tisdag 27 november 2007

10 fel, kulturborgarrådet!

Kulturborgarrådet, Madeleine Sjöstedt (fp), hävdade igår under Kommunfullmäktiges frågestund, att oppositionspolitikerna sprider felaktigheter och rykten om förändringarna inom Kulturskolan. I verkligheten är det hon själv som far med hårresande osanningar och förvrängningar av verkligheten. På kulturborgarrådets blogg skriver hennes sekreterare ett inlägg med "Svar på frågor om Kulturskolan".

Jag läste igenom texten och hittade snabbt tio fel, osakligheter och sanningsförvridningar (borgarrådets text i kursiv):
 1. 1. Kulturförvaltningens förslag på budget för 2008 innebär ett effektiviseringskrav på 3,2 mkr av denna budget, vilket motsvarar ca 2 procent.
  - Till effektiviseringskravet på 2% måste man för att få rätt siffra även lägga lönekompensation. Totalt blir det då
  5,2% - eller 39,5 mkr!
 2. 2. Kulturskolan beslutar själv hur man förvaltar pengarna och hur man ska göra effektiviseringar.
  - Kulturskolan är en politiskt styrd organisation. Skyll inte på förvaltningen när det är du som politiskt ansvarig som minskar volymen!
 3. 3. Det politiska uppdraget är att fokus ska ligga på kärnverksamheten...
  - De politiskt styrda uppdragen som kulturskolan också har fått är: a) ökat antal elever b) ökad andel enskild undervisning c) minskade resurser. Hur går den ekvationen ihop?
 4. 4. Det är viktigt att understryka att inga barn kommer att slängas ur Kulturskolan.
  - Förutom de som inte har råd med de höjda avgifterna då, eller?
 5. 5. Fler barn ska erbjudas plats så att de långa köerna kan betas av. Det finns goda förutsättningar att klara detta, genom prioriteringar inom Kulturskolan.
  - Hur ska kulturskolan göra de prioriteringar som borgarna efterfrågar? Lokalerna är redan undermåliga! Var ska det sparas?
 6. 6. Liksom andra verksamheter, måste Kulturskolan följa med i kostnadsutvecklingen.
  - Det finns inget som säger att kulturskolan "måste följa med i kostnadsutvecklingen". Tvärtom borde vi söka oss till successivt LÄGRE avgifter!
 7. 7. Stockholms kulturskola ligger även med de nya avgifterna lågt i jämförelse med andra kommuner.
  - Jämför kostnaderna med andra storstäder istället! Då ligger stockholms kulturskola inte alls lågt. Tvärtom! Göteborg sänker sina avgifter nu.
 8. 8. Alla kurser kostar dessutom betydligt mindre än motsvarande hos studieförbund eller privata verksamheter.
  - Att privata verksamheter är dyrare än Kulturskolan är väl självklart. Jag hoppas verkligen inte att majoriteten tänker konkurensutsätta kulturskolan mot de privata aktörerna!
 9. 9. Gränsen för vad som krävs för att få nedsättning höjs från en familjeinkomst på 15.000 kronor i månaden till 17.000 kronor i månaden.
  - Det är bra att man stödjer barn från familjer med låga inkomster. Men det måste göras på ett bättre sätt. I miljöpartiets budgetförslag finns 9 miljoner kronor för en satsning för att barn i miljonprogramsområdena ska ha möjlighet att delta i kulturskolan. Hälften av pengarna är tänkta att fördelas via skolorna, resten ska stärka kulturskolans verksamheter!
 10. 10. Det gör att fler familjer kan få möjlighet att låta barnen gå i Kulturskolan.
  - Det räcker inte med "att fler familjer kan få möjlighet att låta barnen gå i Kulturskolna". Ett absolut minimikrav är att ALLA barn ska ges möjlighet att delta i kulturskolan, eller motsvarande verksamhet.

2 kommentarer:

Erik sa...

Hej Mats,

Hoppas att du l�ser Madeleines f�rklaringar �ver hur budgeten faktiskt ser ut med Kulturskolans budget s� att du inte beh�ver vara s� orolig f�r framtiden. De flesta av dina fr�gor f�r svar h�r:

http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2007/12/04/kulturskolans-budget-minskar-med-09-procent/

V�nlig h�lsning

Erik Jennische
kultur- och idrottsroteln

mats sa...

Hej Erik!

Jag tycker fortfarande att ni använder statistiken på ett märkligt sätt. Att hävda att budgetminskningen är på endast 0,9% och sedan läsa att detta motsvarar 30 tjänser är ju inte helt trovärdigt.

Lönerna är den stora kostnaden, då måste man självklart räkna in löneökningarna.

Dessutom blir statistiken skev om ni bara räknar med delar av verksamheten. Över 40.000 barn och ungdomar deltog i Kulturskolans aktiviteter förra året.