torsdag 17 december 2009

Fp drar ner på kulturen i Stockholms skolor

Under förra mandatperioden ökade antalet elever i Stockholms kulturskolor från drygt 21.000 barn och ungdomar till över 39.000. Ökningen berodde huvudsakligen på en stärkt koppling mellan kulturskolan och skolan. I s.k. BAS-lag integrerades kulturaktiv undervisning med den ordinarie pedagogiken. Och vinsterna var stora både för lärarna och eleverna.

Även prova-på verksamhet och andra särskilda satsningar gjordes i skolorna vilket ledde till att barn som annars inte skulle ha hittat till kulturskolan nu fick möjlighet att bekanta sig med instrument, sång, dans, teater eller annan kulturverksamhet. För allt detta fick Stockholms kulturskola pris 2007 som "Årets kulturskola".

Sen kom de tre borgerliga partierna till makten i Stadshuset...

Direktiven från den folkpartistyrda kulturroteln var tydliga: Kulturskolan skulle ut ur skolan, avgifterna skulle höjas, lärare skulle avskedas! Den verksamhetschef som inte ville lyda fick gå.

Några delar av kulturskolans verksamhet har dock idogt bitit sig kvar i skolorna. Men till verksamhetsåret 2010 har kulturborgarrådet tydligt flaggat för att den delen ska avgiftsbeläggas. Och det är skolorna som ska betala. Lustigt nog är det alltså mellan de två folkpartistyrda rotlarna - kultur/idrott respektive skolroteln - som man nu vill skyffla runt pengarna.

Fast de pengar som kulturborgarrådet förväntas kunna norpa åt sig är i själva verket de statliga bidragen som varje skolhuvudman kan söka för kulturverksamhet i skolan. Det är medel som tidigare har gått till sånt som teaterbiljetter, författarbesök, museiutflykter, mm.

För att få råd att ha kulturskolans verksamhet kvar, måste skolorna nu alltså avstå från, eller kraftigt dra ner på, det ytterst lilla kulturinslag som man hittills har haft möjlighet att erbjuda eleverna.

Detta är ingen bra utveckling för Stockholms barn.

Inga kommentarer: