tisdag 11 december 2007

KF 11 dec: Kulturskolans avgifter höjdes

Idag klubbade Kommunfullmäktige som väntat det nya regelverket med de höjda avgifterna i kulturskolan. Det var en ovanligt lång debatt, stundom med många häftiga utfall från båda sidorna. Själv fick jag - av en moderat ledamot - veta att jag var helt dum i huvet: "Du fattar ju ingenting!", skrek hon i mikrofonen.

Jag menade, i ett kortare inlägg, att risken var klart överhängande att de yngre eleverna nog måste sluta på sina kurser om inte undervisning längre kan ges i den egna stadsdelen.

Det jag inte hade fattat var att de barn som vill följa kulturskolans kurser nu tydligen förväntas ha föräldrar som tar ledigt från jobbet och gladeligen skjutsar sina barn i bil tvärs över stan - för det gjorde minsan moderatkvinnan för sina barn!

Mitt långa inlägg i debatten:
Ordförande, fullmäktige!

Det här mycket tråkiga ärendet har debatterats rätt mycket de senaste veckorna. Både i kulturnämnden och i pressen. Lärare, föräldrar och elever har mailat och demonstrerat. Det förekommer också listor med nästan 10.000 namn. Vi vet att många föräldrar har meddelat att deras barn inte kommer att kunna fortsätta pga avgiftshöjningarna. Vi har väldigt goda skäl att tro att många elever tvingas sluta pga att deras lärare sägs upp.

Argumenten emot en avgiftshöjning är både många och tunga. Kulturborgarrådet och övriga majoriteten i Kulturnämnden känner väl till vår hållning i frågan. Vi inom oppositionspartierna har framfört våra åsikter genom pressen och i debattartiklar, och även direkt till borgarrådet. De finns också att läsa i handlingarna. Flera av mina kollegor har också varit uppe i talarstolen före mig här idag.

Ni vet att vi tycker att ni på punkt efter punkt bedriver en kulturfientlig politik. Ni vet också att typ en halv miljon stockholmare tycker likadant. Det mesta är sagt och det blir mest upprepningar.

Men, vi vet ju att också Karthago förstördes, så för handlingarna vill jag bara framföra mina synpunkter på varför det är en helt misslyckad politik att anta det nya regelverket och höja avgifterna i Kulturskolan:

- Höjda avgifter medför mycket sannolikt att många elever inte kan fortsätta sina kurser.

- Det är självklart framförallt barn från familjer med sämre ekonomi som drabbas, medan rika familjer inte kommer märka av höjningarna över huvud taget.

- En sådan utveckling medverkar till en ökad segregation. Och därmed en försvagning av demokratin.

- Det är oerhört olyckligt, inte minst eftersom just kulturskolan skulle kunna vara den brygga i klassamhället som så många gånger efterfrågas. Men kulturskolan måste ges förutsättningar och ekonomiska resurser för att nå nya grupper, som är så viktigt!

- Men den borgerliga majoritetens politik kan nu inte tolkas på annat sätt än att ni istället vill ha ett stärkt klassamhälle, med elitundervisning för eliten. Ni talar varmt för spetsen och den svenska kulturexporten.

- Men det är ju ur bredden som spetsen kan sticka fram. Vad vore "det svenska popundret" utan bredden i musikskolan och kulturskolan?

- Men det finns självklart också ett egenvärde i att så många som möjligt av våra unga får tillfälle att bedriva egen kulturverksamhet. Miljöpartiet avsatte 9 miljoner kronor i budgetförslaget för att stärka kulturskolan särskilt i miljonprogramsområdena. Vår absoluta målsättning är att alla barn och unga ska ha möjlighet att ägna sig åt en kulturverksamhet – oavsett hur tjocka plånböcker deras föräldrar har.

Vi bör sänka - inte höja - avgifterna i Kulturskolan!

Jag yrkar bifall till den gemensamma reservationen från s, v och mp.


DN refererar från debatten, tyvärr endast med citat från s, v, m, kd och fp. (Men mp var iallafall starkast i debatten!)

Inga kommentarer: