tisdag 27 oktober 2009

Grön kulturbudget för 2010

Miljöpartiets förslag till kulturbudget för Stockholm 2010 är färdigt.

Vi satsar 11,6 miljoner kronor mer än den moderatstyrda majoriteten. Men vi har också en betydligt mer ansvarsfull fördelning av pengarna. I den borgerliga budgeten sparas 9 miljoner kronor i s.k. "effektiviseringar", och ytterligare 16,5 miljoner kronor i utebliven kompensation för pris- och löneökningar och sjukfrånvaro. Total borgerlig besparing på kulturen alltså 25,5 miljoner. Det motsvarar över 50 tjänster som förmodligen måste bort.

I vår budget är satsningarna däremot fullt finansierade. Vi har visserligen accepterat den borgerliga "effektiviseringen", men de pengarna återför vi genom kompensationer i alla verksamhetsdelar. Utöver detta har vi satsningar på:

Biblioteken: 21 miljoner kr
Kulturskolan: 14 mkr, varav:
- Stärkt verksamhet, fler platser: 10 miljoner kr
- Sänkta avgifter: 4 miljoner kr
Museerna: 5 miljoner kr

Därutöver har vi mindre separata satsningar på: breddat kulturstöd (huvudsakligen mot design och form), en ny filmfond (3 mkr), upprustning av hemgårdar och samlingslokaler. Vi vill stärka kulturen i ytterstaden och inför nya tjänster som kultursamordnare (1 mkr) samt rustar upp parker, torg och andra mötesplatser och förser dem med konst. Med en grön majoritet kommer kvarterskulturen frodas i hela staden.

Vill vi ha ett ungdomskulturcenter i anslutning till skateparken vid Högdalstopparna (2 mkr). Vi stärker ungdomskulturbidraget "en snabb slant", och utvecklar en motsvarande form även för vuxna. En annan satsning är ett bok- och forskningsprojekt om Stockholms idrottshistoria kopplat till jubileet av Stockholms stadions och de Olympiska spelens 100-årsjubileum 2012.

Tillsammans med socialdemokraterna och vänstern driver vi också ett projekt med en ny scen i Järvaområdet där stadsteatern ska utveckla nya kultur- och teaterformer.


Sammantaget är det här en stark grön kulturbudget som pekar mot ett brott i den - exceptionellt -kraftiga kulturavvecklingen som borgarna har genomfört nu med fyra budgetar i rad. Stockholms kulturliv blir allt kallare och fientligare. Men med en rödgrön valseger 2010 vänder vinden och Stockholms kulturliv kommer åter att tillåtas blomma.

» Läs mer om oppositionens gemensamma del av budgetförslaget i DN och SvD!
» Om Socialdemokraternas budget här!
» Och om Vänsterpartiets budget här!

1 kommentar:

Karin sa...

Kul!
Ni har min röst!