måndag 7 december 2009

Kulturfientligt, demokratifientligt

Nu rivs Aspuddsbadet!

Det är djupt sorgligt. En kulturmärkt byggnad skövlas och förstörs. En kulturverksamhet och en mycket behjärtansvärd idrotts- och föreningsverksamhet tvingas bort. Det är inte bara ett kulturmord, utan också ett hårt angrepp på demokratiska värderingar. Den folkpartistryrda kulturroteln har vägrat lyssna på den lokala opinionen.

Madeleine Sjöstedt gömmer sig bakom förvaltningsutlåtanden. På sin blogg hänvisar hon till stadslednigskontoret och idrottsförvaltningens uttalanden. Det är ett fegt sätt att ta ansvar. Sedan dessa uttalanden gjorts har badhusföreningen under flera månader visat sig vara mycket kompetenta att driva såväl badverksamheten som en unik kulturverksamhet. Att Sjöstedt dessutom "glömmer" att hänvisa till Kulturförvaltningens uttalande är ju också rätt anmärkningsvärt.

Jag tror inte det finns någon "dold agenda" bakom rivningsbeslutet. Inte heller duger de ekonomiska motiven, eller behovet av ett fritids som förklaring. Den verkliga förklaringen torde vara något så patetiskt som prestige. Men, Madeleine, det är dags att släppa prestigen. Det gäller såväl Aspuddsbadsfrågan som en rad andra frågor.

» Läs mer: DN, DN, SvD, Stockholms fria, Stefan Nilssons blogg, Madeleine Sjöstedts blogg.

Inga kommentarer: