tisdag 29 december 2009

Soldater och stadsbor i förindustriellt gatuvåld

Jag medverkar med ett kapitel i en antologi från Uppsala universitet som släpptes i dagarna. Boken heter: Sammanflätat, och behandlar relationerna mellan civilt och militärt i det tidigmoderna Sverige.

Min text, Soldater och stadsbor i förindustriellt gatuvåld. Stockholm 1719–1848, är en utveckling av delar av min avhandling och springer ur ett föredrag jag höll på en konferens i Lyon förra sommaren.


» Läs mer och beställ boken här!

måndag 28 december 2009

Könsfördelningen i våra kommunala bolag

Svt:s Rapport har gjort en kartläggning över könsfördelningen i de kommunala bolagen. Resultatet är nedslående. Det visar att endast var fjärde styrelseledamot är en kvinna. I hela 35 kommuner saknas kvinnliga ledamöter helt.

Jag kan inte annat än att hålla med jämställdhetsministern som menar att "kommunerna borde skämmas". Men det är egentligen inte kommunerna, utan partiernas valberedningar och nomineringskommittéer som är ansvariga och som borde skämmas och skärpa sig.

Eftersom jag nu själv sitter i Miljöpartiet Stockholms stads valberedning så ställde jag mig frågan: hur ser det hos oss? Jag kollar i våra listor och får fram följande data:

- Miljöpartiet är representerad i 14 kommunala bolag med totalt 23 uppdrag i Stockholms stad.* Av dessa är 13 ledamöter, 9 suppleanter och 1 vice ordförande.

- Av de 23 uppdragen innehas 11 av kvinnor och 12 av män.
- Av de 13 ledamöterna är 6 kvinnor och 7 män.
- Av de 9 suppleanterna är 5 kvinnor och 4 män.
- Vice ordförandeposten innehas av en man.

Så långt alltså väldigt jämställt. En viss problematik uppstår dock när vi tar i beaktande att några personer innehar flera uppdrag. Könsfördelningen totalt hos de miljöpartister som innehar styrelseuppdrag i Stockholms stad är: 8 kvinnor och 11 män.

Slutsatsen blir ändå att vi har en god könsfördelning i våra bolagsstyrelseuppdrag.

___
*) Viss reservation dock för att jag kan ha missat något uppdrag.

fredag 18 december 2009

Medeltid

Den senaste veckan har mitt politiska uppdrag bjudit mig som historiker på två intressanta medeltidsnyheter.

Det ena manifesterade sig på arkivutskottets möte i torsdags förra veckan då jag fick ett exemplar av Stockholms stads tänkeböcker för året 1635 i min hand. Boken ser – precis som de andra årgångarna i serien – inte mycket ut för världen utanpå, men erbjuder en fantastisk källa till det gamla Stockholm. Det som trotsallt utgör nyheten i just årgången 1635, är att det är den sista i den långa serie som arkivet har givit ut ända sedan 1930-talet.

På arkivutskottets sammanträde läste stadsarkivarien Björn Jordell högtidligt upp delar av redaktören Bo Elthammars förord för ledamöterna:

Den 18 december 1931 uppdrog Stockholms stadfullmäktige åt Stockholms stadsarkiv att edera stadens tänkeböcker från 1592 till och med 1635. Den första volymen 1592–1595 redigerades av arkivarien Daniel Almqvist och trycktes 1939. Med föreliggande edition av Stockholms tänkeböcker 1635 är uppdraget slutfört.


Den andra nyheten fick vi oss förevisade på Kulturnämndens sammanträde nu i tisdags. Mötet hade nämligen flyttats från den pampiga Stora sessionssalen i Stadshuset där vi annars plägar hålla till, till Medeltidsmuseets lokaler under Norrbro. Medeltidsmuseet har ju varit stängt sedan sommaren 2007 för reparationsarbeten av bron. Under tiden har museet förvisso haft verksamhet igång i sin tillfälliga lokal i Kulturhuset, men framför allt har ett renoveringsarbete pågått i lokalen under bron.

Kulturnämndens ledamöter fick en visning av landets förmodligen bästa museipedagog, Tina Rodhe. Ännu har inte mycket av utställningen kommit upp. Men muren står där den stått sedan Gustav Vasas dagar, båten ligger kvar och galgbacken kommer även fortsättningsvis att skrämma alla barnen. (Medeltidsmuseet har flest skolklassvisningar av alla museer i landet.)

Invigning sker den 23 januari, museet öppnar för allmänheten dagen därpå.

torsdag 17 december 2009

Fp drar ner på kulturen i Stockholms skolor

Under förra mandatperioden ökade antalet elever i Stockholms kulturskolor från drygt 21.000 barn och ungdomar till över 39.000. Ökningen berodde huvudsakligen på en stärkt koppling mellan kulturskolan och skolan. I s.k. BAS-lag integrerades kulturaktiv undervisning med den ordinarie pedagogiken. Och vinsterna var stora både för lärarna och eleverna.

Även prova-på verksamhet och andra särskilda satsningar gjordes i skolorna vilket ledde till att barn som annars inte skulle ha hittat till kulturskolan nu fick möjlighet att bekanta sig med instrument, sång, dans, teater eller annan kulturverksamhet. För allt detta fick Stockholms kulturskola pris 2007 som "Årets kulturskola".

Sen kom de tre borgerliga partierna till makten i Stadshuset...

Direktiven från den folkpartistyrda kulturroteln var tydliga: Kulturskolan skulle ut ur skolan, avgifterna skulle höjas, lärare skulle avskedas! Den verksamhetschef som inte ville lyda fick gå.

Några delar av kulturskolans verksamhet har dock idogt bitit sig kvar i skolorna. Men till verksamhetsåret 2010 har kulturborgarrådet tydligt flaggat för att den delen ska avgiftsbeläggas. Och det är skolorna som ska betala. Lustigt nog är det alltså mellan de två folkpartistyrda rotlarna - kultur/idrott respektive skolroteln - som man nu vill skyffla runt pengarna.

Fast de pengar som kulturborgarrådet förväntas kunna norpa åt sig är i själva verket de statliga bidragen som varje skolhuvudman kan söka för kulturverksamhet i skolan. Det är medel som tidigare har gått till sånt som teaterbiljetter, författarbesök, museiutflykter, mm.

För att få råd att ha kulturskolans verksamhet kvar, måste skolorna nu alltså avstå från, eller kraftigt dra ner på, det ytterst lilla kulturinslag som man hittills har haft möjlighet att erbjuda eleverna.

Detta är ingen bra utveckling för Stockholms barn.

måndag 14 december 2009

Nytt kultur- och mötescentrum i Aspudden

Idag ställde jag en fråga i kommunfullmäktige till kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt. Frågan gällde hur vi nu går vidare i Aspudden nu när badhuset är rivet.

I höstas tvingades badhusföreningen tömma bassängen. Sedan dess har en blomstrande kulturverksamhet uppstått i badhuset. Man har haft filmkvällar, författaruppläsningar, musikfestivaler och barnverksamhet. Det är ett engagemang som vi politiker måste ta till vara, och bygga vidare på.

Min fråga till Madeleine var därför hur hon anser att vi politiker ska agera i det här läget. Tyvärr blev hennes svar - som tidigare - att hon väljer att bortse från det politiska läget som frågan har hamnat i. I stället gömmer hon sig bakom förvaltningen och tjänstemannens utlåtande. Inte långt ifrån ett agerande jag skrev om på Newsmill nyligen.

Nu har en möjlig ny lokal för Kultur- och badhusföreningen dykt upp. Det gäller den gamla brandstationen i Midsommarkransen, där verksamheten sägs upp från årsskiftet. Fastigheten är - precis som badhuset - kulturmiljöklassat med grön färg av Stadsmuseet, och den ligger i LM-staden som är ett riksintresse för kulturmiljövården.

Exploateringskontoret vill överta fastigheten för att riva den kulturmärkta byggnaden och bygga kontor och bostäder på tomten. Det är naturligtvis en mycket dålig användning - bättre vore att låta en ny, spännande kulturverksamhet ta plats i brandstationen: kanske ett kultur- och badhus!
Den gamla brandstationen, Bäckv. 1, Midsommarkransen.

Tillsammans med miljöpartiets ledamot i stadsdelsnämnden Ylva Wahlström, har jag idag skickat ut ett pressmeddelande om ärendet. Det kan läsas nedan:

Pressmeddelande
från Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad

Verksamheten i det rivna Aspuddsbadet måste få leva vidare.

På kommunfullmäktige idag kommer Mats Berglund att ställa en fråga till kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt om ett nytt kultur- och mötescentrum i området.

- Under hösten har Aspuddsbadet utvecklats till ett vitalt kulturhus med flera hundra engagerade medborgare. Det engagemanget måste vi politiker ta tillvara, säger Mats Berglund.

De boende i området fortsätter kampen för en levande kultur och badverksamhet. Nu börjar arbetet för att utveckla de verksamheter som bedrevs på badet genom flera engagerade föreningar.

- Nu måste de här verksamheten får fortsätta i någon ny byggnad. Ett förslag är att använda den kulturmärkta brandstationen som ligger inom riksintresset LM-staden i området, säger Ylva Wahlström som kommer att lägga en skrivelse om detta på torsdagens sammanträde i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Kontakt:
Ylva Wahlström (mp), ersättare i kommunfullmäktige, SDN Hägersten-Liljeholmen, 0708-652906
Mats Berglund (mp), ersättare i kommunfullmäktige, kulturnämnden, 0706-969006

fredag 11 december 2009

Politiker måste våga ta ansvar

Jag har skrivit på Newsmill om att politiker måste våga ta ansvar. Bakgrunden är ett reportage som sändes på kulturnyheterna igår om hur kommun- och regionpolitiker ska agera angående kontroversiell och offentligt finansierad konst.

torsdag 10 december 2009

Betraktelse över Aspuddsbadet

Aspuddsbadskampen är slut, den destruktiva politiken vann. Det är bittert! Man får inte behandla kulturmärkta byggnader på det här sättet. Inte engagerade medborgare heller. Politiker måste ta tillvara det folkliga engagemanget varhelst det uppstår. Allt annat är fel! Det som skett vid Aspuddsbadet, Kvartersbion, Tantogården, Södra fot, osv... är inget annat än ren kapitalförstöring. Och då menas huvudsakligen humankapital. Många anser att demokratin är död nu. Det vilar ett svart moln över folkpartiet.

I Aspudden börjar nu en ny kamp!

måndag 7 december 2009

Kulturfientligt, demokratifientligt

Nu rivs Aspuddsbadet!

Det är djupt sorgligt. En kulturmärkt byggnad skövlas och förstörs. En kulturverksamhet och en mycket behjärtansvärd idrotts- och föreningsverksamhet tvingas bort. Det är inte bara ett kulturmord, utan också ett hårt angrepp på demokratiska värderingar. Den folkpartistryrda kulturroteln har vägrat lyssna på den lokala opinionen.

Madeleine Sjöstedt gömmer sig bakom förvaltningsutlåtanden. På sin blogg hänvisar hon till stadslednigskontoret och idrottsförvaltningens uttalanden. Det är ett fegt sätt att ta ansvar. Sedan dessa uttalanden gjorts har badhusföreningen under flera månader visat sig vara mycket kompetenta att driva såväl badverksamheten som en unik kulturverksamhet. Att Sjöstedt dessutom "glömmer" att hänvisa till Kulturförvaltningens uttalande är ju också rätt anmärkningsvärt.

Jag tror inte det finns någon "dold agenda" bakom rivningsbeslutet. Inte heller duger de ekonomiska motiven, eller behovet av ett fritids som förklaring. Den verkliga förklaringen torde vara något så patetiskt som prestige. Men, Madeleine, det är dags att släppa prestigen. Det gäller såväl Aspuddsbadsfrågan som en rad andra frågor.

» Läs mer: DN, DN, SvD, Stockholms fria, Stefan Nilssons blogg, Madeleine Sjöstedts blogg.

Miljöpartiet tar tillvara stockholmarnas intressen

DN presenterar en undersökning från Novus opinion som ställde frågan:
”Vilket politiskt parti tror du bäst kommer ta tillvara på dina intressen för en bättre stad att leva i?”

600 stockholmare fick frågan, och 30 % svarade Miljöpartiet! Därefter kom i ordning: M (29%), S (14%), FP (7%), V 5%, KD (2%), C (2%), annat (9%). - Blocken blir därmed: Rödgrönt (49%), Blåbrunt (40%).

Frågan är naturligtvis en smula konstigt ställd, men hur man än vänder och vrider på det så visar undersökningen att vi har mycket stort stöd för vår gröna storstadspolitik. Och det är egentligen inget som överaskar; i EP-valet i juni fick Miljöpartiet 16,8 % i Stockholm. I senaste kommunalvalet i Helsingfors fick vårt finska systerparti, De gröna 23,3 %.

Den här undersökningen visar att miljöpartiet mycket väl kan bli största parti i Stockholm. Den visar också att det finns ett stort förtroende för det rödgröna alternativet.

söndag 6 december 2009

Kulturskolan ska spara - igen!

I mitt anförande under budgetdebatten i Kommunfullmäktige i november så ställde jag en fråga till kulturborgarrådet som jag aldrig fick svar nåt svar på. Frågan var:
"Den borgerliga bibliotekssatsningen är djupt oansvarig eftersom den finansieras genom besparingar i hela den övriga kulturverksamheten. Hur många anställda kommer ni att avskeda, och i vilka verksamheter?"

Min gissning ligger på mellan 30 och 40 heltidstjänster som måste bort från kulturförvaltningen. Detta skall alltså räknas till de runt 100 tjänsterna som har försvunnit hittills under mandatperioden.

I en artikel i SvD får vi ett delsvar på frågan som varken kulturborgarrådet (fp) eller äldreborgarrådet (kd) ville svara på. Nämligen att ett tiotal tjänster (vilket motsvarar 15–20 personer) kommer försvinna från Kulturskolan. Därmed sparar man in runt 4,6 mnkr. Hur det blir med de övriga verksamhetsgrenarna inom kulturförvaltningen återstår att se.

Det totala sparbetinget ligger på 30 mnkr. Återstår alltså dryga 25 miljoner att spara in på kulturen. Det mesta lär dock tas ifrån den stolta s.k. "bibliotekssatsningen".

_____
» Under det borgerliga styret sedan 2006 har antalet elever i kulturskolan minskat med 17 000 (!). Därutöver har lärarkåren minskat med runt 40 personer, undervisningsgrupperna har blivit större och avgifterna höjts kraftigt.

» Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänstern en överenskommelse att vi ska återställa avgifterna till 2006 års nivå. Därutöver kommer vi anställa fler pedagoger och se till att kulturskolan åter kommer att växa och nå nya grupper av barn och unga.

onsdag 25 november 2009

Släpp prestigen nu Madeleine! Låt Aspuddsbadet bli en valfråga!

Madeleine!
Släpp principerna, och släpp prestigen.
Låt badhusfolket ta över driften och låt föreningen rusta upp badet.

Eller lägg åtminstone frågan på is. Låt Aspuddsbadet bli en valfråga!

____
» Läs om dagens polisattack i DN, DN, (DN-bildspel), SvD, och på Stefan Nilssons blogg.
» Jag
har skrivit tidigare om Aspuddsbadet: 17 okt-08; 30 sep-09; 13 nov-09.
» Gå med i Facebook-gruppen "Rädda Aspuddsbadet".
» Se mig i kommunfullmäktige (YouTube).

fredag 13 november 2009

Budgetdebatt i kommunfullmäktige - Inga besked i kultur- och idrottsfrågorna

Idag debatterades Stockholms kultur- och idrottsbudgetar för 2010.

Idrottsborgarrådet kunde stolt berätta att nya Stockholmsarenan är klar att bygga. Finansieringen är ordnad. Utan att veta hur avtalen ser ut så känns det som ett mycket bra besked. I den bästa av världar skulle jag trots allt vilja ha en något mindre arena än den föreslagna, gärna också med naturgräs. Dessutom skulle den må bra av att flyttas något bort från Nynäsvägen, och att förbindelserna med kollektivtrafiken görs än tydligare än idag.

Däremot gavs inte det efterlängtade beskedet om att Aspuddsbadet får vara kvar. Under inledningsanförandena satt oppositionspolitikerna på sina platser iförda färglada badmössor för att visa vårt stöd för badhusföreningen. Själv pratade jag förutom om Aspuddsbadet, även om Högdalstopparna, bandyhall och kvartersnära kultur och idrott.

Något besked om hur den moderatstyrda majoriteten tänker sig finansiera sin stora satsning på bibliotek i Stockholm gavs inte heller. De gräver djupa hål i kulturverksamheterna för att få loss pengarna. Och det kommer i sin tur med all sannolikhet betyda stora personalavgångar, och därmed minskad kultur. Men i vilka delar av kulturen fick jag - trots upprepade frågor - inte veta.

Hittills har borgarna under mandatperioden friställt över 100 heltidstjänster, varav en dryg tredjedel inom kulturskolan. Även museerna, stadsteatern och biblioteken har drabbats. Ungefär 100 miljoner kronor krävs för att återställa den kommunala kulturen i det skick vi lämnade över den efter valet 2006.

Men inför nästa år får alltså kulturdirektören ett reellt sparkrav på omkring ytterligare 30 miljoner. Det är hårda tider för kulturen i huvudstaden.

» Budgetdebatten i media: DN, SvD, ABC, SR
» Andra bloggar om kulturdebatten: Stockholmsvänstern, Per Ankersjö

onsdag 11 november 2009

Maria på Universitetet


Just nu gästas min arbetsplats, Stockholms universitet, av Maria Wetterstrand för en lunchföreläsning om globala klimathot och politiska lösningar.

Att fortsätta peka på andra istället för att agera själv är inte hållbart. Sverige måste gå före i ambitionen att minska vår klimatpåverkan. Det folkliga stödet för en sån politik är stor. 90 procent an Sveriges kvinnor tror att vi kan avstyra klimathotet på politisk väg. Det är bra!

Regeringens står dock passiva och hävdar nöjt att Sverige är bäst i världen. Samma sak hävdar ytterliggare minst 6 länder!

Sanningen är att den moderatstyrda regeringen knappt gör ett dugg för klimatet. Ambitionerna är passiva, målen om bl.a. förnybar energi, minskat CO2-utsläpp, etc är tagna rejält i underkant.

Köpenhsmnsmötet kan bli succé eller fiasko. För att det ska bli bra måste vi i den rika delen av världen ta på oss vår del av kakan. Se statistiken om klimatpåverkan per capita och inte per nation.

Byt politik, inte klimat!

Posted by ShoZu

tisdag 27 oktober 2009

Grön kulturbudget för 2010

Miljöpartiets förslag till kulturbudget för Stockholm 2010 är färdigt.

Vi satsar 11,6 miljoner kronor mer än den moderatstyrda majoriteten. Men vi har också en betydligt mer ansvarsfull fördelning av pengarna. I den borgerliga budgeten sparas 9 miljoner kronor i s.k. "effektiviseringar", och ytterligare 16,5 miljoner kronor i utebliven kompensation för pris- och löneökningar och sjukfrånvaro. Total borgerlig besparing på kulturen alltså 25,5 miljoner. Det motsvarar över 50 tjänster som förmodligen måste bort.

I vår budget är satsningarna däremot fullt finansierade. Vi har visserligen accepterat den borgerliga "effektiviseringen", men de pengarna återför vi genom kompensationer i alla verksamhetsdelar. Utöver detta har vi satsningar på:

Biblioteken: 21 miljoner kr
Kulturskolan: 14 mkr, varav:
- Stärkt verksamhet, fler platser: 10 miljoner kr
- Sänkta avgifter: 4 miljoner kr
Museerna: 5 miljoner kr

Därutöver har vi mindre separata satsningar på: breddat kulturstöd (huvudsakligen mot design och form), en ny filmfond (3 mkr), upprustning av hemgårdar och samlingslokaler. Vi vill stärka kulturen i ytterstaden och inför nya tjänster som kultursamordnare (1 mkr) samt rustar upp parker, torg och andra mötesplatser och förser dem med konst. Med en grön majoritet kommer kvarterskulturen frodas i hela staden.

Vill vi ha ett ungdomskulturcenter i anslutning till skateparken vid Högdalstopparna (2 mkr). Vi stärker ungdomskulturbidraget "en snabb slant", och utvecklar en motsvarande form även för vuxna. En annan satsning är ett bok- och forskningsprojekt om Stockholms idrottshistoria kopplat till jubileet av Stockholms stadions och de Olympiska spelens 100-årsjubileum 2012.

Tillsammans med socialdemokraterna och vänstern driver vi också ett projekt med en ny scen i Järvaområdet där stadsteatern ska utveckla nya kultur- och teaterformer.


Sammantaget är det här en stark grön kulturbudget som pekar mot ett brott i den - exceptionellt -kraftiga kulturavvecklingen som borgarna har genomfört nu med fyra budgetar i rad. Stockholms kulturliv blir allt kallare och fientligare. Men med en rödgrön valseger 2010 vänder vinden och Stockholms kulturliv kommer åter att tillåtas blomma.

» Läs mer om oppositionens gemensamma del av budgetförslaget i DN och SvD!
» Om Socialdemokraternas budget här!
» Och om Vänsterpartiets budget här!

lördag 24 oktober 2009

Valupptakt i Örebro


Maria Wetterstrand inledningstalar på Miljöpartiets Kommun- och landstingsdagar i Örebro. Konferensen fungerar också som upptakt inför valrörelsen 2010.

"Det blåser gröna vindar, såväl i Sverige som i hela Europa. De gröna partierna erbjuder en 'Green New Deal'. Men vår svenska valslogan om 'Grön tillväxt', kan också läsas i kontexten att Miljöpartiet växer. Vi är inte längre bara är ett radikalt miljöval, vi är numera både stora och radikala."

Valupptakten pågår i två dagar med föreläsningar, seminarier och debatt.

Posted by ShoZu

lördag 17 oktober 2009

Jag kandiderar till kommun och riksdag

I går startade Miljöpartiet Stockholms stads provval inför fastställandet av valsedlarna till valen 2010.

Jag kandiderar till kommunfullmäktige och till Riksdagen. Jag har varit medlem i miljöpartiet i tio år och aktiv de senaste två mandatperioderna. Nu är jag ersättare i kommunfullmäktige och söker ett förtroende att få sitta kvar och fortsätta mitt arbete i fullmäktigegruppen.

Mitt politiska intresse har framförallt genom de kommunala uppdrag jag haft kommit att allt mer luta åt det kulturpolitiska hållet. Kulturen utgör en grön kärnfråga. Det handlar om demokrati och yttrandefrihet. Men också om livskvalitet för väldigt många människor. Vad ska vi göra av vår tid när vi väl har arbetstidsförkortat?

Läs mina svar på valgruppens frågor. Vill du veta mer får du gärna maila eller använda kommentarfunktionen nedan.


1. Vad driver dig att vilja bli politiker?

Att det är så kul! Jag tycker om debatten, och att få vara med och ta ansvar.

2. Vilka politiska sakfrågor skulle du vilja arbeta med?

Kultur, idrott, jämställdhet, stadsplanering


3. Vad vill du med politik åstadkomma inom det området/områdena?


- Kultur/idrott: Jag vill verka för att kulturen får större utrymme, såväl i samhället som i partiet. Kultur är en grön kärnfråga som betyder mycket för såväl livskvalitet som demokrati.

- Jämställdhet: En mer jämställd familjepolitik och näringspolitik. Mer kvinnligt inflytande och minskade löneklyftor. Jag tror fr.a. att familjepolitiken är en viktig nyckel till ett mer jämställt samhälle.
- Stadsplanering/trafik: Fortsätta arbetet för minskad biltrafik och ökad kollektivtrafik. Kommunalt: fortsätta utveckla trängselavgiftsystemet. Riks: förbättrad tågtrafik, slopa SJ:s vinstkrav, tydligare biljettsystem och prissättning.

4. I vilka politiska frågor avviker dina ståndpunkter från partiprogram eller partiets fastställda ståndpunkter?


Jag är för en individuell föräldraförsäkring (50/50).


5. Beskriv dina relevanta erfarenheter (utbildning, arbete,
förtroendeuppdrag m.m.) för ett kommande uppdrag som förtroendevald politiker.

Jag är forskare och fil. dr. i Historia med stadshistorisk inriktning. Avhandlingen handlade om Stockholms historia.


6. Mest relevanta nuvarande och tidigare uppdrag som politiskt förtroendevald


Stadsmuseinämnden (2002–2006), Kulturnämnden med Arkivutskottet, Kommunfullmäktige (2006–).


7. Mest relevanta nuvarande och tidigare interna uppdrag i Miljöpartiet


Valberedningen (2004–), Förtroenderådet (2006–).


8. Hur ser du dig själv i en kommande valrörelse?


Jag har ett fritt arbete på universitetet och kan därför styra min tid. Jag vill delta aktivt och kommer lägga mycket tid på valrörelsen, står gärna i valstuga och – om möjligt – delta i debatter.


9. Vad kommer att göra dig till en bra politiker?


- Jag har ett engagemang. Från universitetet har jag fått en erfarenhet i att läsa texter och formulera mig analytiskt.


10. Hur kommer du som politiskt förtroendevald att kommunicera med a) Väljarna b) Partiets medlemmar c) Media?


- Via min blogg, genom att närvara aktivt på medlemsmöten och – i möjligaste mån – söka upp enskilda journalister.


onsdag 14 oktober 2009

Hårda tider för Stockholmskulturen

Det väntar ytterligare ett hårt år för kulturlivet i Stockholms stad. Det kan man snabbt sluta sig till genom att skumma alliansens kulturbudget för 2010 som släpptes idag.

Någon uppräkning för ökade pris- och lönekostnader hade man förvisso inte räknat med (de senaste åren har det ju faktiskt bara varit miljöpartiet som har budgeterat för detta!). Men utöver de ökade kostnaderna så lägger borgarna nu ett generellt sparkrav på inte mindre än 9 miljoner kronorkulturförvaltningen. Därutöver har man hittat på några fantasi-effektiviseringar som ska genomföras, ex. Minskad sjukfrånvaro: 1,5 Mkr, gemensam administration: 0,5 Mkr och införande av e-tjänster: 2,0 Mkr.

Summa generella besparingar: 13 miljoner kr (+ utebliven pris- och lönekompensation).

Vad mer drar man då in på?

Medeltidsmuseet: -1,1 Mkr*
Byggnadsklassningen av ytterstaden: -2,4 Mkr*
Projektet "Arkiv och magasin": -2,2 Mkr*
Dessutom sparar man lite pengar genom att lägga över viss kontrollverksamhet (som exempel uppföljning av kolloverksamhet och fritidsverksamhet för barn) på kommunfullmäktige.

*) Man hänvisar här till "avslutade projekt". Men man visar inga tecken på att starta nya projekt, som t.ex. att ge det nybyggda Medeltidsmuseet en bra start, bearbeta ytterstadsklassificeringen eller fortsätta tillgängliggörandet av arkivmaterial.

Summa totala besparingar: 18,7 Mkr

Vad satsar man på då?

Svaret är: Ingenting!
Istället för att bygga ett nytt Stadsbibliotek vid Odenplan, så har man använt delar av dessa pengar till att pytsa ut på biblioteksförvaltningen. Således har vi som enda borgerlig kultursatsning för 2010:
"Utveckling av biblioteksstrukturen, med mera": 42 Mkr

Slutsats:
Borgarna har alltså valt att denna gång skära rakt igenom alla verksamheter. Osthyvelsprincipen är dock inte metoden; istället väljer man att ta det horisontella snittet genom osten med kniv. Och man börjar nu på allvar närma sig paraffinkanten!

Redskap för borgerlig kulturpolitik!

måndag 12 oktober 2009

Glashuset inställt - inget nytt Stadsbibliotek!

Så har då alliansen bestämt att det stolta Asplundsprojektet ska inställas. Det är med blandade känslor man läser beskedet - som delgavs via kulturborgarrådets blogg(!)

Å ena sidan var det vinnande förslaget verkligen inget vidare. Läs bl.a. Ola Anderssons sågning av det s.k. "Delphinium-förslaget". Utöver hans drapa kan tilläggas den misslyckade glasfasaden. Glas är extremt dåligt byggmaterial för så pass stora byggnader. Förutom frågan om vem som skulle få putsa alla fönster så skulle energikostnaderna för kylning sannolikt ha skjutit i höjden. Dessutom säger ju erfarenheten att direkt solljus inte är något som böcker mår särskilt bra av.

Å andra sidan är det minst sagt en smula pinsamt att Stockholms stad ställer in det här jätteprojektet. Efter att ha basunerat ut satsningen inför hela arkitekt- och kulturvärlden med en av tidernas största arktitekttävling, mm. så drar man sig ur med svansen mellan benen och med en motivering att det plötsligt inte finns någon finansiering... Högst pinsamt! Dessutom borde väl behovet av ett nytt stadsbibliotek kvarstå!?

En annan pikant detalj i sammanhanget är sättet som alliansen meddelar beslutet på - genom en bloggpost! I morgon har vi sammanträde i kulturnämnden - det slog inte borgarrådet att vi berörda kunde ha fått veta det då. Eller kanske, som också Roger Mogert (s) påpekar, använda den mer korrekta vägen att återrapportera till kommunfullmäktige som sammanträder på måndag nästa vecka!

Svenskt kapital fortsätter att strömma över Atlanten

Så har då samtliga nobelpris offentliggjorts. Sju av elva pristagare är verksamma i USA. Det är som vanligt mycket smärtsamt att konstatera att så mycket forskningspengar årligen strömmar ut från Sverige, och rätt in i en redan övergödd amerikansk forskningsindustri.

Men, Alfred N. testamenterade sina tillgångar på detta sätt. Och även om han knappast hade förutsett den brutala snedfördelningen till amerikansk fördel, så var detta hans vilja och den ska självklart följas.

Mer pinsamt är att svenska skattebetalares pengar år efter år strömmar till USA i form av det löjliga ekonomipriset. Fram tills i år har vartenda öre av dessa pengar dessutom utdelats till män. Mestadels till vita amerikanska män med mer eller mindre nyliberala projekt!

Riksbanken instiftade priset på sin 300-årsdag år 1968 för att inför hela världen manifestera sin långa och stolta existens. Nu är det dags att lägga fölsedagsserpentinerna och ballongerna på hyllan. Avsluta fiskdammen, och skrapa tårtfaten. Pengarna skulle passa mycket bättre som bidrag till Nobelprismuseet på Stortorget i Stockholm. Som det är nu är det istället Stockholms stads kulturnämnd som finansierar detta museum. Och som en händelse råkar nämndes årliga bidragssumma motsvara nästan exakt ett nobelpris - nämligen 10 miljoner kronor. Pengar som behövs bättre i våra egna museer: Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Liljevalchs.

Pristagare 2009:

Medicin

- Elizabeth Blackburn, University of California, USA

- Carol Greider, Johns Hopkins University, USA
- Jack Szostak, Harvard Medical School, USA.

Fysik
- Charles Kao, Standard, UK & Chinese University, Hong Kong
- Willard Boyle, Bell Laboratories, USA
- George Smith, Bell Laboratories, USA

Kemi
- Venkatraman Ramakrishnan, Cambridge, UK

- Thomas Steitz, Yale University, USA

- Ada Yonath, Weizmann Institute, Israel

Litteratur
- Hertha Müller, Tyskland
Fred
- Barack Obama, USA

Ekonomi
- Elinor Ostrom, Indiana University, USA

- Oliver Williamson, University of California, USA

tisdag 6 oktober 2009

mp-motion om olåsta mobiler

Miljöpartisterna Lage Rahm och Mats Pertoft har lämnat in en motion om att alla mobiltelefoner som finns i handeln måste finnas tillgängliga också utan låsning till enskilda mobiloperatörer.

Det är ett lysande förslag som är postitivt för både kunde, mobiltillverkarna och detaljhandeln. Mobiloperatörerna, som verkar, i oligopolställning kan möjligen i det korta perspektivet förlora på detta. Men i längden lär alla bli vinnare.

Miljöpartiet visar med den här motionen att vi är i särklass bästa riksdagsparti både vad gäller IT- och telekomfrågor och konsumentfrågor.

Bra!


iPhone... kommer bara med bundna abonnemang!

måndag 5 oktober 2009

Forskardagarna på universitetet


Missa inte forskardagarna på universitetet 7-8 oktober. Massor av spännande föredrag. Jag pratar om upplopp på onsdag kl. 15.

http://www.su.se/forskardagarna

Posted by ShoZu

onsdag 30 september 2009

Rädda Aspuddsbadet!

Vill med den här bloggposten bara uppmana att kolla in Aspuddsbadsbloggen. Aspuddsbadet uppfördes 1919 och byggnaden är grönklassad av Stadsmuseets kulturmiljöavdelning, vilket innebär att den anses vara "särskilt värdefull" ur bl.a. kulturhistoriska aspekter. Men även ur sociala och andra aspekter är badet högst värdefullt för Aspuddenborna och många andra badgäster.

Inte desto mindre vill nu den moderatledda majoriteten i Stockholms stadshus riva badet och istället uppföra ett lekis på platsen. Visst, barnen behöver någonstans att vara - men kanske inte just där!

Miljöpartiet står inte bakom rivningsbeslutet, utan vill tvärtom bevara och utveckla badet. Jag har bl.a. pratat för badet i förra budgetdebatten i kommunfullmäktige, vilket jag skriver om här!

För den intresserade finns även facebookgruppen: "Rädda Aspuddsbadet" med i dagsläget 467 medlemmar (vilket kan jämföras med de två grupperna "Riv Aspuddsbadet" och "Lägg ner Aspuddsbadet" vilka har lockat till sig 6 personer vardera).


» Mer om Aspuddsbadet finns att läsa på badets hemsida samt på kampanjsidan Rädda Aspuddsbadet. Mer om Stadsmuseets kulturmiljöarbete och kulturklassning finns här!

söndag 20 september 2009

Usch vad många historiker det blev...

Under hösten kommer de första delarna i Nordstedts nya Sverigehistorik ut. Sammanlagt ska det bli åtta band som täcker kronologin från istiden till idag. "Det var femtio år sedan något liknande projekt genomfördes i Sverige", säger Dick Harrison, och syftar väl då på Bonniers tiobandsverk.

Nu är det ju inte riktigt femtio år av forskning som ska kompletteras eftersom Carlsson/Roséns helt fantastiska standardverk, Svensk historia, del 1-2 (Esselte studium), uppdaterades ett antal gånger fram till åttiotalet. Men ändå nära tre decennier av ny kunskap. Helt rätt tänkt alltså av Nordstedts förlag. Med detta projekt - flankerat av satsningar av såväl TV4 som Historiska museet - kan de nog reparera det pinsamma misstaget från nittiotalet då uppdraget gick till Herman Lindqvist. Däremot tror jag de upprepar Bonniers sextiotalsmisstag att använda sig av alldeles för många författare.

Istället för att betala duktigt och låta en eller max två historiker skriva hela verket på heltid och få ett antal assistenter till hjälp (som skulle kunna få ekonomisk ersättning och inte bara fina bockar i cv'n), har man som vanligt valt den snabba och billiga vägen med en högpresterande chefredaktör och ett helt fotbollslag av skribenter.

De åtta verken ska alltså skrivas av sammanlagt elva författare. Det är fina namn allihop. Helt i klass med svenska kocklandslaget - de stora stjärnorna saknas i stort sett helt men det lär trots allt kunna bli smakliga aladåber (inte minst blir man glad att se N. E. Villstrand och Yvonne Hirdman).

Men, med så många kockar och dessutom med en något tveksam lagledare i det här projektet kommer författarna till det viktigaste referensverket även efter 2011 att fortsätta heta Sten Carlsson och Jerker Rosén.

onsdag 2 september 2009

Elitfotboll på Östermalms IP?

Det blir ingen renodlad fotbollsarena av Stockholms stadion. Ljuset har tydligen äntligen gått upp även för såväl DIF-styrelsen som för idrottsborgarrådet. I en gemensam artikel på Newsmill skriver de: "Det går helt enkelt inte att bygga om Stadion så att den uppfyller de krav som en storklubb ställer på sin elitarena".

Hmm... vi andra har insett det där rätt länge nu. Och det är glädjande att friidrotten kan leva kvar i Olympiaborgen med bl.a. DN-galan, Finnkampen och Diamond League framöver.

Den borgerliga alliansen gick till val på ett dyrt löfte om att både Bajen och Djurgårn skulle få nya arenor. Bra så! Men var skulle de byggas? För Hammarbys del var lösningen relativt enkel. Samsyn i kommunfullmäktige, och bygget är sedan en tid beslutat och klart att sätta igång.

För Djurgården är läget knivigare. Den bästa lösningen vore väl Östermalms IP. Men problemet är närheten till Nationalstadsparken. Mycket känsligt läge, och dessutom äger staden inte beslutsrätten över marken - det ligger istället på kungen (via Djurgårdsförvaltningen). Och kungen har hittills sagt nej till bl.a. de höga läktarna som en modern fotbollsarena kräver.

Frågan är nu: Har DIF/Idrottsroteln kommit närmare ett avtal med kungen sedan sist. Eller är det bara ytterligare ett patetiskt scenbyte i det apespel som Madelene Sjöstedt (fp) redan har kört alltför länge?

Jag vet inget om spelet bakom kulisserna. Men det inte mycket som tyder på att saken kommit i något som helst nytt läge. I Newsmill-artikeln står bara: "Det första som vi måste göra är att gemensamt ta upp en dialog med KDF (=Kungl. Djurgårdsförvaltningen)". Och på Sjöstedts blogg: "Kanske har förutsättningarna ändrats nu...".

...inte mycket till vare sig löfte eller hopp där alltså!

Det sannolika är istället att folkpartiet försöker fortsätta farsen. Genom att komma med ytterligare ett utspel håller de frågan levande ännu några månader. Snart lär vi kunna vänta oss nya icke-nyheter. Kanske håller det fram till nästa höst så de kan gå de till val på samma löfte en gång till. Men någon ny arena lär vi förvisso inte få se!

Och vi ska veta att även om nu Djurgårdsförvaltningen efter påtryckningar skulle kunna ställa sig positiva lär det dröja ohyggligt länge innan några detaljplaner kan presenteras. Och bygget lär knappast komma igång under det närmsta decenniet. Invigning.... kanske i mitten av 2020-talet. Troligen ännu senare.

Miljöpartiet har försökt spela med de öppna kort vi har. Djurgårdens IF har tydligt klargjort att de vill ha en ny modern arena, lokaliserad norr om Slussen men inte ute i förorten. Vi tror att det blir så pass svårt att uppfylla de kraven - åtminstone inom rimlig tid - att det är bättre att vara tydliga med att Djurgården bör anpassa sig till spel på någon av de två andra fotbollsarenor som kommer att byggas i det relativa närområdet (Söder om Globen, resp. Solna stn.).

Det är måhända ett dystert besked till Djurgården och deras fans, men det är åtminstone ett ärligt besked!

Se även Newmillartikeln via DN, kommentarer i SvD.

torsdag 6 augusti 2009

Satsa på kultur i dystra tider!

Thomas Idergards artikel på DN-debatt, om att kommunerna borde dra in på stödet till kultur och idrott för att finansiera socialtjänsten, behöver egentligen inte kommenteras mer. Han har fel helt enkelt. Ändå är det ett tillfälle att få poängtera att:

1. Kulturstöd ska inte och får inte sättas i relation till socialvården. Då kommer kulturen alltid att förlora - hur mycket pengar man än har.

2. Det är just nu, i ekonomiskt lite dystrare tider, som kommunerna ska satsa på kultur. Kultur är relativt billigt. Det förgyller livet för alla, inte minst de som just fått lämna sina jobb. Och satsningar på kultur kan vara en (av många) vägar ut ur krisen. Dessutom konsumeras mer kultur i kristider än i goda tider.

3. En gång för rätt länge sedan, i en Holländsk liten stad, träffade jag en Brittisk historieprofessor som jag hade ett långt samtal med. Det handlade om hans syn på civiliserade och ociviliserade städer. Det främsta kriteriet enligt professorns bedömning, för urban civilisering, var just hur mycket pengar som lades på kulturen. Intressant tanke!

Marianne Samuelsson

Nu har Marianne Samuelsson hållit sin presskonferens och förhoppningsvis är frågan överstökad i media. Hela ärendet har varit smutsigt och obehagligt ända från början, och alltför många smutsiga bloggare, journalister och politiker har passat på att gegga ner sig ännu mer. Här är mitt försök, några snabba synpunkter:

 • Samuelsson har knappast de åsikter som den smyginspelade radiosnutten beskriver. Hennes engagemang för allas lika värde är brett omvittnad och likaså hennes förakt för den snorkiga rikemansfasoner.
 • Samuelsson fick alltså inte sparken för sina åsikter. Inte heller för att hon gjort något fel i tjänsteutövningen. Det ligger inget lagbrott bakom. Uttalandet var måhända klantigt, men - möjligen begripligt (beroende på den okända kontexten). Att det ser ut som en skandal är för att hon fångats i en dold bandupptagning med dåligt ljud. Allt som snappas upp av dolda mikrofoner eller kameror (helst med dålig kvalitet) och sänds i tv/radio kommer att uppfattas som "skumt". I kombi med meddelarfriheten är detta ett oerhört vapen för vemsomhelst mot vemsomhelst. (Minns t.ex. när Zlatan fångades på bild utanför Spy Bar - på en kass stillbild kan ingen se att han är spik nykter. Och vem som skickade filmen till Aftonbladet får man inte ens fråga om - det vore brott mot grundlagen!)
 • Jag vet inte vem som spelade in mötet i smyg. Men att göra på det sättet och sedan gå ut i pressen med bandet är att syniskt utnyttja meddelarfriheten. Det är fegt och och knappast (som Lena Melin sa i Gomorron Sverige i morse) ett sätt att visa civilkurage. Skriv en insändare, debattartikel, använd offentliga uttalanden, men använd inte smyginspelningar.
 • Ingen vet vad saken egentligen handlade om eller hur kontexten kring det korta ljudklippet var.
 • Radio Gotland får ta på sig det demokratiska underskottet av hanteringen.
 • Bra att Magnus Johansson (mp) gick ut tidigt och meddelade att detta inte är mp-politik och att Samuelsson inte har agerat som politiker utan som statlig tjänsteman.
 • Mindre bra gjort av alla andra mp-are som snabbt plockade upp Johanssons kniv för att vrida om ytterligare i såret.
 • Samuelssson tvingades avgå för att hon är kvinna. Ja, så uppenbart är det. Och det är bedrövligt.
 • Vad sjutton ska facket blanda sig in i det här för!?
 • Varför klagar journalisterna på hennes pressmeddelande om "komplott". Varför göra en pudel när det självklart är just en komplott det var frågan om - (sannolikt iscensatt av den där Max i ohelig allians med kd-ministern Odell).
 • Hur många andra landshövdingar säger ungefär samma saker som Samulesson på slutna möten?
 • Hur sköts strandskyddet i våra landsting och kommuner egentligen?

fredag 3 juli 2009

Demokrati i Peters Almedalstal

Har just sett Peter Erikssons Almedalstalsvt play. Ett bra tal. Mest intressant var avsnittet om demokrati. Han sa bl.a.:

Demokratifrågor har under många år varit i stark utförsbacke. Miljöpartiet vill ha en ökad öppenhet, transparens och en mer deltagande demokrati. Demokratin behöver få en renässans, en modernisering och en uppvärdering. Det är inte bara i Iran det är viktigt att slåss för demokrati. Det gäller även här!

Demokratin är inte här för att stanna. Snarare är den på väg bort - precis som alla tidigare sekellånga ekonomisk-politiska doktriner. Det som gäller nu är inte att klamra sig fast vid demokratin - och åberopa det fina i rösträtten och meddelarskyddet, utan att fråga sig vad kommer efter demokratin - och fr.a. vad ska vi ta med oss in i det nya (förutom rösträtt och meddelarskydd).

Demokratifrågan kommer att utgöra en skiljelinje mellan politiska partier framöver. Vill man, som Miljöpartiet, ta med sig de demokratiska värderingarna som Peter Eriksson pratade om - eller vill man, som t.ex. Folkpartiet, minska det demokratiska inflytandet, skära i skolplikten och införa restriktioner mot nyanlända svenskar!

» Läs hela talet på mp.se
» Läs mer om vad jag skrivit om demokrati

torsdag 2 juli 2009

Vad är "klotterpolicy"?

Jag såg nyss på ABC-nyheterna att en av Stadsmuseets guider har fått sparken. Orsak: Han har anmält stadens klotterpolicy till JK.

Alltså, en anmälan till JK, och du får sparken! - Det är absurt.

Den sparkade mannen var alltså Street Art-guide på Stadsmuseet. Street Art-vandringarna har varit oerhört populära under flera säsonger. Men nu finns det risk att dessa vandringar alltså bryter mot stadens - helnippriga - s.k. "klotterpolicy".

Den borgerliga stashusmajoriteten har förklarat ett terrorkrig och nolltolerans mot klotter och olaglig affischering, mm, innebärande bl.a. att kulturföreningar som affischerar olagligt inte kan få kulturstöd och att staden inte får medverka till verksamheter som kan innebära grafitti eller annan typ av gatukonst.

Guiden tyckte att detta var luddigt och konstigt och kanske också utmanar yttrandefriheten. Så han anmälde därför staden. Och fick alltså sparken!

Frågan nu är: vem står bakom beslutet att sparka guiden?

ABC-nyheterna visade ett klipp med kulturchefen. Hon har också tidigare skickats fram för att meddela obehagliga sparkenbeslut (beslut som med all sannolikhet tagits på den folkpartistyrda kulturroteln). Är det samma läge nu?

Själv säger guiden:
-Problemet är att man från politiskt håll försöker kontrollera hur stan ser ut, men att man nog måste vänja sig vid att det finns fler viljor än politekernas i Stadshuset.

Med "politiskt håll" och "politikerna i Stadshuset", bör - åtminstone i detta fall inte förstås miljöpartipolitiker - vi gillar street art, och vi gillar stadsmuseets vandringar, och vi anser att envar har full rätt att anmäla kommunen till JK - utan repressalier.

Har beslutet tagits på tjänstemannasidan är det väl någorlunda okej, i annat fall tycker jag detta är både obehagligt och odemokratiskt, och inväntar kulturborgarrådets syn på det hela. I övrigt hoppas jag på fortsatta street art-vandringar, och på fortsatt street art-produktion i Stockholm!

» Också SvD har skrivit.

måndag 29 juni 2009

Musikförbud i Göteborg

Från 1 juli förbjuds gatumusikerna i Göteborg att spela mitt på dagen. Orsaken är att stans företagare vill ha monopol på konsumenterna under de kommersiella lunchtimmarna, 11-15.

Man undrar vad Göteborgs politiker håller på med? Det är på pappret sossestyre i Götet, men detta är typiskt dålig borgarpolitik - helt i klass med Stockholmsborgarnas ren-stad-hysteri som obstruerar det fria kulturlivet att nå ut med information om kommande spelningar, föreställningar, utställningar, etc.

Usch!

Förbjud kommersen i stället! Folk shoppar för mycket!

torsdag 25 juni 2009

Göran Hägglund

Göran Hägglund öppnade Kd:s riksting med ett jättelångt tal. Trots längenden på hans anförande var det en förhållande vis stor andel av tiden som användes till kultur och kulturpolitik.

Hägglund noterade bl.a. att politiken, i synnerhet den borgerliga politiken, av tradition har förbisett kulturområdet. Han hade några bra poänger om urban kulturmiljö (som Kristina Alvendal nog borde lyssna på), som jag gärna skriver under på. Kopplingen mellan kultur och miljö var en annan intressant aspekt som togs upp. Vårt kulturarv förstörs av bl.a luftföroreningar och försurningar i markerna. Inget nytt, men trevligt att den borgerliga sidan börjar upptäcka sånt också.

Men anförandet tydliggjorde också skillnaderna mellan den borgerliga kultursynen och den gröna. Hägglund påpekade flera gånger att konst ska vara vacker, uppbygglig och allmänt trevlig. Provokationer och samhällskritik tycks inte vara efterfrågade aspekter i den kristdemokratiska konservativa kulturpolitiken. Oförståendet inför t.ex. Kontfacks
studentarbeten är stort hos Hägglund, likaså den några år gamla Ecce Homo-utställningen.

Synen på upphovsrätten och modern teknik är en annan punkt där vi skiljer oss markant.

tisdag 23 juni 2009

+3:30

Just nu uppmanas på flera håll att ställa om bloggarna till Teheran-tid d(+3:30) för att visa stöd för demonstranterna i Iran. Jag passade också på att ställa om språket till persiska så bloggen kommer se lite spegelvänd ut ett tag framöver, åtminstone i vissa webbläsare.

Enligt uppgifter så söker Iranska myndigheter igenom alla iranska bloggar. På min blogg kan de hitta sökord som "upplopp" och "gatubråk"!

onsdag 17 juni 2009

Ny högskoleminister...

Om en knapp halvtimme, kl. kvart över tre, presenterar regeringen den nya forsknings- och högskoleministern som tar över efter Lejonborg.

Vågar man hoppas på någon ur Folkpartiet "liberalerna", dvs. Birgitta Olsson. Eller blir det någon stockkonservativ Jan Björklund-figur nu igen...?

Uppd.: Nix, det blev Tobias Krantz. Vem sjutton är det? (riksdagsman, smålänning, bloggare, doktor, i övrigt helt okänd. Sannolikt en Björklundare... snark!)

Fortsatt rödgrön ledning!

Enligt SCB:s partisympatiundersökning som genomfördes under maj månad och som släpptes idag, så behåller - och befäster - Miljöpartiet de gröna positionen som tredje största parti både i Stockholm och i riket.

I Stockholm ligger mp kvar på i princip samma nivå som i novembermätningen och har 13,7 % av Stockholmsrösterna. Samtidigt konstateras att de rödgröna fortfarande en knapp ledning i Stadshuset. S+v+mp har tillsammans 47,3%. Högerblocket (som inte har med Centern i sin Stadshusallians) har 45,9%. Fortsatt misstro mot den moderatledda majoriteten alltså!

Även i riket som helhet är de rödgröna fortsatt störst. I vanlig ordning fokuserar borgarblaskorna dock på annat: SvD har rubriken "Alliansen ökar sitt stöd" på förstasidan, och nåt om SD i artikeln (de bytte rubrik där alldeles nyss...), och krönikören P J Anders Linder kan inte räkna. I DN noteras att M är det parti som har ökat mest sedan valet 2006.

'

» Undersökningen bygger på intervjuer med 6.506 personer.

måndag 15 juni 2009

Säsongsavslutning med kommunfullmäktige


I sedvanlig ordning bjuder Stockholms hamnar stadsfullmäktige på båtresa och mat som avslutning på den kommunpolitiska terminen.

Trevlig tillställning i Stora magasinet vid Stadsgårdskajen. Här ska såsmåningom bli värdens största fotomuseum enligt grundarna, bröderna Broman.

Spännande, minst sagt!

Posted by ShoZu

torsdag 11 juni 2009

-2898 röster

Nu är rösterna från EP-valet räknade. Miljöpartiet ökade en dryg tiondel från valnattens resultat samtidigt som Socialdemokraterna förlorade ungefär lika mycket. Det är väl de sista förtidsrösterna som har kommit till.

Trots dessa nya röster räckte det ändå inte riktigt till. S-tappet i kombi med MP-framgången gör att det - om jag räknat rätt - saknas mindre än tretusen röster (2 898 röster) för ett tredje grönt mandat. Detta tredje mandatet skulle i så fall ha kommit med Lissabonfördraget och troligen tillfallit Bodil Ceballos.

Personkryssen verkar dock inte vara helt räknade än - det uppdateras fortfarande på valmyndighetens sida. Just nu ligger Zaida 16296, men behöver ytterligare 1132 kryss för att ta sig förbi femprocentspärren.

Miljöpartiets slutresultat i EP-valet: 11,0%.
Av väljarna i Stockholm var det 16,8% som röstade grönt!

___
uppd. tydligen var inte heller antalet röster helt färdigt. Nu saknas bara 2 438 röster till det tredje mandatet. Och för Zaidas del saknas 1 121 kryss till 5 procentspärren...

tisdag 9 juni 2009

Isbjörnar på Stockholms gator

Tidig morgon på väg till gruppmöte i Stadshuset.

Vid bussbytet på Kungsholmen möts jag av pingviner och isbjörnar. Det är miljöpartisterna i landstinget som har klimataktion med djurkostymer och flygbladsutdelning.

Rädda klimatet. Satsa på kollektivtrafiken!
• Förbifart Sthlm - en klimatkatastrof för länet.

söndag 7 juni 2009

Störst på Söder!


Miljöpartiet är största parti på Södermalm, 21,9% över hela ön.

Vi dammar förbi socialdemokraterna i Stockholm. Och i mitt valdistrikt, Högalid 5, har vi 30,8%.

Bra, grönt val!

Posted by ShoZu