måndag 28 december 2009

Könsfördelningen i våra kommunala bolag

Svt:s Rapport har gjort en kartläggning över könsfördelningen i de kommunala bolagen. Resultatet är nedslående. Det visar att endast var fjärde styrelseledamot är en kvinna. I hela 35 kommuner saknas kvinnliga ledamöter helt.

Jag kan inte annat än att hålla med jämställdhetsministern som menar att "kommunerna borde skämmas". Men det är egentligen inte kommunerna, utan partiernas valberedningar och nomineringskommittéer som är ansvariga och som borde skämmas och skärpa sig.

Eftersom jag nu själv sitter i Miljöpartiet Stockholms stads valberedning så ställde jag mig frågan: hur ser det hos oss? Jag kollar i våra listor och får fram följande data:

- Miljöpartiet är representerad i 14 kommunala bolag med totalt 23 uppdrag i Stockholms stad.* Av dessa är 13 ledamöter, 9 suppleanter och 1 vice ordförande.

- Av de 23 uppdragen innehas 11 av kvinnor och 12 av män.
- Av de 13 ledamöterna är 6 kvinnor och 7 män.
- Av de 9 suppleanterna är 5 kvinnor och 4 män.
- Vice ordförandeposten innehas av en man.

Så långt alltså väldigt jämställt. En viss problematik uppstår dock när vi tar i beaktande att några personer innehar flera uppdrag. Könsfördelningen totalt hos de miljöpartister som innehar styrelseuppdrag i Stockholms stad är: 8 kvinnor och 11 män.

Slutsatsen blir ändå att vi har en god könsfördelning i våra bolagsstyrelseuppdrag.

___
*) Viss reservation dock för att jag kan ha missat något uppdrag.

Inga kommentarer: