måndag 30 maj 2011

Tyskland avvecklar kärnkraften

I natt beslutade den tyska regeringen att avveckla landets kärnkraft inom tio år. Självklart ett mycket positivt beslut som kommer att underlätta ytterligare för Sverige att följa efter.

Sverige har ett av världens bästa förutsättningar att stänga kärnkraften och ställa om till 100 % förnybart. Ändå tappar vi ständigt mark till andra länder som satsar mer helhjärtat på den gröna omställningen. Om det skriver bl.a. min fullmäktigekollega Yvonne Ruwaida i en nyutkommen bok.

Tysklad har länge varit världsledande gällande ny energiteknik där man utvecklar teknologi för vindkraft och ny förnybar energi. Med kärnkraftsstoppet som kom direkt efter olyckan i Fukushima, och nu med beslutet att inte återstarta de stängda reaktorerna och att genomföra en avveckling före 2022, kommer den gröna teknologin få ytterligare en skjuts. De tekniska landvinningarna från Tyskland kommer hela världen till godo. Det finns få anledningar att satsa på fortsatt kärnkraft.

Trots det är miljöminister Andreas Carlgren (C) skeptisk till det tyska beslutet. Centerns omsvängning i kärnkraftsfrågan blottlägger så tydligt den utvecklingspessimism som karaktäriserar hela det borgerliga blocket. Andra bakåtsträvande borgare som har uttalat sig under dagen är: Gunnar Hökmark (M), Carl B Hamilton (FP) och Fredrik Reinfeldt (M).

Miljöpartiet har ett tydligt program för hur vi även i Sverige kan avveckla kärnkraften inom tio till femton år. Vi har alla möjligheter att satsa på vind, biobränsle och framförallt stora effektiviseringar.

__
» Andra bloggar: Daniel Helldén.

Inga kommentarer: