söndag 30 december 2007

Debaser

I senaste numret av Södermalmsnytt uttryckte Debaser Slussens vd Annelie Åkerstedt en förhoppning om att det ska få finnas en plats för rockklubben också i det nya ombyggda Slussen. Det är bra! Stockholm har under lång tid haft alldeles för få klubbscener. Debaser behövs för Stockholm och för stockholmarna!

Miljöpartiet har flera gånger påtalat behovet av en rockklubb vid Slussen. Vi tycker att det nya Slussenområdet ska göras till ett Kulturcentrum - och inte ett utpräglat kommersiellt centrum. I mp's budgetförslag för 2008 står bl.a. att Debaser tillsammans med Stadsmuseet och Södra teatern ska utgöra grunden för ett sådant kulturkluster. Detta kan sedan byggas ut t.ex. med en kulturhusfilial, läsesal, utställningslokaler, bibliotek, mm.

Men Slussenbygget kommer pågå under lång tid, kanske upp till tio år. Debaser bör därför ges tillfälliga lokaler i anslutning till byggarbetsplatsen under den perioden.

måndag 24 december 2007

Stökig julafton på stan!

Två underofficerare från finska fortifikationsbrigaden har på julaftonskvällen strukit omkring i Gamla stan och betett sig på ett helt vedervärdigt sätt. Bl.a. traksserade de högvakterna uppe vid Slottet med knuffar och slag och även med hot om värre saker. De lär också ha sagt till en av vakterna att han: "gjorde sin tjänst som en hunsfott"(!).

Tydligen försvann de sen från platsen, men någon timme senare var de igång igen. Nu var det några patrullerande brandvakter som råkade illa ut. En av dessa misshandlades rätt illa när officerarna tog hans skallra och slog honom i huvudet med den. (Varför brandvakterna ska ha de där skallrorna begriper jag faktiskt inte, de blir ju jämt av med dem. Och så används de som tillhyggen!)

Nåväl, när först piketstyrkan och sedan ytterligare polisiär förstärkning anlände blev det bara ännu värre. Officerarna - som båda bar värja - högg vilt omkring sig, och uppges ha drivit undan vakterna. Inte förrän tre beväpnade rotemästare kom till platsen lyckades de finska officerarna övermannas. De båda dömdes till döden men benådades, och fick istället sitta en månad var på vatten och bröd. Året var 1766. Läs mer i min kommande avhandling!

onsdag 19 december 2007

Kulturskolan

I morgon bitti har vi extra kulturnämndsammanträde. Då ska bl.a. det återremitterade budgetförslaget antas.

Förändringarna i korthet innebär, som jag förstår av det rätt krångliga underlaget, att:
- 100.000 kr tas från "förvaltningsövergripande" och läggs på biblioteken.*
- 1.300.000 kr tas från samma ställe och läggs på kulturskolan.*
- intäktskravet (höjda avgifter) höjs från 2,0 mkr till 3,9 mkr**
- målet att öka antalet barn i Kulturskolan stryks!
- målet att öka andelen enskild undervisning stryks!
- Antalet anställda i Kulturskolan som får avgå tycks ha minskat från 50 till ca 35.
___
(* hur man ska spara 1,4 mkr på förvaltningen framgår inte, men en resa till Köpenhamn med hela nämnden har på vårt förslag inställts)
(**det var redan i förra förslaget inräknat, och innebär inte ytterligare höjningar i avgifterna)

Fortfarande gäller att miljöpartiet hade ett budgetförslag med 38,7 miljoner kronor mer till Kulturen än vad borgarna ger.tisdag 18 december 2007

Knivsöder


För en kort lycklig stund trodde man att planerna på en galleria i Hornstull hade somnat in och stannat av sedan fastighetsägaren dragit öronen åt sig. Men nu meddelar stadsbyggnadskontoret att de tänker fortsätta.

Det är mycket tråkigt eftersom en galleria likriktar utbudet och med stor sannolikhet på sikt tränger ut de gamla butikerna från området. Dessutom lär väl de redan höga hyrorna pressas upp ytterligare.

Förhoppningsvis inser även SBK och den politiska majoriteten att en Hornstullsgalleria är en dålig affär. Under tiden samlas vi boende och slipar knivar.

måndag 17 december 2007

Hyfs!

Hyfs och stil bör råda, också i politiska bloggar!

Jag blev av en moderat nämndkollega påmind om detta genom ett öppet brev tidigare idag. I ett blogginlägg den 12 december hade jag formulerat mig på ett sätt som inte är acceptabelt. Dessutom hade jag undlåtit att rensa bort en kommentar som innehöll okvädingsord riktat mot mina politiska motståndare. Jag har därför raderat både inlägg och kommentarer.

Politikerbloggen skrev om saken, och jag fick också tillfälle att uttala mig. En felaktighet har dock smugit sig in längre ner i artikeln; det hävdas att jag skulle ha fått brevet för "en knapp vecka" sedan. Det är inte sant. Jag fick brevet idag, och tog därefter omgående bort inlägget.

söndag 16 december 2007

Kvartersbion

Igår visade vi Al Gores film En obekväm sanning på Kvartersbion. Miljöpartiet hade tryckt upp 3.000 inbjudningar som delades ut i vid Slussen och Hornstulls tunnelbana. Evenemanget blev - precis som förra gången när vi visade Simpsons Filmen - mycket lyckat. Över 180 personer räknades in i salongen, och många stannade också kvar efteråt och diskuterade kulturpolik mm. Vi bjöd på ekologiskt/rättvisemärkt kaffe och snacks från Seyhmus vegetariska matkafe. Själv höll jag tillsammans med Stefan Nilsson (mp's gruppledare i Stadshuset) ett kort anförande i salongen innan filmen började.

Med denna kampanj vill vi:
- stödja Kvartersbion, dels genom direkt ekonomisk hjälp, och dels genom att få en större publik att hitta dit
- i handling visa att miljöpartiet står för ett bättre alternativ för Stockholms kulturpolitik än den nuvarande borgerliga majoriteten
- uppmärksamma nobelpristagaren Al Gore och hans oscarsbelönade film som på ett så tydligt sätt illustrerar behovet av att vi gör något åt klimathotet nu!

torsdag 13 december 2007

SCB

Partisympatiundersökningen för november som SCB har gjort visar att s och v skulle kunna bilda majoritetsregering om det vore val idag. Det hade blivit en bra regering. Ännu bättre hade en s + mp regering blivit, den hade dessutom fått ett större väljarstöd. Men allra bäst tror jag ändå att en trepartiregering hade varit. Det bör vara målsättningen inför 2010.
Länk till: SvD, DN

tisdag 11 december 2007

KF 11 dec: Kulturskolans avgifter höjdes

Idag klubbade Kommunfullmäktige som väntat det nya regelverket med de höjda avgifterna i kulturskolan. Det var en ovanligt lång debatt, stundom med många häftiga utfall från båda sidorna. Själv fick jag - av en moderat ledamot - veta att jag var helt dum i huvet: "Du fattar ju ingenting!", skrek hon i mikrofonen.

Jag menade, i ett kortare inlägg, att risken var klart överhängande att de yngre eleverna nog måste sluta på sina kurser om inte undervisning längre kan ges i den egna stadsdelen.

Det jag inte hade fattat var att de barn som vill följa kulturskolans kurser nu tydligen förväntas ha föräldrar som tar ledigt från jobbet och gladeligen skjutsar sina barn i bil tvärs över stan - för det gjorde minsan moderatkvinnan för sina barn!

Mitt långa inlägg i debatten:
Ordförande, fullmäktige!

Det här mycket tråkiga ärendet har debatterats rätt mycket de senaste veckorna. Både i kulturnämnden och i pressen. Lärare, föräldrar och elever har mailat och demonstrerat. Det förekommer också listor med nästan 10.000 namn. Vi vet att många föräldrar har meddelat att deras barn inte kommer att kunna fortsätta pga avgiftshöjningarna. Vi har väldigt goda skäl att tro att många elever tvingas sluta pga att deras lärare sägs upp.

Argumenten emot en avgiftshöjning är både många och tunga. Kulturborgarrådet och övriga majoriteten i Kulturnämnden känner väl till vår hållning i frågan. Vi inom oppositionspartierna har framfört våra åsikter genom pressen och i debattartiklar, och även direkt till borgarrådet. De finns också att läsa i handlingarna. Flera av mina kollegor har också varit uppe i talarstolen före mig här idag.

Ni vet att vi tycker att ni på punkt efter punkt bedriver en kulturfientlig politik. Ni vet också att typ en halv miljon stockholmare tycker likadant. Det mesta är sagt och det blir mest upprepningar.

Men, vi vet ju att också Karthago förstördes, så för handlingarna vill jag bara framföra mina synpunkter på varför det är en helt misslyckad politik att anta det nya regelverket och höja avgifterna i Kulturskolan:

- Höjda avgifter medför mycket sannolikt att många elever inte kan fortsätta sina kurser.

- Det är självklart framförallt barn från familjer med sämre ekonomi som drabbas, medan rika familjer inte kommer märka av höjningarna över huvud taget.

- En sådan utveckling medverkar till en ökad segregation. Och därmed en försvagning av demokratin.

- Det är oerhört olyckligt, inte minst eftersom just kulturskolan skulle kunna vara den brygga i klassamhället som så många gånger efterfrågas. Men kulturskolan måste ges förutsättningar och ekonomiska resurser för att nå nya grupper, som är så viktigt!

- Men den borgerliga majoritetens politik kan nu inte tolkas på annat sätt än att ni istället vill ha ett stärkt klassamhälle, med elitundervisning för eliten. Ni talar varmt för spetsen och den svenska kulturexporten.

- Men det är ju ur bredden som spetsen kan sticka fram. Vad vore "det svenska popundret" utan bredden i musikskolan och kulturskolan?

- Men det finns självklart också ett egenvärde i att så många som möjligt av våra unga får tillfälle att bedriva egen kulturverksamhet. Miljöpartiet avsatte 9 miljoner kronor i budgetförslaget för att stärka kulturskolan särskilt i miljonprogramsområdena. Vår absoluta målsättning är att alla barn och unga ska ha möjlighet att ägna sig åt en kulturverksamhet – oavsett hur tjocka plånböcker deras föräldrar har.

Vi bör sänka - inte höja - avgifterna i Kulturskolan!

Jag yrkar bifall till den gemensamma reservationen från s, v och mp.


DN refererar från debatten, tyvärr endast med citat från s, v, m, kd och fp. (Men mp var iallafall starkast i debatten!)

torsdag 6 december 2007

Upprop för Kvartersbion

Trettionio filmare, regissörer, författare och dramatiker,mm, har i dagarna skrivit ett upprop till stöd för Kvartersbion. De 39 kulturarbetarna kräver att kulturnämnden omprövar det tidigare ställningstagandet och byter kurs mot en mer positiv syn på bion samt skapar möjligheter för Kvartersbion att fortsätta sin verksamhet. Initiativet är mycket positivt och jag ser optimistiskt på den fortsatta utvecklingen.

René Reiss har samtidigt också i lämnat in en ansökan om förnyat kommunalt kulturstöd. Det har tidigare varit en låsning i ärendet, men flera faktorer talar nu för en ny öppning och jag tror att det nu finns goda chanser att ansökan kan komma att beviljas.

Uppropet kommer att överlämnas till Kulturnämnden i Stockholm. Jag ser fram emot att behandla detta ärende på kommande nämndsammanträde.

måndag 3 december 2007

En obekväm sanning

Miljöpartiet visar ”En obekväm sanning”, med nobelpristagaren Al Gore, på lördag den 15 december kl 14.00. Filmvisningen äger rum på Kvartersbion, Hornstulls strand 3. I filmen visar Al Gore på ett mycket engagerande sätt vad som orsakar klimatförändringarna och vad vi kan göra för att undvika en framtida klimatkatastrof.

Filmvisningen är en del av Miljöpartiets klimatkampanj, som just har startat. Välkommen att se en mycket viktig och sevärd film samt diskutera klimatfrågan över en kopp krav- och rättvisemärkt te efteråt.

Fri entré!
Kom i tid - om det blir fullt är det först till kvarn som gäller!

» Flyerns baksidestext:
"Mänsklighetens stora ödesfråga är klimatförändringarna i världen. Under december pågår på Bali oerhört viktiga förhandlingar om ett världsomfattande avtal för att minska utsläpp av växthusgaser, som orsakar klimatförändringarna.
    I filmen "En obekväm sanning" visar Al Gore på ett mycket engagerande sätt vad som orsakar klimatförändringarna och vad vi kan göra för att undvika en framtida klimatkatastrof. Trots det allvarliga budskapet är det en optimistisk film, som i januari tilldelades en Oscar för bästa dokumentärfilm.
    Genom att köpa denna filmvisning ger Miljöpartiet ett ekonomiskt stöd till Kvartersbion, som allvarligt hotas av nedläggning. Bakgrunden är att den borgerliga majoriteten i Stadshuset dragit in det kommunala stöd som tidigare erbjudits biografen.
    Välkommen att se en mycket viktig och sevärd film samt diskutera klimatfrågan över en kopp krav- och rättvisemärkt kaffe eller te.
Kom i tid - om det blir fullt är det först till kvarn som gäller!"

» Läs pressmeddelandet

fredag 30 november 2007

Affischering

Igår gick jag förbi en ny affischeringstavla vid Fridhemsplan. Jag har inte sett sådana förut - hur länge har de suttit uppe?

Jag kritiserade Madeleine Sjöstedt och Mikael Söderlund tidigare i höstas i fullmäktige, för att dessa 200 nya tavlor inte är tillräckliga. Det fria kulturlivet behöver fler kanaler att nå ut. Och fler platser att affischera på. Jag har sedan dess undrat hur tavlorna skulle utformas. Nu vet vi alltså: Som ljustavlor, man förväntas tejpa upp sina plakat. De rensas varannan onsdag. Inga stickers eller klistermärken är tillåtna.

Kommer detta att fungera? Eller blir det som det s.k. Götgatan-försöket, som ansågs misslyckas för att det blev "skräpigt". Framtiden får utvisa?

» Tavlan har också en baksida, som dock är reserverad för mer destruktiva budskap!

Avvecklingsplan

På tisdag nästa vecka, den 4 november, klubbas med stor sannolikhet kulturförvaltningens avvecklingspl... förlåt: verksametsplan. Besparingar av osthyvelspricip skär runt 5% på allt genom hela verksamheten: 90 tjänster ska bort. Museer läggs ner. Minskat antal utställningar. Minskat konstinköp. Jag har gjort en sammanställning (nedan) och uttalar mig i dagens SvD.

tisdag 27 november 2007

10 fel, kulturborgarrådet!

Kulturborgarrådet, Madeleine Sjöstedt (fp), hävdade igår under Kommunfullmäktiges frågestund, att oppositionspolitikerna sprider felaktigheter och rykten om förändringarna inom Kulturskolan. I verkligheten är det hon själv som far med hårresande osanningar och förvrängningar av verkligheten. På kulturborgarrådets blogg skriver hennes sekreterare ett inlägg med "Svar på frågor om Kulturskolan".

Jag läste igenom texten och hittade snabbt tio fel, osakligheter och sanningsförvridningar (borgarrådets text i kursiv):
 1. 1. Kulturförvaltningens förslag på budget för 2008 innebär ett effektiviseringskrav på 3,2 mkr av denna budget, vilket motsvarar ca 2 procent.
  - Till effektiviseringskravet på 2% måste man för att få rätt siffra även lägga lönekompensation. Totalt blir det då
  5,2% - eller 39,5 mkr!
 2. 2. Kulturskolan beslutar själv hur man förvaltar pengarna och hur man ska göra effektiviseringar.
  - Kulturskolan är en politiskt styrd organisation. Skyll inte på förvaltningen när det är du som politiskt ansvarig som minskar volymen!
 3. 3. Det politiska uppdraget är att fokus ska ligga på kärnverksamheten...
  - De politiskt styrda uppdragen som kulturskolan också har fått är: a) ökat antal elever b) ökad andel enskild undervisning c) minskade resurser. Hur går den ekvationen ihop?
 4. 4. Det är viktigt att understryka att inga barn kommer att slängas ur Kulturskolan.
  - Förutom de som inte har råd med de höjda avgifterna då, eller?
 5. 5. Fler barn ska erbjudas plats så att de långa köerna kan betas av. Det finns goda förutsättningar att klara detta, genom prioriteringar inom Kulturskolan.
  - Hur ska kulturskolan göra de prioriteringar som borgarna efterfrågar? Lokalerna är redan undermåliga! Var ska det sparas?
 6. 6. Liksom andra verksamheter, måste Kulturskolan följa med i kostnadsutvecklingen.
  - Det finns inget som säger att kulturskolan "måste följa med i kostnadsutvecklingen". Tvärtom borde vi söka oss till successivt LÄGRE avgifter!
 7. 7. Stockholms kulturskola ligger även med de nya avgifterna lågt i jämförelse med andra kommuner.
  - Jämför kostnaderna med andra storstäder istället! Då ligger stockholms kulturskola inte alls lågt. Tvärtom! Göteborg sänker sina avgifter nu.
 8. 8. Alla kurser kostar dessutom betydligt mindre än motsvarande hos studieförbund eller privata verksamheter.
  - Att privata verksamheter är dyrare än Kulturskolan är väl självklart. Jag hoppas verkligen inte att majoriteten tänker konkurensutsätta kulturskolan mot de privata aktörerna!
 9. 9. Gränsen för vad som krävs för att få nedsättning höjs från en familjeinkomst på 15.000 kronor i månaden till 17.000 kronor i månaden.
  - Det är bra att man stödjer barn från familjer med låga inkomster. Men det måste göras på ett bättre sätt. I miljöpartiets budgetförslag finns 9 miljoner kronor för en satsning för att barn i miljonprogramsområdena ska ha möjlighet att delta i kulturskolan. Hälften av pengarna är tänkta att fördelas via skolorna, resten ska stärka kulturskolans verksamheter!
 10. 10. Det gör att fler familjer kan få möjlighet att låta barnen gå i Kulturskolan.
  - Det räcker inte med "att fler familjer kan få möjlighet att låta barnen gå i Kulturskolna". Ett absolut minimikrav är att ALLA barn ska ges möjlighet att delta i kulturskolan, eller motsvarande verksamhet.

