tisdag 8 juni 2010

Moderaterna och girigheten

Jag sätter mig och läser handlingarna till kommande kulturnämnd som sammanträder nästa vecka. I ett ärende om utbetalning av bidragen till studieförbunden läser jag om det utbredda fusk med rapporteringen av studietimmar som några förbund antas ha ägnat sig åt. Kulturförvaltningen har nu låtit utreda fusket, och tills vidare delvis fryst de fortsatta utbetalningarna.

I viss mån har spår av felaktigheter påträffats i flera studieförbund. Men de som långt utöver de andra utmärker sig, är moderata Medborgarskolan. Man har systematiskt rapporterat trippeltimmar för verkliga dubbeltimmar, personer har registrerats på mängder med kurser, så många att det skulle varit fysiskt omöjligt att hinna gå på alla. Andra har noterats för närvaro på flera kurer som haft träffar samtidigt.

Det rör sig sannolikt om tusentals timmar som Medborgarskolan rapporterat in felaktigt och erhållit kommunala bidrag för. Hur mycket pengar det kan röra sig om vet vi inte än. Men det är inte allt: Med vetskapen om den rapport som kom i våras om moderaternas fusk med provvalslistor där de bland annat hade låtit registrera personer helt ovetandes som medlemmar i partiet, blir läsning av kulturförvaltningens utlåtande till nämnden än värre. Kopplingarna mellan dessa två händelser är dessutom mycket tydlig.

Den närmast patetiska så kallade ”internutredning” som moderaterna lät göra i våras måste nu göras om. Den här gången vill vi ha upp allt på bordet!


Och så ser jag på Svt's Rapport; Lundin Petrolium anklagade för krigsbrott. I styrelsen: Moderaten, numera utrikesministern, Carl Bildt. Vad har han för skuld?

Och vad händer med Medborgarskolan. Stryrelseordförande för Medborgarskolans Stockholmsavdelning 2000–2008: Moderaten, kommunstyrelsens ordförande, Sten Nordin. Vad har han för skuld? Och vad är det som ligger bakom beteendet?

Måhända är det – så som Stockholms kulturborgarråd låter antyda – finaniseringssystemet som det är fel på; att systemet helt enkelt lockar till fusk. Men måhända kan det också vara så enkelt att det är girigheten – de värsta av dödssynderna – som den här gången har lockat två av landets mest framträdande moderater.

Inga kommentarer: