torsdag 28 oktober 2010

Nytt hopp för Slussen

Frågan om Slussen är inte avgjord. Det liggande förslaget, med en åttafilig motorvägsbro, höga ramper in mot Skeppsbron och stora murliknande byggnader på Södermalmssidan, är det av förklarliga skäl många som gärna vill slippa se förverkligas. Men alternativen har varit många och omtvistade.

Frågan är politiskt besvärlig och förslagen skär rakt igenom partierna. Själv har jag argumenterat för förslaget "Nybyggt bevarande" som aktualiserades efter den misslyckade tävlingen i början av 2000-talet. Förslaget bygger på Wiliam-Olssons hyllade funkiskonstruktion med klöverbladen och den eleganta trafiklösningen.

Under den gågna mandatperioden har jag och andra företrädare för bevarandeförslaget dock låtit oss förstå att stödet och acceptansen för god kulturmiljö bland politiker och tjänstemän är allt för svagt för att ett bevarande ska realiseras. Många har därför samlats kring andra alternativ.

Nu öppnas dock plötsligt och oväntat en ny möjlighet att bevara Slussen. Det är socialdemokraternas nya borgarråd Tomas Rudin som meddelar att han har tagit ställning för att åtminstone låta utreda möjligheten att renovera Slussen istället för att riva helt och bygga nytt.

Vi vet att det finns många, såväl rödgröna som borgerliga, politiker som gärna skulle se klöverbladen på sin plats även i framtiden. Slussen har förfallit därför att den är misskött. En renovering kan återskapa det fantastiska och moderna byggnadsverk det en gång var. Låt oss ta chansen och undersöka den saken!

---
» Jag har tidigare bloggat om Slussen.

16 kommentarer:

Göran sa...

Hej
Jo det vore olyckligt om det liggande förslaget genomfördes, för Stockholm. Det liggande förslaget ser jag som framkommet mellan stora fastighetsbolag, byggherrar, konsultföretag, beroende tjänstemän och politiker. Och det är i grunden dåligt, hur de än försöker att putsa på ytan.

Det finns dock bra idéer och tankar kring ett framtida Slussen som en plats för Stockholmare och stadens besökare. Men för att de skall komma fram måste först nuvarande förslag stoppas. och det är bråttom, inte att bygga det, utan att stoppa det!

Jag följer debatten på www.nyaslussen.se

MVH Göran

gardebring sa...

Hej Mats!
Du har helt rätt i att det finns problem med det förslag som har lagts fram, vilket vi i YIMBY också har pekat på i vårt yttrande om slussen. Skillnaden mellan vår inställning, och din liksom socialdemokraternas, är dock att vi inte nöjer oss med en söndervittrande betongmotorväg. Platsen är värd något mycket bättre. Dagens lösning är nämligen ett överdimensionerat betongmonster till motorvägsramp mitt i Stockholms hjärta mellan Gamla stan och Södermalm.

Det är mycket förvånande att du som miljöpartist väljer att försvara en av massbilismens största monument. Slussen kan, med rätta, läggas i samma fack som centralbron och klarastrandsleden.

Nu är det hög tid att skärpa till diskussionen och släppa modernismens idéer om att bilen alltid ska gå först, bakom oss människor.

mats sa...

Slussen är också ett monument över en tid då vi uppförde verkligt högkvalitativa märkesbyggnader i Stockholm. Jag är övertygad om att man kan dimensionera och disponera väg- och betongytorna i ett bevarandeförslag efter de behov vi kommer ha i framtiden, med mer cykel- och kollektivtrafik men färre bilar.

gardebring sa...

Men Mats. Jag förstår faktiskt inte.
Vi har två alternativ att ta ställning till. Ett alternativ är att riva och bygga en exakt kopia av dagens sluss, planerad och byggd enligt modernismens ideal där alltid bilen gick först.
Det andra alternativet är att riva och bygga en ny lösning anpassad för dagens behov och för människor snarare än bilar. Varför krångla till det något så enormt genom att bygga en kopia av en motorvägskorsning för att sedan försöka omforma den till en plats för människor? Det är ett oerhört bakvänt resonemang som inte är logiskt.

För att förtydliga: En renovering av dagens sluss innebär en rivning och återuppbyggnad. Något rent "renoveringsalternativ" existerar inte och har inte gjort på en sisådär 10-15 år. Konstruktionen i sig är bortom räddning.

Lisa sa...

@gardebring: vad är det för trängande behov dagen har vid Slussen utöver en trafiklösning? Vistelseytor, torg, solstolar, kajer med vattenkontakt och kaféer finns ju i direkt anslutning till Slussen.

gardebring sa...

@mats:
Så du menar alltså att vi ska riva en överdimensionerad motorvägskorsning mitt i city och sedan bygga en kopia eftersom det ju finns stadsliv "någon annanstans" och vi ändå inte kan komma på något vettigt att göra med en av stadens absolut mest centrala platser?

Du får ursäkta Mats, men det var faktiskt inte ett speciellt bra argument.

mats sa...

Nu förstår jag inte riktigt vad du menar. Slussen är väl "stadsliv"!? Extremt urban miljö. Och då menar jag inte bilarna utan butikerna, gångstråken, kommunikationerna, kulturen, klubbarna... Men visst, genom åren har ju byggnaden fått förfalla och kan väl idag verka lite skrämmande för folk.

Vad menar du med "stadsliv"? Bostäder på Slussen, italiensk piazza, minimalistiskt inredda kaféer, blinkande Times Square-ljusskyltar...?

gardebring sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
gardebring sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
gardebring sa...

@mats:
Jag menar precis vad jag skriver. Slussen är inte stadsliv. Intressant nog påtalar du ju detta själv i ditt förra inlägg, där du skriver att slussen klarar sig bra bara den får vara en "trafiklösning". Slussen är förvisso ur ett rent ruinromantiskt perspektiv en urban miljö, men det är inte en miljö byggd för människor, utan för bilar. När slussen byggdes offrades, om man får vara lite poetisk, en bit levande stad på massbilismens altare. Att du som miljöpartist inte kan se några problem i detta förvånar mig.

Gångstråken? Vilka gångstråk? Menar du den labyrint av vägar som man måste navigera över jord, med livet som insats om man råkar gå fel, eller de urinstinkande katakomberna under jord som man snabbast möjligt vill passera? Intressant nog är nog slussen den plats i Stockholm som jag konsekvent verkar misslyckas att navigera rätt i. Den är inte alls en "fantastisk trafiklösning" som så ofta framhålls, utan snarare ett trafiktekniskt haveri som är snudd på omöjligt att hitta rätt i om man inte är en van resenär.

Kommunikationerna? Ja. Det finns bussar och tunnelbana. Det finns det på centralen och Gummlarsplan också. Det är väl inget argument?

Kulturen och klubbarna? Ja, där har du faktiskt lite av en poäng. Debaser och andra klubbar har vid slussen möjligheter att hitta billiga lokaler, just för att platsen är förfallen och mer köpstarka aktörer inte är intresserade av att lokalisera sig dit, trots det extremt centrala läget. Det är ju dock kanske inte ett helt klockrent argument för att slussen skulle vara en välfungerande plats. Jag ser dock ett problem just här, var ska mindre peningstarka aktörer ta plats när ett område gentrifieras? Tyvärr har vi i Stockholm haft den fula ovanan att bygga stad i nästan ett sekel, vilket har resulterat i den situation vi nu ser. Det löser vi genom att bygga mer stad, inte mindre.

Butikerna? Jodå, det finns ju några gallerförsedda butiker med ojämna öppettider och varierande utbud som när jag går förbi oftast brukar vara antingen stängda eller relativt folktomma.

"Men visst, genom åren har ju byggnaden fått förfalla och kan väl idag verka lite skrämmande för folk."
Absolut. Den yttre finishen skulle kunna vara bättre. Men ingen färg i världen kan dölja det faktum att det var en glorifierad motorvägskorsning redan när det byggdes. Och all reparation i världen kan inte dölja att det är en plats där bilen, inte människan, satts i första rummet vid planeringen.

Hursomhelst. Större delen av din argumentation faller ändå eftersom slussen måste rivas då själva grundkonstruktionen är bortom räddning. Diskussionen handlar om huruvida vi ska bygga en kopia av dagens suboptimala lösning, för att glädja nostalgikerna, eller om vi ska bygga en lösning anpassad för dagens Stockholm.

mats sa...

Okej jag tycker att Slussen är en väldigt urban plats, du tycker annorlunda. Låt vara så. Jag vet däremot inte att jag har argumenterat för att Slussen bara ska vara en "trafiklösning"? Jag tycker att Slussen ska vara mycket mer än så, såklart!

Det är vacker att du vill ha en ny Slussenbyggnad utan bilism. Jag håller förvisso med om att bilismen måste minska radikalt, och det fort. Men jag ser det inte som en politiskt framgångsrik väg att argumentera för det i det här läget.

Tyvärr är det så att samtliga förslag som har presenterats det senaste decenniet är mer eller mindre en fortsatt hyllning till massbilismen. Bevarandeförslaget skiljer sig från övriga då det bibehåller många andra kvaliteter. Dessutom är jag fortsatt övertygad om att det är möjligt att dimensionera Slussen efter ett framtida bilsnålare samhälle och disponera ytorna till annat. Jag håller också fast vid att klöverbladen är en "fantastisk trafiklösning". Också här är du av annan åsikt.

Jag tror dig förvisso när du, som många andra, hävdar att dagens byggnad inte går att rädda. Men nu har ju nya borgarrådet, Tomas Rudin, gått ut med att han vill pröva den saken igen, och då stöttar jag gärna honom i det. En utsaga blir inte mer sann för att tusen YIMBY-aktivister skriver tusen bloggsvar. Låt oss se vad en ny utredning leder till.

Kulturens hyror är också, precis som du påpekar, ett stort problem oavsett vilket förslag som förverkligas. Men en urban plats kräver ett starkt kulturliv. Därför måste hyrorna hållas nere för kulturverksamheten. Nya Slussen ska bli ett kulturcentrum!

Ett bevarandeförslag behöver självklart inte bli en exakt kopia. Vi behöver varken bygga in massbilism eller urinstank till exempel. Däremot bör vi ha kvar de små ägardrivna butikerna och de läckra gångarna. Gärna med lite retro neonslingor och ljusinsläppet från taket.

Kommunikationslösningarna måste självklart också moderniseras. Cykel- och gångbanor tar större andel av asfalten. Snabbare omstigningar mellan olika kollektivtrafikslag är viktigt. Och då ingår även båttrafik både på Saltsjö- och Mälarsidan. Också spårvagn kan byggas in.

När Slussen invigdes 1935 så var det, som du säger, en hyllning till det moderna. Samma tanke ska gå igen i ett nybyggt bevarande. Hylla det moderna! På trettiotalet var det bilen som var modern, men idag är det andra värden som ska hyllas.

Så, Gardebring, jag tycker att du ska tänka lite mer utanför boxen. Stäng näsan och öppna ögonen. Se på möjligheterna. Se hur formen följer funktionen. Tänk dig in i rena, fräscha och ljusa gångstråk. Kvällsöppna butiker. Släpp tanken på en brant åttafilig bilbro. Tänk politiska beslut som garanterar kulturen. Men snälla, tänk gärna bort pastisher som italienska piazzor och minimalistiska kaféer.

gardebring sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
gardebring sa...

Det verkar tyvärr smått omöjligt att posta svar här just nu. Får återkomma senare.

mats sa...

Vet inte varför kommentarerna inte fungerar. Gardebrings svar har kommit till min e-postadress men fastnar tydligen inte här.

---
gardebring säger iallafall:

Hej igen Mats. Jag gillar att du i ditt svar tar upp dina visioner för slussen. Men du förklarar inte varför dessa visioner bäst realiseras med en pastischkopia av dagens lösning. Själv tror jag att visioner enklare kan realiseras med lösningar som, tja, utformats med målet att realisera de visioner man har. Det är i mina ögon fullständigt ologiskt att först ställa upp ett antal idéer för vad en plats ska innebära, säg, år 2020 och framåt, och sedan begränsa sig med att detta måste inlemmas i en mall uppförd för massbilism på 1930-talet. Kan du någonstans förstå min ståndpunkt här? Kan du förstå att jag ser det sättet att resonera som märkligt? Det är som om man skulle gå man ur huse för att försvara Smistakopplet vid trafikplats Kungens Kurva. Det hela börjar i mina ögon anta smått absurda proportioner.

Jag skrev inte att slussen inte är en urban plats. Jag skrev att det inte är en plats för människor, utan för bilar. Stadsliv är inte samma sak som urbanitet. Stadsliv är en levande stad.

"Jag vet däremot inte att jag har argumenterat för att Slussen bara ska vara en "trafiklösning"?"
Helt rätt. Jag missade att den kommentaren var skriven av signaturen "Lisa". Ber om ursäkt.

"Det är vacker att du vill ha en ny Slussenbyggnad utan bilism. "
Det har jag inte påstått.

"Jag håller förvisso med om att bilismen måste minska radikalt, och det fort. Men jag ser det inte som en politiskt framgångsrik väg att argumentera för det i det här läget."
Nej. Inte jag heller. En bilfri slussen är varken möjlig eller önskvärd.


"Tyvärr är det så att samtliga förslag som har presenterats det senaste decenniet är mer eller mindre en fortsatt hyllning till massbilismen"
I viss mån är det så ja. De har i för stor grad tagit samma avstamp som originalslussen - nämligen att se på problemet med ingenjörsglasögonen och presentera en "trafiklösning".

"Bevarandeförslaget skiljer sig från övriga då det bibehåller många andra kvaliteter."
Vilka kvaliteter då? Och vilka av dessa kvaliteter går inte att återskapa i ett nytt förslag, bättre anpassat för dagens behov och möjligheter?

"Dessutom är jag fortsatt övertygad om att det är möjligt att dimensionera Slussen efter ett framtida bilsnålare samhälle och disponera ytorna till annat."
Men då undrar jag var logiken i detta finns.

Först menar du att inga av de presenterade förslagen är goda nog - eftersom de är "en fortsatt hyllning till massbilismen".
Sedan menar du att vi därför ska riva dagens lösning och bygga upp en kopia.
Av en lösning som var designad för mer bilism än de nybyggnadsförslag som har presenterats.
För att slutligen vilja disponera om ytorna i den kopia man bygger.

Det är förvisso ett ganska kreativt sätt att på ett suboptimalt sätt lösa ett problem, men är det inte bättre att i så fall jobba för en lösning som inte är så inriktad på bilism från första början?

mats sa...

Men vi kan inte börja om processen från början igen. Vi måste använda oss av de förslag som har kommit in. Annars blir det ingen ny Slussen alls (vilket iofs. skulle kunna innebära en viss befrielse…). Att politikerna först ska samsas om en ny kravspecifikation och sedan låta rita en ny byggplan… det är helt enkelt inte politiskt möjligt inom en given tidsram.

Av de förslag som har kommit anser jag att nybyggt bevarande är bäst. Jag gillade även det inofficiella förslaget med nedgrävd t-bana.

Bevarandeförslaget har kulturmiljökvaliteter. Även om man bygger om kan man använda samma formspråk och idéer som W-O. Modernism-iden har jag ju beskrivit vad jag tänker om. Men också trafiklösningen är väldigt bra. Att successivt hissa ner bilarna redan på Södersidan genom Klöverbladen är genialt. De gigantiska ramperna i det nu liggande förslaget är, med ditt språkbruk, suboptimalt!

Lisa sa...

Undrar fortfarande vad det är för trängande behov av stadsliv som hävdas och som inte finns i Slussens direkta närhet? Går det att vara lite mer konkret?

Sen kan det vara bra att refletktera och läsa in sig lite på skillnaden mellan och innehållet i begreppen rekonstruktion, renovering, restaurering och konservering innan man tvärsäkert uttalar sig om att rekonstruktion (återuppbyggnad) inte har med bevarande att göra.

I ruttna timmerhus byts konstruktionen ofta ut helt och hållet men är ändå en del av bevarandet.

När man gjort det kan man dessutom läsa in sig på begreppet bevara, eller ännu hellre engelskans conservation där definitonen är en helt annan än den som bla gardebring utgår från.