fredag 22 mars 2013

Kulturhuset och stadsteatern

Kulturhuset och stadsteatern slås ihop, det har den borgerliga majoriteten i Stadshuset beslutat.
Frågan diskuterades i kommunfullmäktige den 18 februari.

Vi vet forfarande inte riktigt varför de borgerliga politikerna ville genomföra sammanslagningen och därmed bolagisera Kulturhuset. Någon avsiktsförklaring har inte givits, inte heller någon konsekvensbeskrivning eller riskanalys. Därför röstade Miljöpartiet nej till sammanslagningen.

Jag förklarar varför i en debattartikel i Stockholms fria tidning.

Inga kommentarer: