onsdag 25 november 2009

Släpp prestigen nu Madeleine! Låt Aspuddsbadet bli en valfråga!

Madeleine!
Släpp principerna, och släpp prestigen.
Låt badhusfolket ta över driften och låt föreningen rusta upp badet.

Eller lägg åtminstone frågan på is. Låt Aspuddsbadet bli en valfråga!

____
» Läs om dagens polisattack i DN, DN, (DN-bildspel), SvD, och på Stefan Nilssons blogg.
» Jag
har skrivit tidigare om Aspuddsbadet: 17 okt-08; 30 sep-09; 13 nov-09.
» Gå med i Facebook-gruppen "Rädda Aspuddsbadet".
» Se mig i kommunfullmäktige (YouTube).

5 kommentarer:

Susanna sa...

Hej,

en stilla undran från en vanlig medborgare... Jag måste fråga dig som sitter i både kulturnämnd och kommunfullmäktige, är det alltid så här? Kan beslut fattas efter tyckanden, utan underlag? (Jag syftar på att Madeleine Sjöstedt påstår att föreningen har bidragit till ett försämrat skick i fastigehetn utan att det finns några som helst belägg för detta, skriftlig dokumentation och inspektion över huvud taget) Ett annat exempel, som jag hörde idag utanför badet, är att anledningen till situationen idag är att brandmyndigheten har dömt ut badet. I lördags på badhusfestivalen var brandmyndigheten på plats, oannonserat, och gav ett klartecken kring brand och utrymningsfrågan. Är det någon som far med osanning här eller vad?

För mig har detta blivit en mycket större fråga än "bara" badhuset. Jag blir lite mörkrädd av detta som synes vara ett politiskt spel.

Tacksam för klarhet

/Susanna

mats sa...

Hej Susanna,

Jo, nog är det så att den politiska majoriteten i idrottsnämnden kan ta sådana här beslut. Dokumentation och underlag finns, inte minst utlåtandet från Stadsmuseets kulturmiljöavdelning där man tydligt avstyrker rivning av badhuset. Men den rapporten har de borgerliga partierna valt att bortse ifrån.

Jag tycker också att det är mycket problematiskt att borgarrådet säger i fullmäktige att lokalen är i så dåligt skick. Att det behövs en renovering har inget att göra med det underhållsarbete som faktiskt har skett.

Vad gäller brandmyndigheten så har jag ingen kunskap om vad som gäller och kan inte kommentera. Men orsaken till rivningsbeslutet säger ju borgarrådet via sin sekreterare på sin blogg att det är de ekonomiska skälen som har varit avgörande.

Men visst har du rätt i att det här är en fråga som går långt utanför detta lilla badhus. Det är en demokratifråga där majoriteten väljer att inte lyssna på den lokala opinionen. Det är en kulturmiljöfråga för hela staden där de borgerliga politikerna under hela mandatperioden rivit kulturbyggnader och uttryckt ett stort förakt för kulturarvet.

Min förhoppning är att Aspuddsbadstriden blir en ny "Almstrid" och en vändpunkt i utvecklingen. Vi behöver en större respekt för sånt som lokala kulturinitiativ, folklig opinion, småskalighet, osv. Men också för våra kulturbyggnader och den lokala närmiljön. Det är väldigt viktiga värden att beakta, inte minst nu när Stockholm ska växa i en mycket snabb takt.

/Mats

Susanna sa...

Tack Mats för ditt svar.

Jag undrar fortfarande följande: när du skriver att skriftliga underlag finns så nämner du Stadsmuseets kulturmiljöavdelning som "tydligt avstyrker rivning av badhuset". Det jag undrar är vilken dokumentation som föreligger beslutet om rivning? Var finns tex protokoll från Stadens besiktningar? Var finns dokumentationen på badets skick 1989 respektive 2009 (Där det tydligt borde framgå på vilket sätt Badhusföreningen har satt badet i än sämre skick än det var vid "överlämnandet")

Fortsatt tacksam för svar

Susanna

mats sa...

I kulturnämnden så är det bara Stadsmuseets tjänsteutlåtande som vi har fått framlagt för oss - och då gällde ärendet svar på en skrivelse från aktionsgruppen (Kulturnämnden 12 feb 2008).

Idrottsnämnden borde dock ha fått ta del av någon form av besiktningsbeskrivningar. Eventuella protokoll borde således finnas på idrottsförvaltningen. Men, som t.ex. Leif Rönngren (S) påpekade i budgetdebatten i kommunfullmäktige, och även Mattias Ericson (V) på bloggen: www.stockholmsvanstern.se, så bör badet anses som i bättre skick idag än när föreningen tog över driften. Borgarrådet torde alltså - oavsett protokollens existens - ha fel i sak.

Cecilia Obermüller (mp) gjorde det också väldigt tydligt i sitt inlägg i budgetdebatten att man måste skilja på underhåll och renovering. Det rör sig i den kommunala verksamheten om helt olika budgetar. Och på samma sätt måste man se på saken även när det gäller badhusföreningens åtagande.

Susanna sa...

Stort tack för klargörande svar. Skönt att se att det finns politiker som faktiskt kan föra en helt vanlig dialog och förklara hur det ligger till.

/Susanna

PS. Det ser dock ut som det finns vissa oegentligheter som tydligen får passera i politiken om man sitter i maktposition- det är bedrövande att märka av...