torsdag 21 juli 2011

Sluta motverka den unga kulturen!

Nu har det hänt igen!
Moderaternas nolltolerans har slagit till mot Stockholm kulturliv. Igen!

Förra gången var det Stadsmuseets uppskattade gatukonstvandringar som anmäldes och stoppades, och gjorde en guide arbetslös och staden lite mer kulturlös. Den här gången är det Riksteatern som inte får marknadsföra sitt evenemang, Art of the streets på Södra teatern.

Det är egentligen bara ett av många hundra evenemang som den borgerliga politiken hindrar marknadsföring. Nolltoleransen slår inte bara, som för Riksteatern, mot de bokade kulturtavlorna utan dagligen också mot de mindre musik- och kulturscenerna som vill marknadsföra sig via affischering på stan.

Det är dumt, infantilt, barnsligt, meningslöst.

Sluta motverka den unga kulturen!

En laglig grafittivägg i Ghent, Belgien. (Foto: Mats Berglund)

..

5 kommentarer:

Lisa sa...

Ja, och kulturborgarrådet säger ingenting. Var det inte hon som har en examen i statsvetenskap med inriktning mänskliga rättigheter och demokrati?

se även: http://fascinategraffiti.blogspot.com/

Lisa sa...

Hej Mats, jag undrar hur du ser på relationen mellan å ena sidan nolltoleranspolicyn mot klotter etc och å andra sidan "Kultur i ögonhöjd" som ju är den strategiska plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm som du och fullmäktige antog 2009.

Utifrån FNs barnkonvention hävdar ju du och fullmäktige att "Barns kultur och ungdomars kultur (kultur av barn och unga (uttryck som ingen vuxen styr över)" exempelvis "(eget skrivande, rollspel, internetcommunities, Graffiti, Emo, Le Parkour etc.)" (sid 9), är ett barns rättighet och att staden ska säkerställa att alla barn kan nyttja den rätten.

Som övergripande mål anger du och fullmäktige att "Alla barn och unga i
Stockholm ska ha likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och
likvärdiga möjligheter till eget skapande" (sid 10).

Anser du...

- att Kultur i ögonhöjd är förenlig med nolltoleranspolicyn?
- att även graffiti är ett kulturellt uttryck som enligt FN-konventioner varje barn ska ha rätt att utöva om de så vill?
- att de barn och unga som vill måla graffiti, och som anser att graffiti är deras kultur (enl er definition på sid 8-9), har en likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och likvärdiga möjligheter till eget skapande?

Tacksam för svar.

Referens. http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Fackforvaltningar/Kulturforvaltningen/Organisation/Kulturstrategiska-avdelningen-/Kultur-i-ogonhojd/

mats sa...

Hej Lisa,

Svar på dina frågor.

- Nej, precis som du skriver så strider nolltoleranspolicyn tydligt mot texten i Kultur i ögonhöjd.

- Ja, grafitti är ett kulturellt uttryck som måste både bejakas och uppmuntras. Däremot måste vi ha en tydlig skiljelinje mellan grafitti och vandalisering tex olagligt klotter. Men det är en helt annan fråga.

- Nej, de unga grafittikonstnärerna har inte en likvärdig tillgång till kultur eftersom de motarbetas genom nolltoleransen.

Alla barn och unga ska ha likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande. Det är en viktig princip för oss, och det står också i FNs konvention om barnens rättigheter. Vi vill upphöja barnkonventionen till Svensk lag.

/Mats

Lisa sa...

Tack för ett tydligt svar.

Ifall du inte redan sett kan jag tipsa om gatukonst.ses grävande journalistik i ämnet.

http://www.gatukonst.se/2011/08/25/stockholm-och-nolltoleransen/

Lisa sa...

Ja så har nu Stockholms stad visat att det var censur de ägnade sig åt. Godtycket i beslutsfattandet är inte förenligt med vare sig kommunallag eller demokratiska principer

http://www.gatukonst.se/2011/10/16/har-moderna-tagit-klart-avstand-fran-graffiti/#more-16579