onsdag 30 september 2009

Rädda Aspuddsbadet!

Vill med den här bloggposten bara uppmana att kolla in Aspuddsbadsbloggen. Aspuddsbadet uppfördes 1919 och byggnaden är grönklassad av Stadsmuseets kulturmiljöavdelning, vilket innebär att den anses vara "särskilt värdefull" ur bl.a. kulturhistoriska aspekter. Men även ur sociala och andra aspekter är badet högst värdefullt för Aspuddenborna och många andra badgäster.

Inte desto mindre vill nu den moderatledda majoriteten i Stockholms stadshus riva badet och istället uppföra ett lekis på platsen. Visst, barnen behöver någonstans att vara - men kanske inte just där!

Miljöpartiet står inte bakom rivningsbeslutet, utan vill tvärtom bevara och utveckla badet. Jag har bl.a. pratat för badet i förra budgetdebatten i kommunfullmäktige, vilket jag skriver om här!

För den intresserade finns även facebookgruppen: "Rädda Aspuddsbadet" med i dagsläget 467 medlemmar (vilket kan jämföras med de två grupperna "Riv Aspuddsbadet" och "Lägg ner Aspuddsbadet" vilka har lockat till sig 6 personer vardera).


» Mer om Aspuddsbadet finns att läsa på badets hemsida samt på kampanjsidan Rädda Aspuddsbadet. Mer om Stadsmuseets kulturmiljöarbete och kulturklassning finns här!

4 kommentarer:

Karin sa...

Hej Mats Berglund (mp)

Har du läst den här paragrafen i kontraktet mellan fritidsförvaltningen och föreningen Aspuddsbadet ? Hur tolkar du den?
Idrottsförvaltningen har inte skickat en enda inspektör under de 20 år som föreningen drivit badet. Det finns inga protokoll som det ju står i kontraktet att det skall finnas. Yttersta beviset på stadens kontraktsbrott är badhusets skick i dag.
Hur går du vidare med denna information, du som har kontakterna nära dig ?
§14
"Varje år i september månad med början år 1988, skall på initiativ av fritidsförvaltningen företagas en gemensam besiktning av fastigheten. I protokollet ska antecknas alla de eventuella fel och brister som enligt detta avtal skall åtgärdas. I protokollet skall vidare noteras en tidpunkt då de i protokollet upptagna bristerna skall vara åtgärdade och efterbesiktning företagas. Har föreningen vid efterbesiktningen ej vidtagit åtgärder som angivits i protokollet eller kan dessa ej godkännas skall föreningen beredas skälig tid att vidtaga rättelse och ny tid för besiktning fastställas. Har föreningen ännu inte vidtagit åtgärder enligt protokollet kommer förvaltningen att ombesörja åtgärden på föreningens bekostnad."

mats sa...

Hej Karin,
Jag tycker det ser ut som kontraktsbrott från Stadens sida. Men jag är ingen jurist, och har svårt att tolka mer än så. Tydligen blev ju badeds överklagan avfärdad idag (pga att ett protokoll från IdN saknades!).

På kulturnämnden igår uppdagades också att kulturborgarrådet själv har varit med och avslagit en rivning av Aspuddsbadet. Det var på KuN:s sammanträde i februari '08 som en enig nämnd stod bakom byggnadens kulturhistoriska betydelse, och avstyrkte rivning.

Läs om det på Ann Mari Engels (v) blogg: http://www.stockholmsvanstern.se/pressmeddelanden/ann-mari/schism-mellan-kulturborgarrdet-och-idrottsborgarrdet-om-aspuddsbadet/

Anonym sa...

Enligt Idrottsnämndens protokoll 15 maj 2007 beslutade nämnden att säga upp avtalet med Aspuddens badhusförening. Den ende som reserverade sig mot beslutet var Mehedi Oguzsoy (v). Else Lundin (mp) röstade för uppsägning av avtalet. Protokollet kan läsas här

mats sa...

Hej Anonym,
Jag vet inte varför Else Lundin inte reserverade sig i maj 2007. Miljöpartiet har däremot i övrigt alltid uttalat stöd för Aspuddsbadets bevarande. Jag själv har uttryckt ett starkt engagemang för badet från talarstolen i kommunfullmäktige i budgetdebatterna både 2008 och 2009.

Men, det viktiga är inte hur vi har agerat för flera år sedan. Utan hur vi agerar idag. Om det är så att Else Lundin har ändrat sig så ska hon ha en stor eloge för detta. Det ska inte ses som ett problem att man ändrar sig, tvärtom! Och jag skulle gärna se att också Madeleine Sjöstedt hade ändrat sig.

Nu har jag tyvärr förstått att det verkar vara försent. RIvningen är påbörjad, och det är djupt sorgligt.