onsdag 26 oktober 2011

Budget för kultur

Idag offentliggjordes oppositionspartiernas skuggbudgetar för Stockholm. En jämförelse mellan partiernas satsningar på kultur bekräftar det jag befarade tidigare, att Miljöpartiets satsning på kultur tyvärr är mycket svag.

Budget 2012
Nettokostnader(mnkr) Kultur  Hela staden  Andel  Skattehöjning
Majoriteten          840,7   32 155       2,61%   0 öre
Socialdemokraterna   881,7   32 697       2,69%  10 öre
Vänsterpartiet       900,8   33 228       2,71%  60 öre
Miljöpartiet         858,5   32 977       2,60%  40 öre*
___
*)MP har utöver detta en grön skatteväxling med höjda parkeringsintäkter.

Kulturens plats i samhället och i människors vardag är en viktig och central del i Miljöpartiets politik och har sina rötter djupt ner i den gröna ideologin. Det handlar både om livskvalitet och demokrati, men också om klimatsmarta konsumtionsmönster och hållbara samhällen. Att utvecklingen de senaste åren i Miljöpartiets budgetarbete i Stockholms stad har gått åt fel håll är beklagligt. Jag avser att fortsätta mitt snart tioåriga arbete för att stärka kulturens roll i partiets budgetar och politik.

___
» Jag har tidigare skrivit om den borgerliga majoritetens neddragningar på kulturområdet här. Att siffrorna skiljer sig något från tabellen ovan beror på att jag tidigare använt bruttokostnader istället för nettokostnader. Detta har dock ingen betydelse, trenden och nivåerna är desamma oavsett räknemetod.
» Läs mer om Miljöpartiets budgetreservation här och här

2 kommentarer:

Christian Valtersson sa...

Hej Mats!

Kan nedanstående tabell verkligen stämma? Jag läser nettokostnader "Hela Staden" som total omsättning i budget. Är det rätt förstått? I så fall ser det osannolikt att Vänstern skulle ha en tre gånger så stor total budget som övriga. Det täcker ju inte deras skattehöjning?

Budget 2012
Nettokostnader(mnkr) Kultur Hela staden Andel Skattehöjning
Majoriteten 840,7 32 155 2,61% 0 öre
Socialdemokraterna 881,7 32 697 2,69% 10 öre
Vänsterpartiet 900,8 99 228 2,71% 60 öre
Miljöpartiet 858,5 32 977 2,60% 40 öre*

Mats Berglund sa...

Nej, naturligtvis ska det vara drygt 33 miljarder, inte 99. Tack Christian, för att du påpekade, det är nu ändrat!