrum. I mp's budgetförslag för 2008 står bl.a. att Debaser tillsammans med Stadsmuseet och Södra teatern ska utgöra grunden för ett sådant kulturkluster. Detta kan sedan byggas ut t.ex. med en kulturhusfilial, läsesal, utställningslokaler, bibliotek, mm.

Men Slussenbygget kommer pågå under lång tid, kanske upp till tio år. Debaser bör därför ges tillfälliga lokaler i anslutning till byggarbetsplatsen under den perioden.

måndag 24 december 2007

Stökig julafton på stan!

Två underofficerare från finska fortifikationsbrigaden har på julaftonskvällen strukit omkring i Gamla stan och betett sig på ett helt vedervärdigt sätt. Bl.a. traksserade de högvakterna uppe vid Slottet med knuffar och slag och även med hot om värre saker. De lär också ha sagt till en av vakterna att han: "gjorde sin tjänst som en hunsfott"(!).

Tydligen försvann de sen från platsen, men någon timme senare var de igång igen. Nu var det några patrullerande brandvakter som råkade illa ut. En av dessa misshandlades rätt illa när officerarna tog hans skallra och slog honom i huvudet med den. (Varför brandvakterna ska ha de där skallrorna begriper jag faktiskt inte, de blir ju jämt av med dem. Och så används de som tillhyggen!)

Nåväl, när först piketstyrkan och sedan ytterligare polisiär förstärkning anlände blev det bara ännu värre. Officerarna - som båda bar värja - högg vilt omkring sig, och uppges ha drivit undan vakterna. Inte förrän tre beväpnade rotemästare kom till platsen lyckades de finska officerarna övermannas. De båda dömdes till döden men benådades, och fick istället sitta en månad var på vatten och bröd. Året var 1766. Läs mer i min kommande avhandling!

onsdag 19 december 2007

Kulturskolan

I morgon bitti har vi extra kulturnämndsammanträde. Då ska bl.a. det återremitterade budgetförslaget antas.

Förändringarna i korthet innebär, som jag förstår av det rätt krångliga underlaget, att:
- 100.000 kr tas från "förvaltningsövergripande" och läggs på biblioteken.*
- 1.300.000 kr tas från samma ställe och läggs på kulturskolan.*
- intäktskravet (höjda avgifter) höjs från 2,0 mkr till 3,9 mkr**
- målet att öka antalet barn i Kulturskolan stryks!
- målet att öka andelen enskild undervisning stryks!
- Antalet anställda i Kulturskolan som får avgå tycks ha minskat från 50 till ca 35.
___
(* hur man ska spara 1,4 mkr på förvaltningen framgår inte, men en resa till Köpenhamn med hela nämnden har på vårt förslag inställts)
(**det var redan i förra förslaget inräknat, och innebär inte ytterligare höjningar i avgifterna)

Fortfarande gäller att miljöpartiet hade ett budgetförslag med 38,7 miljoner kronor mer till Kulturen än vad borgarna ger.tisdag 18 december 2007

Knivsöder


För en kort lycklig stund trodde man att planerna på en galleria i Hornstull hade somnat in och stannat av sedan fastighetsägaren dragit öronen åt sig. Men nu meddelar stadsbyggnadskontoret att de tänker fortsätta.

Det är mycket tråkigt eftersom en galleria likriktar utbudet och med stor sannolikhet på sikt tränger ut de gamla butikerna från området. Dessutom lär väl de redan höga hyrorna pressas upp ytterligare.

Förhoppningsvis inser även SBK och den politiska majoriteten att en Hornstullsgalleria är en dålig affär. Under tiden samlas vi boende och slipar knivar.

måndag 17 december 2007

Hyfs!

Hyfs och stil bör råda, också i politiska bloggar!

Jag blev av en moderat nämndkollega påmind om detta genom ett öppet brev tidigare idag. I ett blogginlägg den 12 december hade jag formulerat mig på ett sätt som inte är acceptabelt. Dessutom hade jag undlåtit att rensa bort en kommentar som innehöll okvädingsord riktat mot mina politiska motståndare. Jag har därför raderat både inlägg och kommentarer.

Politikerbloggen skrev om saken, och jag fick också tillfälle att uttala mig. En felaktighet har dock smugit sig in längre ner i artikeln; det hävdas att jag skulle ha fått brevet för "en knapp vecka" sedan. Det är inte sant. Jag fick brevet idag, och tog därefter omgående bort inlägget.

söndag 16 december 2007

Kvartersbion

Igår visade vi Al Gores film En obekväm sanning på Kvartersbion. Miljöpartiet hade tryckt upp 3.000 inbjudningar som delades ut i vid Slussen och Hornstulls tunnelbana. Evenemanget blev - precis som förra gången när vi visade Simpsons Filmen - mycket lyckat. Över 180 personer räknades in i salongen, och många stannade också kvar efteråt och diskuterade kulturpolik mm. Vi bjöd på ekologiskt/rättvisemärkt kaffe och snacks från Seyhmus vegetariska matkafe. Själv höll jag tillsammans med Stefan Nilsson (mp's gruppledare i Stadshuset) ett kort anförande i salongen innan filmen började.

Med denna kampanj vill vi:
- stödja Kvartersbion, dels genom direkt ekonomisk hjälp, och dels genom att få en större publik att hitta dit
- i handling visa att miljöpartiet står för ett bättre alternativ för Stockholms kulturpolitik än den nuvarande borgerliga majoriteten
- uppmärksamma nobelpristagaren Al Gore och hans oscarsbelönade film som på ett så tydligt sätt illustrerar behovet av att vi gör något åt klimathotet nu!

torsdag 13 december 2007

SCB

Partisympatiundersökningen för november som SCB har gjort visar att s och v skulle kunna bilda majoritetsregering om det vore val idag. Det hade blivit en bra regering. Ännu bättre hade en s + mp regering blivit, den hade dessutom fått ett större väljarstöd. Men allra bäst tror jag ändå att en trepartiregering hade varit. Det bör vara målsättningen inför 2010.
Länk till: SvD, DN

tisdag 11 december 2007

KF 11 dec: Kulturskolans avgifter höjdes

Idag klubbade Kommunfullmäktige som väntat det nya regelverket med de höjda avgifterna i kulturskolan. Det var en ovanligt lång debatt, stundom med många häftiga utfall från båda sidorna. Själv fick jag - av en moderat ledamot - veta att jag var helt dum i huvet: "Du fattar ju ingenting!", skrek hon i mikrofonen.

Jag menade, i ett kortare inlägg, att risken var klart överhängande att de yngre eleverna nog måste sluta på sina kurser om inte undervisning längre kan ges i den egna stadsdelen.

Det jag inte hade fattat var att de barn som vill följa kulturskolans kurser nu tydligen förväntas ha föräldrar som tar ledigt från jobbet och gladeligen skjutsar sina barn i bil tvärs över stan - för det gjorde minsan moderatkvinnan för sina barn!

Mitt långa inlägg i debatten:
Ordförande, fullmäktige!

Det här mycket tråkiga ärendet har debatterats rätt mycket de senaste veckorna. Både i kulturnämnden och i pressen. Lärare, föräldrar och elever har mailat och demonstrerat. Det förekommer också listor med nästan 10.000 namn. Vi vet att många föräldrar har meddelat att deras barn inte kommer att kunna fortsätta pga avgiftshöjningarna. Vi har väldigt goda skäl att tro att många elever tvingas sluta pga att deras lärare sägs upp.

Argumenten emot en avgiftshöjning är både många och tunga. Kulturborgarrådet och övriga majoriteten i Kulturnämnden känner väl till vår hållning i frågan. Vi inom oppositionspartierna har framfört våra åsikter genom pressen och i debattartiklar, och även direkt till borgarrådet. De finns också att läsa i handlingarna. Flera av mina kollegor har också varit uppe i talarstolen före mig här idag.

Ni vet att vi tycker att ni på punkt efter punkt bedriver en kulturfientlig politik. Ni vet också att typ en halv miljon stockholmare tycker likadant. Det mesta är sagt och det blir mest upprepningar.

Men, vi vet ju att också Karthago förstördes, så för handlingarna vill jag bara framföra mina synpunkter på varför det är en helt misslyckad politik att anta det nya regelverket och höja avgifterna i Kulturskolan:

- Höjda avgifter medför mycket sannolikt att många elever inte kan fortsätta sina kurser.

- Det är självklart framförallt barn från familjer med sämre ekonomi som drabbas, medan rika familjer inte kommer märka av höjningarna över huvud taget.

- En sådan utveckling medverkar till en ökad segregation. Och därmed en försvagning av demokratin.

- Det är oerhört olyckligt, inte minst eftersom just kulturskolan skulle kunna vara den brygga i klassamhället som så många gånger efterfrågas. Men kulturskolan måste ges förutsättningar och ekonomiska resurser för att nå nya grupper, som är så viktigt!

- Men den borgerliga majoritetens politik kan nu inte tolkas på annat sätt än att ni istället vill ha ett stärkt klassamhälle, med elitundervisning för eliten. Ni talar varmt för spetsen och den svenska kulturexporten.

- Men det är ju ur bredden som spetsen kan sticka fram. Vad vore "det svenska popundret" utan bredden i musikskolan och kulturskolan?

- Men det finns självklart också ett egenvärde i att så många som möjligt av våra unga får tillfälle att bedriva egen kulturverksamhet. Miljöpartiet avsatte 9 miljoner kronor i budgetförslaget för att stärka kulturskolan särskilt i miljonprogramsområdena. Vår absoluta målsättning är att alla barn och unga ska ha möjlighet att ägna sig åt en kulturverksamhet – oavsett hur tjocka plånböcker deras föräldrar har.

Vi bör sänka - inte höja - avgifterna i Kulturskolan!

Jag yrkar bifall till den gemensamma reservationen från s, v och mp.


DN refererar från debatten, tyvärr endast med citat från s, v, m, kd och fp. (Men mp var iallafall starkast i debatten!)

torsdag 6 december 2007

Upprop för Kvartersbion

Trettionio filmare, regissörer, författare och dramatiker,mm, har i dagarna skrivit ett upprop till stöd för Kvartersbion. De 39 kulturarbetarna kräver att kulturnämnden omprövar det tidigare ställningstagandet och byter kurs mot en mer positiv syn på bion samt skapar möjligheter för Kvartersbion att fortsätta sin verksamhet. Initiativet är mycket positivt och jag ser optimistiskt på den fortsatta utvecklingen.

René Reiss har samtidigt också i lämnat in en ansökan om förnyat kommunalt kulturstöd. Det har tidigare varit en låsning i ärendet, men flera faktorer talar nu för en ny öppning och jag tror att det nu finns goda chanser att ansökan kan komma att beviljas.

Uppropet kommer att överlämnas till Kulturnämnden i Stockholm. Jag ser fram emot att behandla detta ärende på kommande nämndsammanträde.

måndag 3 december 2007

En obekväm sanning

Miljöpartiet visar ”En obekväm sanning”, med nobelpristagaren Al Gore, på lördag den 15 december kl 14.00. Filmvisningen äger rum på Kvartersbion, Hornstulls strand 3. I filmen visar Al Gore på ett mycket engagerande sätt vad som orsakar klimatförändringarna och vad vi kan göra för att undvika en framtida klimatkatastrof.

Filmvisningen är en del av Miljöpartiets klimatkampanj, som just har startat. Välkommen att se en mycket viktig och sevärd film samt diskutera klimatfrågan över en kopp krav- och rättvisemärkt te efteråt.

Fri entré!
Kom i tid - om det blir fullt är det först till kvarn som gäller!

» Flyerns baksidestext:
"Mänsklighetens stora ödesfråga är klimatförändringarna i världen. Under december pågår på Bali oerhört viktiga förhandlingar om ett världsomfattande avtal för att minska utsläpp av växthusgaser, som orsakar klimatförändringarna.
    I filmen "En obekväm sanning" visar Al Gore på ett mycket engagerande sätt vad som orsakar klimatförändringarna och vad vi kan göra för att undvika en framtida klimatkatastrof. Trots det allvarliga budskapet är det en optimistisk film, som i januari tilldelades en Oscar för bästa dokumentärfilm.
    Genom att köpa denna filmvisning ger Miljöpartiet ett ekonomiskt stöd till Kvartersbion, som allvarligt hotas av nedläggning. Bakgrunden är att den borgerliga majoriteten i Stadshuset dragit in det kommunala stöd som tidigare erbjudits biografen.
    Välkommen att se en mycket viktig och sevärd film samt diskutera klimatfrågan över en kopp krav- och rättvisemärkt kaffe eller te.
Kom i tid - om det blir fullt är det först till kvarn som gäller!"

» Läs pressmeddelandet