torsdag 28 januari 2010

Slussen

Med anledning av den Slussen-utställning som nyligen öppnades i Stadsmuseiförvaltningens bamla lokaler i Sjömanshemmet*, redogör DN i ett par artiklar i dagens tidning för det politiska läget kring projektet.


Det är kul och trevligt att läsa att mitt arbete** med att lobba för att Slussen ska bli en kulturplats har slagit rot inte bara hos mina egna partikompisar och hos våra samarbetspartier, utan även på den borgerliga sidan. Redan 2007 snodde Mikael Söderlund vårt begrepp "Kulturcentrum" i en SVD-artikel.

Trots den upplevda samsynen om kulturens roll så är skillnaderna mellan blocken tydliga. Där vi vill ha en levande kulturverksamhet tycks allianspartierna vilja ha stora manifestationer och märkesbyggnader. Moderaterna, som väl är de som har tagit fram det utställda förslaget, tycker allt är bra. Centern, som bara har en enda politisk idé för Stockholm, gläfser naturligtvis på om en hög byggnad. Folkpartiet vill ha lägre bebyggelse, och kultur är som vanligt lika med privata aktörer och bibliotek (gärna i samverkan!) och i princip inget annat.

Jag kan dock tycka att just bibliotek är väl kanske det minst viktiga på just den här platsen eftersom det ligger så pass nära både Medborgarplatsens bibliotek och PunktMedis. Jag har dock inget emot privat kulturverksamhet, tvärtom bör man värna om både Debaser och de små galleristerna. Därutöver vill jag ha ett "urbant centrum" i Stadsmuseets regi där utställningar om Stockholms fysiska planering har sin naturliga plats. En kulturhusfilial bör också kunna få plats i detta framtida kulturkluster.

Huruvida de borgerliga partierna är oense har jag ingen aning om, men DN väljer att vinkla artikeln åt det hållet. På samma sätt påstås att även vi inom oppositionen är oense. Men som syns i DN-artikeln har man den här gången bara lagt våra ord i munnen på Ann-Margarethe Livh.


Så här skriver vi om Slussen i Miljöpartiets budgetreservation för 2010:
Gör nya Slussenområdet till ett kulturcentrum
Slussenområdet ska utvecklas till ett kulturcentrum där Stadsmuseet, Södra teatern och Debaser blir naturliga delar. De många små gallerierna, konsthantverks- och designbutikerna i näraliggande kvarteren ska värnas. Stadsmuseet ska förses med en nyinrättad utställningslokal, där byggprojekt ska presenteras och stadsbyggnads- och stadsplaneringsprojekt diskuteras. På så sätt ska stockholmarna stimuleras att bli delaktiga i debatten om det offentliga rummet och om stadens framtid.

___
*) Under förra mandatperioden renoverades Sjömanshemmet upp till fina kontorslokaler för Stadsmuseets personal. I den bistra besparingsivern som kom med borgarna har nu museets personal flyttat ut ur dessa lokaler och in i tidigare utställningslokaler inne i Södra stadshuset. Detta är alltså orsaken till att museet numera har rätt mycket sämre kontorslokaler och även mindre plats för utställningar!

**) Ja, jag hävdar benhårt att kulturplats Slussen är min idé! När jag lanserade detta för rätt många år sedan talade alla andra bara om bostäder och shoppinggallerior. Nu tycks både bostäder och gallerior ha tonats ner betänkligt i debatten, men de lär komma igen...

1 kommentar:

Peter sa...

Håller med om det positiva i att slussen blir en kulturplats. Offentliga mötesplatser behövs verkligen i Stockholm.