måndag 4 januari 2010

Recenserad

Min avhandling, Massans Röst, recenseras i lördagens Svenska Dagbladet. Det är Björn Furuhagen, historiker i Uppsala, som har skrivit understreckaren. Länk här!

Inga kommentarer: