tisdag 27 april 2010

End of the line?

Foto: Mats Berglund

Stopp här!?

Bilden föreställer bygget av nya Resecentrum i Umeå, ändhållplats för Botniabanan. Om det är en vacker byggnad låter jag vara osagt - och det mesta av snön har smält bort sedan bilden togs för några veckor sedan - men den är min närmsta granne och jag kan se den från mitt fönster.


Härifrån ska man kunna åka tåg ner till Ångermanälven där tåget via några länkar kopplar på Norra stambanan. Invigning av första delsträckan ner till Ö-vik sker i höst. Nästa år ska man kunna åka tåg mellan Stockholm och Umeå på knappt sex timmar.

Sedan är det tänkt att man ska kunna fortsätta sitt moderna resande upp genom det västerbottniska och norrbottniska kustlandet, via orter med
exotiska namn som Robertsfors, Piteå, Luleå. Norrbotniabanan ansluter sedan till Malmbanan, stambanan och Haparandabanan, och man kommer nästan hur långt som helst.

Men med den nuvarande regeringens infrastrukturpolitik tycks det som att resandet kommer att ta stopp vid Resecentrum i Umeå. Norrbotniabanan finns inte med i det transport-PM som kom lagom inför budgetproppen för ett par veckor sedan. Alliansens pengar räcker inte till. De stannar i Stockholm och ska användas till en extremt onödig motorväg - Förbifart Stockholm. D
ystert läge i Västerbotten!

Men, så kom ju den rödgröna infrastrukturplanen med morgontidningen i går. Norrbottniabanan kommer byggas. Likaså höghastighetsjärnvägar i södra Sverige och en hel del andra spännande spårsatsningar i hela landet.

Bra balanserad rödgrön och miljövänlig politik står nu mot en förlegad och klimatfarlig blåbrun infrastrukturplan inför valet i september! Debatten under det senaste dygnet har också - med all tydlighet - än en gång visat hur framför allt Centern har givit upp varje ambition att vara ett miljöparti. Se gärna på svt's och tv4's klipp med infrastrukturminister Åsa Torstensson i debatt mot Peter Eriksson.

1 kommentar:

Niklas sa...

Jag skulle nog generellt sett inte räkna mig som rödgrön, men alliansens prioritering slår lite galet i detta fall (ska tilläggas att jag är stockholmare).

Att man väljer att bygga en nedgrävd motorväg under åker långt ifrån där behovet finns, kommer enbart förvärra köerna på Essingeleden på sikt. Det relativt oexplaterade Ekerö kommer nu istället att glesexploateras så att underlag för kollektivtrafik på spår ej skapas. Istället kommer alla som bosätter sig där förse sig med bil och använda den varje dag. Förbifarten kommer inte bli en förbifart, utan en matarväg till Södertäljevägen, Bergslagsvägen och E18. Ska man satsa på en förbifart bör man istället satsa på Riksväg55 och göra den till 1+2 med vajerräcke och på ett naturligt sätt avlöpa den från E4:an vid Nyköping och Uppsala. Detta bör räcka för att ta hand om den förbifartstrafik om 211 fordon per dag som passerar Essingeleden.

Vad gäller höghastighetsjärnvägar undrar jag om man övervägt att utreda maglev (magnettåg). Skillnad i restid till Sthlm-Gbg:
X2000: knappt 3 timmar
HH: 2timmar
Maglev: 1,5 timmar

Sthlm-Malmö
X2000: Drygt 4 timmar
HH: Drygt 3 timmar
Maglev: 2 timmar.

Med Maglev skulle man kunna konkurrera ut i stort sett all inrikesflygtrafik söder om Uppsala (+ Oslo, Kph).

Om man satsade på maglev skulle man försöka att få de andra Nordiska länderna med sig och en tanke (om än dyr) vore att bygga en förbindelse förbi Helsingfors till St Petersburg.
Åbo skulle nås på 1-1,5 timmar. Helsingfors på drygt 2 timmar. St Petersburg på 3,5 timmar. Alltså skulle man då inom 3,5 timmars marginal kunna nå ett fyra storstadsområden med totalt runt 10 miljoner invånare (Mälardalen 3,5 miljoner, Åbo: 0,3 miljoner, Helsingfors: 1,3 miljoner, St Petersburg oblast: 5 miljoner)