tisdag 25 mars 2008

Demokrati och insyn

Jag gjorde som vanligt bort mig idag på kulturnämndens sammanträde. Jag ställde en fråga till förvaltningen där jag ifrågasatte varför kulturbidragsbedömningens referensgrupper var så anonyma och hemliga. Svaret jag fick var att referensgrupperna inte alls var hemliga.

Hur har jag kunnat missa det? Jag har suttit snart 1,5 år i nämnden vilket gör en sån kunskapslucka högst pinsam!

Samtidigt slår det mig att jag aldrig någonsin sett ett enda namn på en referensperson. Vare sig på Kulturförvaltningens hemsida eller i något de ärenden som bidragsavdelningen vid så gott som varje möte lägger fram för oss. Varför framträder de icke-hemliga referenspersonerna aldrig med namn??? Något är snett här! Och det är något som stämmer alls med min förståelse av demokrati och insyn i den kommunala verksamheten.

Saken bör undersökas vidare...

1 kommentar:

Anonym sa...

.
Om du kliar min rygg, då kliar jag din... och om någon försöker hindra oss använder vi alla våra vänner för att trycka ned "den jäveln" som stör oss.

Hur öppet är Sverige EGENTLIGEN?

Hur demokratiskt är Sverige EGENTLIGEN?

Hur går utvecklingen i Sverige efter mordet på Olof Palme och Anna Lind?

Grundlagen talar om "makt som utgår från folket". I min analys tycks den Svenska folkmakten utgå från ett mycket raffinerat pennalistiskt system, vilket t.o.m styr riksdagen!

Sedan länge förekommer avancerad mobbning /pennalism i Sverige. Sådan smygfascism är farlig. Ex. många hemlösa har inte alls misskött sig och straffat ut sig ur sina lägenheter. Nej, i många fall handlar det om den Svenska extrema pennalismen. Läs mer nu! ...t.ex här:
Länkstation: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

M.v.h
Morgan Ohlson (morgan.o@passagen.se)
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01