lördag 17 oktober 2009

Jag kandiderar till kommun och riksdag

I går startade Miljöpartiet Stockholms stads provval inför fastställandet av valsedlarna till valen 2010.

Jag kandiderar till kommunfullmäktige och till Riksdagen. Jag har varit medlem i miljöpartiet i tio år och aktiv de senaste två mandatperioderna. Nu är jag ersättare i kommunfullmäktige och söker ett förtroende att få sitta kvar och fortsätta mitt arbete i fullmäktigegruppen.

Mitt politiska intresse har framförallt genom de kommunala uppdrag jag haft kommit att allt mer luta åt det kulturpolitiska hållet. Kulturen utgör en grön kärnfråga. Det handlar om demokrati och yttrandefrihet. Men också om livskvalitet för väldigt många människor. Vad ska vi göra av vår tid när vi väl har arbetstidsförkortat?

Läs mina svar på valgruppens frågor. Vill du veta mer får du gärna maila eller använda kommentarfunktionen nedan.


1. Vad driver dig att vilja bli politiker?

Att det är så kul! Jag tycker om debatten, och att få vara med och ta ansvar.

2. Vilka politiska sakfrågor skulle du vilja arbeta med?

Kultur, idrott, jämställdhet, stadsplanering


3. Vad vill du med politik åstadkomma inom det området/områdena?


- Kultur/idrott: Jag vill verka för att kulturen får större utrymme, såväl i samhället som i partiet. Kultur är en grön kärnfråga som betyder mycket för såväl livskvalitet som demokrati.

- Jämställdhet: En mer jämställd familjepolitik och näringspolitik. Mer kvinnligt inflytande och minskade löneklyftor. Jag tror fr.a. att familjepolitiken är en viktig nyckel till ett mer jämställt samhälle.
- Stadsplanering/trafik: Fortsätta arbetet för minskad biltrafik och ökad kollektivtrafik. Kommunalt: fortsätta utveckla trängselavgiftsystemet. Riks: förbättrad tågtrafik, slopa SJ:s vinstkrav, tydligare biljettsystem och prissättning.

4. I vilka politiska frågor avviker dina ståndpunkter från partiprogram eller partiets fastställda ståndpunkter?


Jag är för en individuell föräldraförsäkring (50/50).


5. Beskriv dina relevanta erfarenheter (utbildning, arbete,
förtroendeuppdrag m.m.) för ett kommande uppdrag som förtroendevald politiker.

Jag är forskare och fil. dr. i Historia med stadshistorisk inriktning. Avhandlingen handlade om Stockholms historia.


6. Mest relevanta nuvarande och tidigare uppdrag som politiskt förtroendevald


Stadsmuseinämnden (2002–2006), Kulturnämnden med Arkivutskottet, Kommunfullmäktige (2006–).


7. Mest relevanta nuvarande och tidigare interna uppdrag i Miljöpartiet


Valberedningen (2004–), Förtroenderådet (2006–).


8. Hur ser du dig själv i en kommande valrörelse?


Jag har ett fritt arbete på universitetet och kan därför styra min tid. Jag vill delta aktivt och kommer lägga mycket tid på valrörelsen, står gärna i valstuga och – om möjligt – delta i debatter.


9. Vad kommer att göra dig till en bra politiker?


- Jag har ett engagemang. Från universitetet har jag fått en erfarenhet i att läsa texter och formulera mig analytiskt.


10. Hur kommer du som politiskt förtroendevald att kommunicera med a) Väljarna b) Partiets medlemmar c) Media?


- Via min blogg, genom att närvara aktivt på medlemsmöten och – i möjligaste mån – söka upp enskilda journalister.


2 kommentarer:

Anonym sa...

När det gäller MP lyser satsningar på äldreboenden med sin frånvaro. Kommunen skall satsa på kärnverksamheter och där ingår inte kultur frågor eller miljöfrågor.

Peter Berglund sa...

Jippi! Äntligen en anledning att rösta på MP.