tisdag 11 december 2012

Operahus

Många är de som har varit ute i debatten om ett nytt operahus i Stockholm. Kungliga operan vid Gustav Adolfs torg är en vacker byggnad, men omodern och sliten. Man anser att nytt hus för opera behöver uppföras om Stockholm ska fortsätta vara en kulturstad av hög klass. Men debatten har tyvärr präglats av infall och tillfälliga mediautspel snarare än av konstruktivitet.

För att få ordning på debatten, samla kunskap och idéer och skapa ett användbart diskussionsunderlag utifrån Stockholms horisont, måste Stadshusets partier gå samman. I en skrivelse till Kommunstyrelsen föreslog jag därför för en tid sedan att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas för att undersöka förutsättningar, möjligheter och lämpliga platser för uppförande av ett nytt operahus i Stockholm.

Men när skrivelsen behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde tidigare idag avslogs den tyvärr. Argumentet som det ansvariga borgarrådet, Madeleine Sjöstedt (FP), anför är att "frågan om ett nytt operahus är en statlig angelägenhet".

Svaret förvånar! Inte minst därför att Madeleine Sjöstedt själv vid upprepade gånger debatterat frågan just i sin roll som Stockholms kulturborgarråd. Varför operahusfrågan inte längre skulle kunna vara en fråga för Stockholmspolitiken är en gåta. Antagligen har hon nu har diskvalificerat sig själv från fortsatta uttalanden, åtminstone så länge hon fortsätter representera Stockholms stad och inte regeringen.

Själv tänker jag dock fortsätta debattera frågan, men hade nog ändå hoppats att vi kunde göra det gemensamt över partigränserna.

___

Inga kommentarer: