tisdag 27 oktober 2009

Grön kulturbudget för 2010

Miljöpartiets förslag till kulturbudget för Stockholm 2010 är färdigt.

Vi satsar 11,6 miljoner kronor mer än den moderatstyrda majoriteten. Men vi har också en betydligt mer ansvarsfull fördelning av pengarna. I den borgerliga budgeten sparas 9 miljoner kronor i s.k. "effektiviseringar", och ytterligare 16,5 miljoner kronor i utebliven kompensation för pris- och löneökningar och sjukfrånvaro. Total borgerlig besparing på kulturen alltså 25,5 miljoner. Det motsvarar över 50 tjänster som förmodligen måste bort.

I vår budget är satsningarna däremot fullt finansierade. Vi har visserligen accepterat den borgerliga "effektiviseringen", men de pengarna återför vi genom kompensationer i alla verksamhetsdelar. Utöver detta har vi satsningar på:

Biblioteken: 21 miljoner kr
Kulturskolan: 14 mkr, varav:
- Stärkt verksamhet, fler platser: 10 miljoner kr
- Sänkta avgifter: 4 miljoner kr
Museerna: 5 miljoner kr

Därutöver har vi mindre separata satsningar på: breddat kulturstöd (huvudsakligen mot design och form), en ny filmfond (3 mkr), upprustning av hemgårdar och samlingslokaler. Vi vill stärka kulturen i ytterstaden och inför nya tjänster som kultursamordnare (1 mkr) samt rustar upp parker, torg och andra mötesplatser och förser dem med konst. Med en grön majoritet kommer kvarterskulturen frodas i hela staden.

Vill vi ha ett ungdomskulturcenter i anslutning till skateparken vid Högdalstopparna (2 mkr). Vi stärker ungdomskulturbidraget "en snabb slant", och utvecklar en motsvarande form även för vuxna. En annan satsning är ett bok- och forskningsprojekt om Stockholms idrottshistoria kopplat till jubileet av Stockholms stadions och de Olympiska spelens 100-årsjubileum 2012.

Tillsammans med socialdemokraterna och vänstern driver vi också ett projekt med en ny scen i Järvaområdet där stadsteatern ska utveckla nya kultur- och teaterformer.


Sammantaget är det här en stark grön kulturbudget som pekar mot ett brott i den - exceptionellt -kraftiga kulturavvecklingen som borgarna har genomfört nu med fyra budgetar i rad. Stockholms kulturliv blir allt kallare och fientligare. Men med en rödgrön valseger 2010 vänder vinden och Stockholms kulturliv kommer åter att tillåtas blomma.

» Läs mer om oppositionens gemensamma del av budgetförslaget i DN och SvD!
» Om Socialdemokraternas budget här!
» Och om Vänsterpartiets budget här!

lördag 24 oktober 2009

Valupptakt i Örebro


Maria Wetterstrand inledningstalar på Miljöpartiets Kommun- och landstingsdagar i Örebro. Konferensen fungerar också som upptakt inför valrörelsen 2010.

"Det blåser gröna vindar, såväl i Sverige som i hela Europa. De gröna partierna erbjuder en 'Green New Deal'. Men vår svenska valslogan om 'Grön tillväxt', kan också läsas i kontexten att Miljöpartiet växer. Vi är inte längre bara är ett radikalt miljöval, vi är numera både stora och radikala."

Valupptakten pågår i två dagar med föreläsningar, seminarier och debatt.

Posted by ShoZu

lördag 17 oktober 2009

Jag kandiderar till kommun och riksdag

I går startade Miljöpartiet Stockholms stads provval inför fastställandet av valsedlarna till valen 2010.

Jag kandiderar till kommunfullmäktige och till Riksdagen. Jag har varit medlem i miljöpartiet i tio år och aktiv de senaste två mandatperioderna. Nu är jag ersättare i kommunfullmäktige och söker ett förtroende att få sitta kvar och fortsätta mitt arbete i fullmäktigegruppen.

Mitt politiska intresse har framförallt genom de kommunala uppdrag jag haft kommit att allt mer luta åt det kulturpolitiska hållet. Kulturen utgör en grön kärnfråga. Det handlar om demokrati och yttrandefrihet. Men också om livskvalitet för väldigt många människor. Vad ska vi göra av vår tid när vi väl har arbetstidsförkortat?

Läs mina svar på valgruppens frågor. Vill du veta mer får du gärna maila eller använda kommentarfunktionen nedan.


1. Vad driver dig att vilja bli politiker?

Att det är så kul! Jag tycker om debatten, och att få vara med och ta ansvar.

2. Vilka politiska sakfrågor skulle du vilja arbeta med?

Kultur, idrott, jämställdhet, stadsplanering


3. Vad vill du med politik åstadkomma inom det området/områdena?


- Kultur/idrott: Jag vill verka för att kulturen får större utrymme, såväl i samhället som i partiet. Kultur är en grön kärnfråga som betyder mycket för såväl livskvalitet som demokrati.

- Jämställdhet: En mer jämställd familjepolitik och näringspolitik. Mer kvinnligt inflytande och minskade löneklyftor. Jag tror fr.a. att familjepolitiken är en viktig nyckel till ett mer jämställt samhälle.
- Stadsplanering/trafik: Fortsätta arbetet för minskad biltrafik och ökad kollektivtrafik. Kommunalt: fortsätta utveckla trängselavgiftsystemet. Riks: förbättrad tågtrafik, slopa SJ:s vinstkrav, tydligare biljettsystem och prissättning.

4. I vilka politiska frågor avviker dina ståndpunkter från partiprogram eller partiets fastställda ståndpunkter?


Jag är för en individuell föräldraförsäkring (50/50).


5. Beskriv dina relevanta erfarenheter (utbildning, arbete,
förtroendeuppdrag m.m.) för ett kommande uppdrag som förtroendevald politiker.

Jag är forskare och fil. dr. i Historia med stadshistorisk inriktning. Avhandlingen handlade om Stockholms historia.


6. Mest relevanta nuvarande och tidigare uppdrag som politiskt förtroendevald


Stadsmuseinämnden (2002–2006), Kulturnämnden med Arkivutskottet, Kommunfullmäktige (2006–).


7. Mest relevanta nuvarande och tidigare interna uppdrag i Miljöpartiet


Valberedningen (2004–), Förtroenderådet (2006–).


8. Hur ser du dig själv i en kommande valrörelse?


Jag har ett fritt arbete på universitetet och kan därför styra min tid. Jag vill delta aktivt och kommer lägga mycket tid på valrörelsen, står gärna i valstuga och – om möjligt – delta i debatter.


9. Vad kommer att göra dig till en bra politiker?


- Jag har ett engagemang. Från universitetet har jag fått en erfarenhet i att läsa texter och formulera mig analytiskt.


10. Hur kommer du som politiskt förtroendevald att kommunicera med a) Väljarna b) Partiets medlemmar c) Media?


- Via min blogg, genom att närvara aktivt på medlemsmöten och – i möjligaste mån – söka upp enskilda journalister.


onsdag 14 oktober 2009

Hårda tider för Stockholmskulturen

Det väntar ytterligare ett hårt år för kulturlivet i Stockholms stad. Det kan man snabbt sluta sig till genom att skumma alliansens kulturbudget för 2010 som släpptes idag.

Någon uppräkning för ökade pris- och lönekostnader hade man förvisso inte räknat med (de senaste åren har det ju faktiskt bara varit miljöpartiet som har budgeterat för detta!). Men utöver de ökade kostnaderna så lägger borgarna nu ett generellt sparkrav på inte mindre än 9 miljoner kronorkulturförvaltningen. Därutöver har man hittat på några fantasi-effektiviseringar som ska genomföras, ex. Minskad sjukfrånvaro: 1,5 Mkr, gemensam administration: 0,5 Mkr och införande av e-tjänster: 2,0 Mkr.

Summa generella besparingar: 13 miljoner kr (+ utebliven pris- och lönekompensation).

Vad mer drar man då in på?

Medeltidsmuseet: -1,1 Mkr*
Byggnadsklassningen av ytterstaden: -2,4 Mkr*
Projektet "Arkiv och magasin": -2,2 Mkr*
Dessutom sparar man lite pengar genom att lägga över viss kontrollverksamhet (som exempel uppföljning av kolloverksamhet och fritidsverksamhet för barn) på kommunfullmäktige.

*) Man hänvisar här till "avslutade projekt". Men man visar inga tecken på att starta nya projekt, som t.ex. att ge det nybyggda Medeltidsmuseet en bra start, bearbeta ytterstadsklassificeringen eller fortsätta tillgängliggörandet av arkivmaterial.

Summa totala besparingar: 18,7 Mkr

Vad satsar man på då?

Svaret är: Ingenting!
Istället för att bygga ett nytt Stadsbibliotek vid Odenplan, så har man använt delar av dessa pengar till att pytsa ut på biblioteksförvaltningen. Således har vi som enda borgerlig kultursatsning för 2010:
"Utveckling av biblioteksstrukturen, med mera": 42 Mkr

Slutsats:
Borgarna har alltså valt att denna gång skära rakt igenom alla verksamheter. Osthyvelsprincipen är dock inte metoden; istället väljer man att ta det horisontella snittet genom osten med kniv. Och man börjar nu på allvar närma sig paraffinkanten!

Redskap för borgerlig kulturpolitik!

måndag 12 oktober 2009

Glashuset inställt - inget nytt Stadsbibliotek!

Så har då alliansen bestämt att det stolta Asplundsprojektet ska inställas. Det är med blandade känslor man läser beskedet - som delgavs via kulturborgarrådets blogg(!)

Å ena sidan var det vinnande förslaget verkligen inget vidare. Läs bl.a. Ola Anderssons sågning av det s.k. "Delphinium-förslaget". Utöver hans drapa kan tilläggas den misslyckade glasfasaden. Glas är extremt dåligt byggmaterial för så pass stora byggnader. Förutom frågan om vem som skulle få putsa alla fönster så skulle energikostnaderna för kylning sannolikt ha skjutit i höjden. Dessutom säger ju erfarenheten att direkt solljus inte är något som böcker mår särskilt bra av.

Å andra sidan är det minst sagt en smula pinsamt att Stockholms stad ställer in det här jätteprojektet. Efter att ha basunerat ut satsningen inför hela arkitekt- och kulturvärlden med en av tidernas största arktitekttävling, mm. så drar man sig ur med svansen mellan benen och med en motivering att det plötsligt inte finns någon finansiering... Högst pinsamt! Dessutom borde väl behovet av ett nytt stadsbibliotek kvarstå!?

En annan pikant detalj i sammanhanget är sättet som alliansen meddelar beslutet på - genom en bloggpost! I morgon har vi sammanträde i kulturnämnden - det slog inte borgarrådet att vi berörda kunde ha fått veta det då. Eller kanske, som också Roger Mogert (s) påpekar, använda den mer korrekta vägen att återrapportera till kommunfullmäktige som sammanträder på måndag nästa vecka!

Svenskt kapital fortsätter att strömma över Atlanten

Så har då samtliga nobelpris offentliggjorts. Sju av elva pristagare är verksamma i USA. Det är som vanligt mycket smärtsamt att konstatera att så mycket forskningspengar årligen strömmar ut från Sverige, och rätt in i en redan övergödd amerikansk forskningsindustri.

Men, Alfred N. testamenterade sina tillgångar på detta sätt. Och även om han knappast hade förutsett den brutala snedfördelningen till amerikansk fördel, så var detta hans vilja och den ska självklart följas.

Mer pinsamt är att svenska skattebetalares pengar år efter år strömmar till USA i form av det löjliga ekonomipriset. Fram tills i år har vartenda öre av dessa pengar dessutom utdelats till män. Mestadels till vita amerikanska män med mer eller mindre nyliberala projekt!

Riksbanken instiftade priset på sin 300-årsdag år 1968 för att inför hela världen manifestera sin långa och stolta existens. Nu är det dags att lägga fölsedagsserpentinerna och ballongerna på hyllan. Avsluta fiskdammen, och skrapa tårtfaten. Pengarna skulle passa mycket bättre som bidrag till Nobelprismuseet på Stortorget i Stockholm. Som det är nu är det istället Stockholms stads kulturnämnd som finansierar detta museum. Och som en händelse råkar nämndes årliga bidragssumma motsvara nästan exakt ett nobelpris - nämligen 10 miljoner kronor. Pengar som behövs bättre i våra egna museer: Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Liljevalchs.

Pristagare 2009:

Medicin

- Elizabeth Blackburn, University of California, USA

- Carol Greider, Johns Hopkins University, USA
- Jack Szostak, Harvard Medical School, USA.

Fysik
- Charles Kao, Standard, UK & Chinese University, Hong Kong
- Willard Boyle, Bell Laboratories, USA
- George Smith, Bell Laboratories, USA

Kemi
- Venkatraman Ramakrishnan, Cambridge, UK

- Thomas Steitz, Yale University, USA

- Ada Yonath, Weizmann Institute, Israel

Litteratur
- Hertha Müller, Tyskland
Fred
- Barack Obama, USA

Ekonomi
- Elinor Ostrom, Indiana University, USA

- Oliver Williamson, University of California, USA

tisdag 6 oktober 2009

mp-motion om olåsta mobiler

Miljöpartisterna Lage Rahm och Mats Pertoft har lämnat in en motion om att alla mobiltelefoner som finns i handeln måste finnas tillgängliga också utan låsning till enskilda mobiloperatörer.

Det är ett lysande förslag som är postitivt för både kunde, mobiltillverkarna och detaljhandeln. Mobiloperatörerna, som verkar, i oligopolställning kan möjligen i det korta perspektivet förlora på detta. Men i längden lär alla bli vinnare.

Miljöpartiet visar med den här motionen att vi är i särklass bästa riksdagsparti både vad gäller IT- och telekomfrågor och konsumentfrågor.

Bra!


iPhone... kommer bara med bundna abonnemang!

måndag 5 oktober 2009

Forskardagarna på universitetet


Missa inte forskardagarna på universitetet 7-8 oktober. Massor av spännande föredrag. Jag pratar om upplopp på onsdag kl. 15.

http://www.su.se/forskardagarna

Posted by ShoZu