lördag 30 januari 2010

Kransens kulturbad?

Idag skriver jag tillsammans med Ylva Wahström en debattartikel om Kransens kulturbad i Stockholms Fria Tidning. Vi vill att kraften, engagemanget och verksamheten från det numera rivna Aspuddsbadet ska få möjlighet att leva vidare.

När brandmännen lämnade den gamla och kulturmärkta brandstationen i grannstadsdelen Midsommarkransen vid årsskiftet så lämnade de över en lokal som har alla förutsättningar att inhysa såväl motion som kultur i den unika lilla skalan som Aspuddsbadet kunde erbjuda.

I december ställde jag en fråga om detta till ansvarigt borgarråd vilket jag också bloggade om.

fredag 29 januari 2010

Först på Öbacka


Nu är jag officiellt den första hyresgästen som flyttar in i Bostadens nya område Öbacka.

Det ligger bra till mellan Universitetet och Centrum, och helt nära Bottniabanan när tågen börjar rulla till hösten. Fin utsikt över älven också, bilden är tagen från min balkong.

Men, hur tänkte allmännyttan egentligen när de bygger hundratals dyra tvåor, treor och fyror -alla med öppen planlösning - när den stora efterfrågan gäller små, billiga ettor?

Posted by ShoZu

torsdag 28 januari 2010

Slussen

Med anledning av den Slussen-utställning som nyligen öppnades i Stadsmuseiförvaltningens bamla lokaler i Sjömanshemmet*, redogör DN i ett par artiklar i dagens tidning för det politiska läget kring projektet.


Det är kul och trevligt att läsa att mitt arbete** med att lobba för att Slussen ska bli en kulturplats har slagit rot inte bara hos mina egna partikompisar och hos våra samarbetspartier, utan även på den borgerliga sidan. Redan 2007 snodde Mikael Söderlund vårt begrepp "Kulturcentrum" i en SVD-artikel.

Trots den upplevda samsynen om kulturens roll så är skillnaderna mellan blocken tydliga. Där vi vill ha en levande kulturverksamhet tycks allianspartierna vilja ha stora manifestationer och märkesbyggnader. Moderaterna, som väl är de som har tagit fram det utställda förslaget, tycker allt är bra. Centern, som bara har en enda politisk idé för Stockholm, gläfser naturligtvis på om en hög byggnad. Folkpartiet vill ha lägre bebyggelse, och kultur är som vanligt lika med privata aktörer och bibliotek (gärna i samverkan!) och i princip inget annat.

Jag kan dock tycka att just bibliotek är väl kanske det minst viktiga på just den här platsen eftersom det ligger så pass nära både Medborgarplatsens bibliotek och PunktMedis. Jag har dock inget emot privat kulturverksamhet, tvärtom bör man värna om både Debaser och de små galleristerna. Därutöver vill jag ha ett "urbant centrum" i Stadsmuseets regi där utställningar om Stockholms fysiska planering har sin naturliga plats. En kulturhusfilial bör också kunna få plats i detta framtida kulturkluster.

Huruvida de borgerliga partierna är oense har jag ingen aning om, men DN väljer att vinkla artikeln åt det hållet. På samma sätt påstås att även vi inom oppositionen är oense. Men som syns i DN-artikeln har man den här gången bara lagt våra ord i munnen på Ann-Margarethe Livh.


Så här skriver vi om Slussen i Miljöpartiets budgetreservation för 2010:
Gör nya Slussenområdet till ett kulturcentrum
Slussenområdet ska utvecklas till ett kulturcentrum där Stadsmuseet, Södra teatern och Debaser blir naturliga delar. De många små gallerierna, konsthantverks- och designbutikerna i näraliggande kvarteren ska värnas. Stadsmuseet ska förses med en nyinrättad utställningslokal, där byggprojekt ska presenteras och stadsbyggnads- och stadsplaneringsprojekt diskuteras. På så sätt ska stockholmarna stimuleras att bli delaktiga i debatten om det offentliga rummet och om stadens framtid.

___
*) Under förra mandatperioden renoverades Sjömanshemmet upp till fina kontorslokaler för Stadsmuseets personal. I den bistra besparingsivern som kom med borgarna har nu museets personal flyttat ut ur dessa lokaler och in i tidigare utställningslokaler inne i Södra stadshuset. Detta är alltså orsaken till att museet numera har rätt mycket sämre kontorslokaler och även mindre plats för utställningar!

**) Ja, jag hävdar benhårt att kulturplats Slussen är min idé! När jag lanserade detta för rätt många år sedan talade alla andra bara om bostäder och shoppinggallerior. Nu tycks både bostäder och gallerior ha tonats ner betänkligt i debatten, men de lär komma igen...

I tidningen!


Idag är jag på bild i tidningen! Det är City som har gjort ett par notiser om några forskare som också blivit fotade i sina forskningsrelaterade Stockholmsmiljöer. Jag står på Storkyrkobrinken där 18 personer sköts ihjäl den 19 mars 1848.

måndag 4 januari 2010

Recenserad

Min avhandling, Massans Röst, recenseras i lördagens Svenska Dagbladet. Det är Björn Furuhagen, historiker i Uppsala, som har skrivit understreckaren. Länk här!

söndag 3 januari 2010

Borg eller Berglund?

Enligt SVT så ställer de tyngsta moderatministrarna inte upp i valet 2010. Varken finansministern, utrikesministern eller arbetsmarknadsministern finns med på någon av moderaternas valsedlar inför höstens val.

– Vill man ha kvar Anders Borg som finansminister får man rösta på mig som statsminister, säger Fredrik Reinfeldt.

Frånsett det Reinfeldtska missförståndet om vad vi egentligen röstar på i riksdagsvalet, så kontrar jag härmed med nedanstående pratminus:

– Vill man däremot ha bort Anders Borg som finansminister så kan man istället rösta på mig! Jag kommer att stå på plats 47 på Miljöpartiets riksdagsvalsedel för Stockholms stad, och lovar att jag som riksdagsman inte kommer rösta för en moderatledd regering.

__
Fotnot: Det går naturligtvis lika bra att rösta på Maria Wetterstrand eller någon annan miljöpartist om man vill få ett mer jämlikt, solidariskt och grönt samhälle efter valet.