måndag 27 september 2010

Stadsarkivet tvingas till sänkta ambitioner

Stockholms stadsarkiv får inte budgeten att gå ihop. 2,4 miljoner kronor saknas. I den lägesrapport som presenteras för kulturnämnden nu i veckan läser vi att det finns ”en strukturell obalans mellan uppdrag och budget”. Förklarat betyder det att den borgerliga majoritetens budgetneddragningar kommer att slå mot arkivets kärnverksamhet.

Några nya pengar har inte skjutits till från den moderatstyrda majoriteten trots nödrop redan tidigare i våras. Nu måste arkivet minska personalstyrkan med motsvarande fem heltidstjänster samtidigt som lokalunderhåll och ordinarie arkivvård får sänkta ambitioner. På sikt är situationen ytterst allvarlig och måste åtgärdas inför budgetprocessen i höst.

En bidragande orsak till den alarmerade situationen är att verksamheten kring det så kallade Rotemansarkivet har utlokaliserats till Östersund. Därmed sades ett tiotal medarbetare upp, vilka man inte har kunnat hitta någon ny anställningsform för. Avgångsvederlag och andra kostnader hamnar därmed som oväntade utgifter i knät på Stadsarkivet.

De rödgröna partierna motsade sig utlokaliseringen av Rotemansarkivet. Miljöpartiet satsade 3,3 miljoner kronor mer i sin budgetreservation för Stadsarkivet än vad den borgerliga majoriteten hade i sin budget.

Med vår budget hade Stadsarkivet, istället för att utlokalisera viktig verksamhet, kunnat fortsätta i sin expansiva fas med bland annat kraftiga satsningar på digitalisering och tillgängliggörande av vårt kulturarv.

Inga kommentarer: