tisdag 30 mars 2010

Borgerliga neddragningar i kulturskolan, igen och igen och igen...

SvD skriver om att den borgerliga politiken har inneburit fortsatta neddragningar och färre barn i kulturskolan.

Det folkpartistiska kulturborgarrådet luras med statistik och hävdar att elevantalet har ökat. I själva verket är det antalet fyllda kursplatser som har ökat - medan antalet elever minskat dramatiskt!

Som SvD visar har man fixat statistiken genom att köra kortare kurser och räknar samma elev flera gånger. I stället för att gå en helterminskurs och betala en avgift har man nu fått samma elev att gå två halvterminskurser, med dubbla avgifter.

Vad som inte står i SvD-artikeln är att det här inte bara har lett till färre elever, utan också till en dramatiskt växling från ytterstaden mot innerstaden. Den statistik som vi fick i nämnden visar tydligt att det är de rika Östermalmsbarnen som har råd att gå dubbla kurser med höjda avgifter, medan barnen i miljonprogramförorterna står för den stora minskningen.

Riktigt dålig politik!


» Läs gärna några av mina tidigare inlägg om den borgerliga kulturskolepolitiken:

- Fp drar ner på kulturen i Stockholms skolor
- Kulturskolan ska spara - igen!
- Svarta lögner eller bara en enkel felräkning?
- Barnfattigdom
- KF 11 dec: Kulturskolans avgifter höjdes
- http://mats-berglund.blogspot.com/2007/11/kulturborgarrdet-madeleine-sjstedt-fp.html
- Mer om kulturskolan
- http://mats-berglund.blogspot.com/2007/11/demonstration-fr-kulturskolan.html

Förbifart Stockholm, hur tänker borgarna egentligen?

Stockholmsborgarna lovar inte mycket inför valet.

Men de lovar att skuldsätta oss i trettio år framöver. De lovar oss att öka trafikmängden med 0,5 procent varje år, och därmed motsvarande ökning av partiklar, koldioxid och andra växthusgaser.

De lovar oss förmodligen varmare klimat. De lovar oss en kontinuerlig ökning av antalet trafikdöda i Stockholmsregionen. De lovar oss oerhörda finansiella risker och avbrutna kollektivtrafiksatsningar.

De lovar att spendera 28 miljarder kronor på Förbifart Stockholm. Det är svårt att förstå summan, den kan inte beskrivas på annat sätt än att det är – ohyggligt – mycket pengar!

(Eller, i runda slängar, ungefär lika mycket som Stockholms hela kulturbudget under återstoden av min beräknade livstid!)

Man undrar, hur tänker borgarna egentligen?

» MP, SNF, DN, DN, DN, SVD, ABC (bilden ovan är en skärmdump från SVT Play)

fredag 26 mars 2010

Slussen - vårt uttalande i Kulturnämnden

Den utställda modellen över Slussen är förföriskt vacker och välgjord. Men man undrar om det verkligen behövs så många körfält när det är så få bilar – och så många gångtrafikanter!? (Foto: Mats Berglund)


Dagens Nyheter skriver om planerna för nya Slussen. Precis som vid så många andra byggen i Stockholm just nu blir kostnaderna för Slussen så höga att området måste exploateras så hårt att de positiva värdena drunknar i de väldiga byggvolymerna.

Som DN visar har en mycket stor mängd starkt kritiska synpunkter skickats in från Stockholmare. Även jag har uttryckt mig relativt kritiskt till den plan som nu har varit på utställning och remiss. Så här skrev vi i vårt yttrande i Kulturnämnden för någon vecka sedan:

Kulturnämnden
2010-03-09

Ärende 6
Remiss betr. Samråd om förslag till detaljplan för Slussen, etc…

Kerstin Wickman (mp)
Mats Berglund (mp)


Särskilt uttalande

Kulturförvaltningen anför i sitt förslag till beslut ett antal mycket viktiga kulturmiljöaspekter gällande utformningen av nya Slussen. Det är därför av mycket stor betydelse att Stadsmuseets kulturmiljöavdelning inbjuds att vara en aktiv part i hela den fortsatta processen kring projektet. Utöver förvaltningens synpunkter vill vi framföra följande:

Minska ner trafikapparaten
En trafikapparat med åtta filer – lika bred som Essingeleden – kan inte bli den smäckra bro som hävdas i förslaget, utan kommer för lång framtid prägla Gamla stan och Slussenområdet. Därför bör man utreda om den går att minska med två bilfiler.

Ny syn på Slussen – förslaget som glömdes bort
Det är beklagligt att inte det förslag som en grupp arkitekter presenterade under namnet ”Ny syn på Slussen” har utvärderats tydligare av staden. Förslaget (som finns att ladda hem på www.forsstrom.se) innebär bl.a. en nergrävning av tunnelbanan samt möjlighet att på sikt öppna Riddarholmskanalen.

Ta tillvara de kulturhistoriska värdena
Slussens kulturhistoria är lång och tydlig och måste tillvaratas i områdets utformning. Det aktuella förslaget öppnar upp vattnet men gräver samtidigt ut näset mellan Södermalm och Gamla stan. Därmed raderas den topografiska orsaken till varför Stockholm ligger där det ligger, men också den historiska förståelsen för Stockholms framväxt och utveckling. Som ett lås i Mälaren fungerade Stockholm både som försvarsanläggning och som omlastningsplats för in- och utrikes handelsvaror. Med det föreliggande detaljplaneförslagets genomförande kommer detta inte längre att vara synligt.

För att ändå bevara minnet och förståelsen för Stockholm som sjönärahandelsplats i kustbandet bör en Skärgårdsmarknad anläggas i området. Som förvaltningen anför att det beklagligt att den kulturmärkta trafikapparaten från 1930-talet försvinner. För att hålla minnet av den bör klöverbladens runda former återkomma i detaljer i den nya anläggningen. De kvarvarande delarna av gamla slussanläggningen från 1850, den s.k. Nils Ericson-slussen som idag används som avtappningskanal, bör lyftas fram och i möjligaste mån integreras i den nya konstruktionen. I likhet bör även eventuella lämningar från äldre slusskonstruktioner göras visuellt tillgängliga.

Gör nya Slussenområdet till ett kulturcentrum
Det är av stor vikt att Slussenområdet utvecklas till ett kulturcentrum där Stadsmuseet, Södra teatern och Debaser kan bli naturliga delar. De många små gallerierna, konsthantverks- och designbutikerna i näraliggande kvarteren måste värnas. Stadsmuseets lokaler bör utökas och förses med en nyinrättad utställningslokal, där byggprojekt kan presenteras och stadsbyggnads- och stadsplaneringsprojekt diskuteras. På så sätt kan stockholmarna stimuleras att bli delaktiga i debatten om det offentliga rummet och om stadens framtid. Även andra kulturfunktioner bör finnas här, som till exempel ett bibliotek och en mindre teaterlokal och biograf.

Planera för biogasbåtar
Stockholm är staden på vattnet, och vad kan väl då vara bättre än att se just vattenvägarna som en lösning på framtidens kommunikationsproblem. Vi bör planera för flera båtlinjer för miljövänliga biogasbåtar på såväl Riddarfjärden och Mälaren som på Saltsjösidan. I ett sådant båtlinjenät är Slussen den mest naturliga knytpunkten. Infrastrukturen på båda sidan om Slussen måste därför planeras för detta med kajer och tydliga kopplingar till bl.a. buss och tunnelbana.

Turbin
Den nya Slussen-konstuktionen bör inbegripa en turbin för att ta tillvara energi från vattenströmmen. Energin bör sedan användas lokalt kring Slussen för belysning eller konstverk.

Kallbadhus
I anslutning till det nya Slussen bör man även överväga badmöjligheter i form av ett kallbadhus, på Mälarsidan, vilket manifesterar den i storstadssammanhang unika möjligheten att kunna bada mitt i en storstad.


måndag 15 mars 2010

Klockhuset vid Norra station.

Under kvällen idag hölls en lång debatt i kommunfullmäktige om Norra Stationsområdet. Jag själv bidrog med lite kulturmiljösynpunkter, och sa saker som att "varje plats har en historia" och att den historien bör tas tillvara för att ge varje område och stadsdel en unik karaktär och identitet.

Det är därför tragiskt att man i Norra stationsområdet så tydligt kastar bort möjligheten att använda sig av den gamla stationsbyggnaden och i synnerhet klockhuset.

Någon replik fick jag inte och det var inte mycket i debatten som överhuvudtaget rörde vare sig kultur eller kulturmiljö eller platsens historia (förutom Kristina Alvendal som var mycket tydlig med att hon - istället för att bevara - ville radera platsen historia!)

Men nu ser jag att DN:s Lars Epstein har skrivit om mitt inlägg i sin DN-blogg. Dessutom med foto. Kul att någon uppskattar kulturen!

söndag 14 mars 2010

DN backar

Även om det inte skrivs rakt ut, så är det tydligt att Dagens Nyheter idag backar från sina tidigare påståenden om att Miljöpartiets borgarråd Yvonne Ruwaida skulle ha begått något som helst fel. Tidningen klargör nu äntligen att storleken på politikernas telefonkostnader inte påverkar skattebetalarna, utan endast partikanslierna.

Yvonne bemöttes av långa applåder på gårdagens årsmöte, och har fullt förtroende i hela partiet.

Det är också tydligt att den tekniska detaljen om vilken metod man ska använda för att anmäla kostnader för privatsamtal rimligen inte kan spela någon roll. Ruwaidas telefonräkningar har alla år gått igenom Stadshusets administration helt utan anmärkningar just på grund av att de har redovisats helt korrekt.

Ruwaida har ringt för en dryg tusenlapp i månaden. En summa som på inget sätt kan anses annat än helt rimlig. Hon har varit en aktiv politiker som har använt kommunikation som en naturlig arbetsmetod och telefonen som ett centralt arbetsredskap.

Dagens Nyheters journalist har i ett antal artiklar försökt göra en höna av en fjäder. Den hönan har successivt reducerats. Och när det nu dessutom uppenbaras att kostnaderna inte ens kan anses höga så fladdrar slutligen fjädern själv bort i vinden. Kvar står journalisten med två nakna händer som det nu bara återstår att tvåla in och tvätta av.

Självklart vill vi dock också – innan saken helt begravs – gärna veta hur mycket moderaterna har ringt för.

lördag 13 mars 2010

MP Stockholms stads årsmöte 2010


De fyra revisorerna "tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret."

Posted by ShoZu

fredag 12 mars 2010

DN fortsätter…

Så slår man upp morgontidningen, och vad ser man? Hör och häpna, där är en sån skräpartikel till! Samma journalist också som skrev de två tidigare. Mats J. Larsson heter han och han tycks nu väldigt trött.

Tre saker anförs:

Ett – det töntiga ”prefix”-spåret fortsätter. Tydligen ”måste” stadens 14000 anställda använda prefix för privatsamtal. Dock kan undantag göras för den manuella metoden också.

Två – Journalisten hävdar att stadens regler säger att man under ledigt tid inte får ringa tjänstesamtal på sin tjänstemobil. Om nu staden verkligen har sådana regler så är det självklart reglerna som ska ändras inte beteendet!

Och för det tredje så anförs "intern kritik" genom citat som verkar helt ryckta från sitt sammanhang. Återigen riktigt dålig journalistisk metod som bara kan användas när man inte har nåt annat att komma med.

Alltså, nu får Dagens Nyheter faktiskt ta sig i kragen. Granska vår politik, men återkom nu inte en gång till med ytterligare lågvattenjournalistik och lögner.

Och, när får vi veta vad moderaterna betalar?

___
» DN-artikeln finns att läsa här. Men de har av nån anledning stängt av ping-funktionen till artiklarna, så mina småsyrliga bloggposter kan inte länkas därifrån. Märklig åtgärd! Fortfarande har - tack och lov - övrig media valt att hålla sig utanför. Förmodligen vill de istället granska vår politik, och väljer därför att gå på vår pressträff där vårt kommunpolitiska program för nästa mandatperiod ska presenteras.
Läs också: Stefan Nilssons bloggpost.

torsdag 11 mars 2010

Ruwaidas räkningar och Dagens nyheters skandaljournalistik- Moderaterna Uffe och Micke snackar så som grabbar gör, men vad kostar det?
(foto: Mats Berglund)


Nu har DN två dagar i rad med krigsrubriker försökt göra vad de kan för att ”granska” miljöpartiet. Det har länge efterfrågats en hårdare granskning av vår politik. Men om detta är vad DN tänker komma med så är ju bara för bedrövligt.

I de två artiklarna försöker man ge ett tydligt sken av att borgarrådet Yvonne Ruwaida har varit slarvig med sin telefon. Och till stöd för tesen gör tidningen en lång rad helt orimliga påståenden ochhaltande jämförelser samt lägger påhittade citat i mun på partimedlemmar. DN som tidigare stod för kvalitetsjournalistik tycks ha fallit ner i ett riktig geggigt skräpjournalistiskt träsk.

Har Yvonne Ruwaida gjort något som helst fel?
- Svaret är tydligt: Nej! Tvärtom har hon gjort allt helt rätt. De fel som begåtts här kommer dels från DN och dels från moderaterna.

Vad DN påstår är bland annat:
- att Ruwaidas telefonräkning på 44775 kr på 21 månader är orimligt hög.
- att de andra borgarrådens räkningar är påfallande lägre
- att Ruwaida inte klarar av teknik
- att moderaterna betalar sina räkningar själv medan mp låter skattebetalarna stå för kostnaderna

allt detta är felaktigheter, glidningar på sanningen eller möjligen rena lögner.

Som miljöpartiet visade i sitt pressmeddelande betalas borgarrådens telefonräkningar via ett fast kanslistöd. Alltså, en hög räkning belastar inte skattebetalarna mer än en låg. Det som händer är att partikansliet får lite mindre pengar över till annat. Här gör dock moderaterna på ett annat sätt, där de tar telefonräkningarna över partiet istället och låter hela kanslistödet gå till det där andra. På så sätt tror moderaterna att de kan komma undan eventuella granskningar.

Pressmeddelandet visar också att det i Ruwaidas höga belopp inte bara ligger tjänstetelefoni utan även kostnader för dataöverföring samt för sms och mms. Detta borträknat blir telefonikostnaderna drygt 23000 kr, eller dryga tusenlappen i månaden, och således i paritet med kostnaderna för de andra redovisade borgarråden. Undantaget här är dock Lotta Edholm som påstår att hon har ringt för en dryg hundring i månaden. Det är helt uppenbart att hon har ringt sina samtal på en annan telefon (eller möjligen att hon inte bryr sig om att ha kontakter i sitt jobb). Vad moderaterna ringer för vet vi fortfarande inte!

Att ett borgarråd i opposition ringer för drygt tusen spänn i månaden kan väl omöjligt anses vara slöseri med skattepengar! Det är helt enkelt en fullständigt rimlig kostnad! Men den stora skandalen är att moderaterna i vanlig ordning inte redovisar!

I artikel två (publicerad den 11/3) försöker DN på något märkligt sätt få det till en skandal att Ruwaida inte har använt ett speciellt ”prefix” när hon ringer privatsamtal. Istället har hon använt en – måhända lite omständlig – metod att manuellt i efterhand kolla varje samtal, för att sedan skicka summan för privatsamtalskostnaderna till lönekontoret på Stadshuset som sedan drar det på hennes lön.

En krånglig, men sannolikt säkrare, metod. Det kan väl knappast bli till en skandal!? Skandalen är naturligtvis att vi fortfarande inte vet hur mycket de moderata borgarråden låter skattebetalarna stå för!

Slutligen lägger DN i sin andra artikel ett citat i munnen på MP:s partisekreterare som aldrig har uttalats. Det är ett känt skandaljournalistikgrepp som DN faktiskt inte borde behöva nedlåta sig till att befatta sig med!

Så, kom igen nu Dagens Nyheter: granska vår politik, men kom inte med lågvattenjournalistik och lögner!

__
DN-artiklarna kan läsas här och här. Även politikerbloggen har nämnt debatten. Däremot har övrig media valt att inte dras med i det DN:s träskjournalistik och hållit sig utanför.

onsdag 10 mars 2010

Om Liljevalchs utbyggnad

Igår meddelades det i media att Liljevalchs konsthall kan komma att bygga ut. En tillbyggnad på den nuvarande parkeringsplatsen bakom konsthallen skulle vara ett stor lyft för verksamheten och möjliggöra fler utställningar, bättre service åt besökarna, ett eget kafé och mycket annat efterlängtat.

Möjligheten till utbyggnad har öppnat sig sedan en finansiär – som ännu vill vara anonym – sagt sig vilja donera 50 miljoner kronor. Självklart bör vi i Kulturnämnden se positivt på detta vilket vi också gjorde på gårdagens sammanträde där vi enhälligt beslöt att gå vidare med projektet. I ett första steg beviljade nämnden 300 000 kr för fortsatt utredning.

Helt problemfritt är dock inte ärendet. Miljöpartiet och Vänstern var tydliga med att nämnden måste få mer information kring donationen och den mystiske donatorn innan något avtal med denne kan undertecknas från förvaltningens del. Vi menar att vi bör veta vad vi gör innan vi rusar åstad. Det borgerliga blocket valde dock just åstadrusningen, och ett uppdrag gavs alltså åt kulturdirektören att skriva avtal.

Men, det måste dock understrykas att det är en mycket lång väg kvar innan projektet är iland. Inte minst gällande finansieringen. Det som gäller nu för staden är dels att skaka fram ytterligare 50 miljoner utöver den donerade summan, samt att säkra finansieringen av de ökade kostnaderna för den nya utställningshallen, c:a 4,5 miljoner kronor per år. Enligt de i dagsläget mycket skakiga prognoserna för kostnadstäckning ska byggnationen tas över stadens investeringsbudget (pengar som bör gå till mycket annat, inte minst till nya Barnpalatset på Riddarholmen). De rörliga kostnaderna förväntas kunna täckas via entréavgifter genom att fler utställningar lockar fler besökare. Det senare är problematiskt inte minst med tanke på vår strävan mot fri entré på samtliga stadens museum, inklusive Liljevalchs. Om inte finansiering hittas på annat håll skjuter man således den kommunala fri entré-reformen i sank.

De borgerliga partierna svar på nämndärendet igår var dock genomgående närmast extremt optimistiska, vilket gör mig en aning nervös. Jag drar mig till minnes ett parallellfall till detta. Under våren 2007 hade vi möjligheten att, i samband med Norrbros renovering, överta delar av riksdagens garage för att bygga ut Medeltidsmuseet. Med en sådan utbyggnad skulle museet kunna erbjuda alla de många skolklasserna någonstans att äta medhavd matsäck, personalen skulle kunna få anständiga kontorsytor och mycket annat.

Kostnaden för en utbyggnad av Medeltidsmuseet skulle gå på omkring 8,5 miljoner och den årliga hyresökningen, mm på runt 850 000 kr. Sålunda en långt lägre kostnad än för det föreslagna Liljevalchsprojektet. Då röstade de borgerliga partierna ner den efterlängtade utbyggnaden. Nu är man istället mycket positiv.

Det återstår således för de borgerliga partiernas företrädare i kulturnämnden att tydligt förklara skillnaden mellan de två projekten.

Men, det är inte nog där. Staden har ytterligare ett museum som har blivit minst sagt missbehandlat under den borgerliga mandatperioden: Stadsmuseet har tvingats göra sig av med runt var femte anställd, kontorsytorna i det nyrenoverade Sjömanshemmet har släppts till andra förvaltningar, och tidigare utställningsytor har fått göras om till kontor (där personalen idag sitter extremt trångt). Utställningsperioden för de stora utställningarna har förlängts p.g.a. brist på resurser att skapa nya, osv.

Inför projektet med Liljevalchs har alltså majoritetspartierna en del att svara på: Varför menar de att Liljevalchs är ett så pass mycket mer angeläget museum för stockholmarna än Medeltidsmuseet och Stadsmuseet?


Min bedömning av projektets framtid då!?

- Näe, det blir nog ingen utbyggnad av Liljevalchs. Tyvärr!!! (Men borgarna spelar nog med – åtminstone fram till valet!)

Läs mer på DN, SVD

Dyr rivning av bad

Nu var det länge sedan jag skrev nåt här på bloggen. I brist på fantasi och tid så knycker jag helt enkelt en existerande text och bara klipper in eftersom den är så bra skriven:

Inför nästa Idrottsnämnd har idrottsförvaltningen utrett den totala kostnaden för rivningen av badet i Aspudden. Den uppgick till 500 000 kronor vilket inkluderade demolering, bortforsling och miljösanering. Men när rivningsbeslutet av badet skulle genomföras tvingades idrottsförvaltningen också att anlita vakter för att bevaka huset, därtill fick stängsel sättas upp. Bevakningen i samband med ockupationen och rivningen visar sig nu ha kostat Stockholmarna 733 000 kronor. Totalt blev kostnaden för rivningen därmed 1.2 miljoner. Detta var 700 000 som istället kunde ha lagts på barn och unga i Stockholms idrottsliv [...].

Ja, är det inte bedrövligt? 1,2 miljoner kronor som kunde läggas på så mycket annat bra. Dessutom kunde vi haft kvar ett fint kultur- och badhus! (Texten kommer föresten härifrån!)