onsdag 14 oktober 2009

Hårda tider för Stockholmskulturen

Det väntar ytterligare ett hårt år för kulturlivet i Stockholms stad. Det kan man snabbt sluta sig till genom att skumma alliansens kulturbudget för 2010 som släpptes idag.

Någon uppräkning för ökade pris- och lönekostnader hade man förvisso inte räknat med (de senaste åren har det ju faktiskt bara varit miljöpartiet som har budgeterat för detta!). Men utöver de ökade kostnaderna så lägger borgarna nu ett generellt sparkrav på inte mindre än 9 miljoner kronorkulturförvaltningen. Därutöver har man hittat på några fantasi-effektiviseringar som ska genomföras, ex. Minskad sjukfrånvaro: 1,5 Mkr, gemensam administration: 0,5 Mkr och införande av e-tjänster: 2,0 Mkr.

Summa generella besparingar: 13 miljoner kr (+ utebliven pris- och lönekompensation).

Vad mer drar man då in på?

Medeltidsmuseet: -1,1 Mkr*
Byggnadsklassningen av ytterstaden: -2,4 Mkr*
Projektet "Arkiv och magasin": -2,2 Mkr*
Dessutom sparar man lite pengar genom att lägga över viss kontrollverksamhet (som exempel uppföljning av kolloverksamhet och fritidsverksamhet för barn) på kommunfullmäktige.

*) Man hänvisar här till "avslutade projekt". Men man visar inga tecken på att starta nya projekt, som t.ex. att ge det nybyggda Medeltidsmuseet en bra start, bearbeta ytterstadsklassificeringen eller fortsätta tillgängliggörandet av arkivmaterial.

Summa totala besparingar: 18,7 Mkr

Vad satsar man på då?

Svaret är: Ingenting!
Istället för att bygga ett nytt Stadsbibliotek vid Odenplan, så har man använt delar av dessa pengar till att pytsa ut på biblioteksförvaltningen. Således har vi som enda borgerlig kultursatsning för 2010:
"Utveckling av biblioteksstrukturen, med mera": 42 Mkr

Slutsats:
Borgarna har alltså valt att denna gång skära rakt igenom alla verksamheter. Osthyvelsprincipen är dock inte metoden; istället väljer man att ta det horisontella snittet genom osten med kniv. Och man börjar nu på allvar närma sig paraffinkanten!

Redskap för borgerlig kulturpolitik!

Inga kommentarer: