torsdag 12 mars 2009

Okej men oroande att hyra ut Asplundsbyggnaden

Stadsbiblioteket stänger delar av byggnaden några timmar tidigare den 2 april. Orsaken är att ett bokförlag har hyrt Rotundan för ett privat event. Är det okej?

Tja, kulturborgarrådet skriver på sin blogg att hon är positiv till "Nya idéer", och att detta är något som ska uppmuntras. Stockholmsvänstern poängterar att trendbrott och första gången det tillåts att ha en "privat fest" på ett kommunalt bibliotek. Själv tycker jag väl att detta kan vara okej som ett sätt att komma ur en tillfällig knepig ekonomisk situation - men bara under vissa förutsättningar:
  1. 1. att det inte blir någon vana, eller att de borgerliga politikerna i kulturnämnden börjar räkna med sådana här inkomster i sin fortsatta budgetering. Till hösten vill jag se ett ökat biblioteksanslag i den borgerliga kulturbudgeten, tack!
  2. 2. att det inte ska behöva fortsätta sedan vi, de Röd-Gröna, har tagit över makten i Stadshuset efter nästa val. Vi ska inte sälja ut den kommunala kulturen!
Några snabba reflexioner kan emellertid göras:
  • Vi konstaterar alltså att man nu kan köpa sig förtur till den kommunala kulturen. Och detta är i förlängningen i allra högsta grad oroande för medborgarnas tillgång till kultur.
  • pengarna som tas in ska gå till inköp av böcker och annan media. Det visar sig alltså nu tydligt att den borgerliga budgeten inte har varit tillräckligt stark för att finansiera den löpande verksamheten. Och detta är i allra högsta grad oroande för hur den övriga kommunala kulturen har det min sina finanser!
  • Min partikollega i kulturnämnden, Kerstin Wickman (mp), hade fått reda på detta via omvägar och kunde därför ställa en fråga om uthyrningen under tisdagens sammanträde med kulturnämnden. Vi fick således en kort dragning om saken. Hade hon inte ställt frågan så skulle oppositionen inte fått någon som helst insyn i ärendet. Och detta är i allra högsta grad oroande för demokratin!

2 kommentarer:

Anonym sa...

men varför ska oppositionen - eller majoriteten för den delen - tycka om detta? är det inte en fråga för stadsbibliotekets ledning??

mats sa...

Nja, det är ju - precis som Ann-Mari Engel skriver på vänsterbloggen - ett trendbrott, och första gången något sådant görs på ett kommunalt bibliotek.

Att upplåta ett kommunbibliotek till kommersiell verksamhet medför utan tvekan ett dilemma i stil med till exempel att ta betalt för lånekort, och liknande.

Så självklart är det en politisk fråga som handlar om hur vi väljer att utnyttja våra kulturlokaler.