fredag 23 november 2007

Missriktat bonussystem

Kulturförvaltningen har - på den borgerliga majoritetens uppmaning - utarbetat ett förslag till ett bonussystem till den fria kulturen. Systemet syftar till att stimulera ökad självfinansiering och att premiera kultur för barn och ungdomar. Borgarna har avsatt 10 miljoner kronor för detta. (Pengar som de naturligtvis tagit från ordinarie kulturstöd!)

Att premiera den verksamhet som själv lyckas dra in egna pengar är naturligtvis precis så bakvänt som det låter. Ett uttalat syfte är att utsätta de fria grupperna för intern konkurens om de avsatta miljonerna. Den som lyckas dra in mest stålar själv ska få mer, medan de andra slås ut. Resultatet kan inte bli annat än ökad kommersialisering, likriktning, förenkling och popularisering av kulturen. Kort sagt, en politiskt styrd nivåsänkning av Stockholms fria kulturliv!

Dessutom kommer bonussystemet att leda till ytterligare en oförutsägbarhet i bidragssystemet - vilket ger ytterligare ökad makt över stadens kulturliv hos kulturförvaltningens bidragsavdelning. Det blir allt svårare att i förväg kunna planera sin verksamhet om man inte vet från år till år hur mycket pengar man har till förfogande.

Jag anser att om man verkligen ville öka självfinansieringen så finns det många andra och bättre sätt att hjälpa kulturgrupperna . Tex kunde man börja med att tillåta affischering på elskåp. Man kunde avreglera filmcensuren (för att förenkla filmdistributionen), man kunde bromsa de kraftiga hyresökningarna på lokaler, mm.

Att stimulera kultur för barn är naturligtvis bra. Men jag hade ännu hellre sett att man stimulerade barns egna kulturutövning, i stället för att tvärtom - som borgarna gör - öka avgifterna till kulturskolan.


Förslaget beräknas klubbas i Kulturnämnden den 4 dec.

onsdag 21 november 2007

Mer om kulturskolan

Om inget görs mot borgarnas exempellösa besparingskrav på Kulturskolan så kommer vi hamna i ett läge där bredden försvinner och bara en elit blir kvar. Ett sådant förfarande strider emot FNs barnkonvension. 
I gårdagens Stockholm City finns en debattartikel om detta av Kerstin Wickman som är ordinarie i Kulturnämnden. Mitt namn står också med under artikeln. 

» Klicka på bilden för att få den större!

måndag 19 november 2007

Stilettklackskultur

Vad vill kulturförvaltningen och kulturborgarrådet egentligen med Kvartersbion vid Hornstull?
Något svar får vi inte: Madeleine Sjöstedt vägrar kommentera. Från förvaltningen har vi fått information om att det finns några intressenter som är beredda att ta över lokalen. Det lär dock krävas mycket stora summor för att iordningsställa lokalen till annan användning än fortsatt som singelbiograf. Således en aktör med pengar.

"Rider" heter en eventmarketingfirma som har pengar, och som dessutom ställt en förfrågan till kulturförvalningen (notera: inte till Kvartersbion, som trotsallt sitter på kontraktet). Deras senaste event var enligt hemsidan: "Glamour Stiletto Run 2007" – en springtävling för tjejjer iförda högklackat!

Så tillbaks till frågan: Är det stilettklacksrace borgarna vill ha istället för kultur?

Vinnare blev Anna Sunneborn, 37. Grattis Anna!

Regler: Skorna måste vara minst 7 cm höga och max 1,5 cm breda (nedtill). Du måste vara kvinna och ha fyllt 18 år för att deltaga.
» Bilden är från www.modeblog.nl och är beskuren.

söndag 18 november 2007

Bandypremiär

Idag var det hemmapremiär för Bajen-bandy. Premiär var det också för mig på Zinkens läktare. Det var alltså första gången jag var på bandy – men det lär inte ha blivit den sista. Hammarby har prenumererat på finalmatcher de senaste åren i bandyallsvenskan, men det har aldrig riktigt velat sig hela vägen. Gott om silvermedaljer lär det dock finnas i klubben.

Säsongen 2007/08 har Miljöpartiet de Gröna Stockholms stad gått in som sponsor. Vi har samtidigt hjälpt Hammarby-bandy att ta fram ett bra miljöprogram. Som syns på bilden har vi också fått en schyst reklamskylt på bortre kortsidan. Sekunden efter att bilden togs så satt 1-0 målet efter hörna.

Motståndarna var Gripen/Trollhättan.
Matchen slutade 8-3.

fredag 16 november 2007

Asplund

Om bara några minuter börjar prisceremonin i Asplund-tävlingen i Prinsens Galleri i Stadshuseet. Jag hinner inte dit som jag hade tänkt. Vinnare i tävlingen blev förslaget: Delfinium av den tyska arkitekten Heike Hanada. Det känns bra med en kvinnlig vinnare, det stora huset som ska ligga påfallande långt ifrån Asplundsbyggnaden har en vackert mönstrad glasad fasad. I idén ligger att den gamla byggnaden ska synas igenom glasfasaden om man betraktar biblioteket från Odenplan.

Samtliga lamellhus rivs. DN's Peder Alton har inga problem med det, men jag tycker att det är mycket synd! Jag är också lite skeptisk till den park som binder ihop de två stora byggnaderna - bättre vore att öppna upp Tegnérlunden. Jag är inte heller imponerad av formen och storleken på glaskolossen. I de förslag som använde sig av lamellerna blev nybyggnationen betytdligt mindre, och mer respektfull gentemot det nuvarande biblioteket.

Kort sagt, så är jag rätt besviken på juryns val!

Hur håller man glasfasaden ren och genomskinlig?

Länk till tävlingen: http://www.arkitekt.se/s32025

måndag 12 november 2007

Demonstration för kulturskolan


Idag var det demonstration för Kulturskolan; mot högeralliansens budgetneddragningar och ökade avgifter. 

Förhandlingarna med facket tyder på att det blir personalavgångar motsvarande 31 heltidstjänster, varav 25,5 lärartjänster. Kulturnämnden behandlade de ökade avgifterna på sammanträdet den 15 oktober

I miljöpartiets budgetförslag föreslår vi 9 mkr mer till Kulturskolan och barnkultur i miljonprogramsområdena. Utöver det har vi budgeterat för pris-  och lönekompensation. Vi har inte heller någon avgiftsökning - tvärtom vill vi på sikt sänka avgifterna till Kulturskolan.

Demonstrationen avgick från Sergels torg  och gick mot Stadshuset. Där var det tänkt att Kulturborgarrådet, Madeleine Sjöstedt (fp), skulle ta emot. Listor på namninsamlingar skulle överlämnas och borgarrådet skulle hålla ett förklarande tal. 
Men tyvärr blev det inte så. Borgarrådet kom aldrig ut och mötte oss demonstranter. Helt bedrövligt agerat! Jag tycker att ett borgarråd ska ha större respekt för väljarna än så!
_____
Bilder: Överst: Ralf Hansen, initiativtagaren till demonstrationen, som står med listor med över 3000 namn i händerna, och talar till demonstranterna utanför Stadshuset.
Nederst: Kerstin Wickman, kulturnämnden (mp) i demonstrationståget.

fredag 9 november 2007

Medeltidsmuseet

I senaste numret av Lokaltidningen Mitt i Södermalm finns en insändare om Medeltidsmuseet som jag har skrivit.

Unikt läge att bygga ut Medeltidsmuseet
Inte nog med att den borgerliga majoriteten i riksdagen helt kör över Stockholms museibesökare med sitt dråpslag att dra in den lyckade satsningen på fri entré till de statliga museerna. Nu fortsätter borgarna i Stockholms stadshus på samma kulturfientliga väg. Nyligen röstade den politiska majoriteten i Stockholms kulturnämnd ner ett mycket bra förslag om att bygga ut Medeltidsmuseets lokaler under Norrbro på Helgeandsholmen.

Bron håller just nu på att repareras vilket beräknas pågå fram till 2009. Under tiden har museet evakuerats till Kulturhuset där de har en liten men fin utställning. 

Reparationsarbetet på bron öppnar just nu en unik möjlighet att utvidga museets  lokaler. Medeltidsmuseet har länge varit i behov av större utrymmen, både för personalen och för utställningarna. Men det är framförallt de många unga besökarna som kräver större ytor för bland annat ett matsäcksrum och en egen verkstad.

Medeltidsmuseet är det museum som har flest skolvisningar av alla i hela Sverige. Men barnen har ingenstans att ta vägen med sin matsäck! Det är skandal att de borgerliga kulturpolitikerna berövar stockholmarna mjöligheten att fortsätta bygga ett riktigt fint medeltidsmuseum.

Mats Berglund
miljöpartiet de gröna
ersättare i Stockholms kulturnämnd

onsdag 7 november 2007

Webb-TV

På Stockholms stads webbplats har de nu lagt ut webbkamerafilmerna från budgetdebatten. Där kan man bl.a. se mig in action. Strunta gärna i mina repliker på Madeleine S och Skarpnäcksmoderaten där jag gjorde mig en tämligen platt figur.

Länk: stream

Skippa alla andra inlägg och spola fram till mig:
1. mitt inlägg: 3.24.30 (2 repliker)
2. min replik på Mikael Söderlunds (m) inlägg: 3.46.30

tisdag 6 november 2007

Kulturnämnd 6 nov

Dagens kulturnämnd blev rekordsnabb. Jag hade inte ens satt mig innan ärendet med SSA klubbats. Sen rusade vi igenom resten av ärendena på 5 minuter.
Dock fick vi en bra genomgång av Stadsbiblioteksförslagen efter mötet. Tack till Elisabeth Fleetwood (m), som ordnat med detta! Den 16 november får vi veta vilket förslag som vinner.Mitt tips, och min förhoppning är alternativet: Cut! Jag tycker det respekterar Asplunds funkisbyggnad bäst av alternativen, och dessutom lämnar det annexen någorlunda i fred. Jag tror också att det är ett alternativ som kommer att hålla i längden.

måndag 5 november 2007

Stadsarkivet

Som en följd av borgarnas skattesänkning med 20 öre tvingas Stadsarkivet till en besparing på 2,5 mkr nästa år. En första åtgärd som stadsarkivarien tvingas till är att lägga ned forskarexpeditionen i arkivets filial i Frihamnen. För att få tillgång till handlingarna måste man beställa dem i förväg till läsesalen på Kungsklippan.

Nedläggningen får allvarliga följder för den historiska och medicinska forskningen i Stockholm. Också privatforskare och släktforskare kommer beröras. Jag har tidigare påtalat detta i arkivutskottet. Och på Kulturnämndens sammanträde i morgon kommer vi att lägga detta särkilda uttalande tillsammans med s och v:

Särskilt uttalande

I Stadsarkivets filial i Frihamnen förvaras huvudsakligen stadens sociala och äldre medicinska arkiv.

Adoptionshandlingar, barnhems- och barnavårdshandlingar, socialnämndernas arkiv, äldre fattigvårdsarkiv, sjukhusarkiv och sjukjournaler är några exempel på de handlingar som ligger i arkivet, och som utgör centralt källmaterial för forskare inom en rad inom- och utomakademiska discipliner.

För att vetenskaplig forskning utifrån arkivmaterial ska vara genomförbar är det av yttersta vikt att källmaterialet är lätt åtkomligt och hanterligt. En avveckling av forskarexpeditionen i Frihamnen medför kraftiga avbräck i Stockholm social- och medicinhistoriska forskning. Men också privatforskare och släktforskare drabbas av nedläggningen.

Den lösning som erbjuds – att fjärrbeställa material – innebär såväl ekonomiska och tidsmässiga som vetenskapliga förluster både för de enskilda forskarna samt deras institutioner. Till det bör även beaktas den risk som arkivalierna utsätts för i samband med transporterna till och från forskarsalen på Kungsklippan.

Vi beklagar att stadsarkivarien tvingas till detta och andra olyckliga beslut på grund av de minskande anslagen. Vi ser det som angeläget att Stadsarkivet snarast åter tilldelas de ekonomiska ramar som krävs för att forskarexpeditionen i Frihamnen med så kort dröjsmål som möjligt kan återuppta verksamheten.

söndag 4 november 2007

Borgerlig rättssyn

I en TT-intervju säger Fredrik Reinfelts nytillträdde statssekreterare Nicola Clase att hon köpt svarta tjänster för 68.000 kronor. Hon vill dock fortfarande inte berätta varför. Med erkännandet hoppas Clase nu att lägga historien om skattefusket bakom sig.

Det är en intressant rättssyn de har på regeringskansliet!

Själv har jag mördat, våldtagit och genomfört en statskupp i ett Latinamerikanskt land. Nu när jag berättat det så hoppas jag kunna lägga det bakom mig...

- Det är inte riktigt så det fungerar, Nicola Clase!

lördag 3 november 2007

Kulturell avdemokratisering

Häromdagen kunde man läsa i DN att den borgerliga regeringen lägger ner styrelserna för de statliga kulturinstitutionerna. Det innebär en ökad toppstyrning och därmed ytterligare en avdemokratisering av kulturen.

Samma tendens har vi under det senaste året sett också inom Stockholms kulturpolitik. De folkvalda politikerna får allt mindre insyn i kulturverksamheten medan tjänstemän och ansvarigt borgarråd samlar makten till sig själva.

Som exempel på beslut som hittills tagits i fel riktning kan nämnas:

- avvecklingen av biblioteksråden och bidragsutskottet.
- höjt belopp för beslut som förvaltningen får ta på delegation utan att blanda in nämndens ledamöter.
- en uttalad ambition att en större andel av kulturens finansiering ska ske genom privat sponsring.

Det är en minst sagt bedrövlig utveckling, som måste hejdas innan vi tappar all kontroll över den offentliga kulturen.

fredag 2 november 2007

Från början

Nu har det gått ett drygt år sedan valet 2006. Den borgerliga alliansens politik börjar visa sina effekter. Deras andra budget lades för en knapp månad sedan. Skattesänkningen på ytterligare 20 öre suger ut alltför mycket av Stockholms kulturliv. Medeltidsmuseet fick inte den efterlängtade utbyggnaden, avgifterna till kulturskolan dubbleras från årsskiftet, Stadsarkivets filial i Frihamnen avvecklas från årsskiftet. Det är väl det som hittills har klubbats. Under de närmaste månaderna väntas fler obehagliga beslut – t.ex. hur 5 mkr ska sparas inom Stadsmuseet.

I Stockholmspolitiken i övrigt märks mest utförsäljningar. Bostäder, skolor, naturområden... allt ska bort!

I rikspolitiken har statsministern just sparkat sin statssekreterare. "En personlig tragedi, både för henne och mig!", säger Reinfelt. Jag tror förvisso hon klarar sig fint framöver, också efter att hennes fallskärm har landat. Varför det skulle vara en personlig tragedi för stadsministern begriper jag inte. Däremot ser jag personliga tragedier hos alla de Stockholmsbarn som lever i familjer med knepiga ekonomiska situationer och som från årsskiftet inte längre kommer ha råd att spela klarinett, spela teater, dansa eller vad de vill göra inom kulturskolan.

Alla barn ska ha rätt att ha en egen kulturhobby - oavsett föräldrarnas plånböcker!

Min avhandling i historia börjar så smått bli klar. Den borde föreligga i en tidig manusform innan året är slut. Då har nästan hela mitt stipendium tagit slut, och jag återgår till mitt halvtidsjobb på Stads- och kommunhistoriska institutet.

Malmö FF gjorde en bedrövlig säsong. Till nästa år har de iallafall värvat en tränare jag tror på.

Om sådant och annat har jag tänkt att den här bloggen ska handla.