torsdag 26 mars 2009

Stadion - med eller utan friidrott?

Nu har Stockholms stad lagt ut en hel del material om Stockholms stadion på hemsidan. Där finns ett antal alternativa förslag för hur Stadion ska se ut i framtiden. Två huvudförslag presenteras, båda med 20.000 sittplatser. Det ena är en kombinerad fotbolls- och friidrottsarena och det andra en arena enbart för fotboll.

Jag är övertygad om att kombi-alternativet är det bästa, och att det också blir det som slutligen kommer att förverkligas. Vi har redan fått besked att DN-galan kommer att ingå i den utökade Golden League, som kommer att gå under namnet Diamond League. (Inte ens den moderatledda alliansen - med sitt lite märkliga ledort "ett Stockholm i världsklass" - kan väl tacka nej till detta världsevenemang!)

Tre saker poängteras dock som måste beaktas i planeringen:
1) Fotbollens krav: En modern arena som klarar både UEFA-reglerna och Djurgårdspublikens krav.
2) Friidrottens krav: DN-galan och Stockholm Marathon, samt IAAF:s regler.
3) De kulturhistoriska kraven: Byggnadsminnet för Stadion och Stadionparken, skyddsföreskrifter, samt inte minst Stockholmarnas krav på bevarandet av den unika miljön.

Dessa tre krav är endast delvis motsägande. Jag är övertygad att det med god vilja går att kombinera alla dessa krav.

Processen framöver:
- Mars: PM finns på www.stockholm.se.
- April: Remissperiod. Alla intresserade uppmanas att svara!
(Genom att skicka mail till: kommunstyrelsen@​stadshuset.stockholm.se, senast den 20 april, kan man således t.ex. medverka i att löparbanorna och friidrotten blir kvar!)

- Maj: Beslut (troligen i idrottsnämnden och fullmäktige) om vilket alternativ som staden skall gå vidare med.
- Juni: PM om det fortsatta arbetet...

» För er som trotsallt känner er lite oroade över att friidrotten kommer att försvinna rekommenderas att skriva under den namninsamling som miljöpartiets gruppledare Stefan Nilsson startade för några veckor sedan, och som i dagsläget har 4467 underskrifter!

» Stadion firar 100 år 2012. Innan dess kommer inte bygget att påbörjas. Däremot ska jubileet firas - förhoppningsvis med ett forskningsprojekt och en bok om Stockholmsidrotten under hundra år. Det har jag nyligen lagt en motion om i Kommunfullmäktige!

1 kommentar:

ogooglad sa...

De tre kraven går inte att förena. det kan du glömma och det handlar inte om avsaknad av god vilja.

UEFA-kraven betyder att planen måste breddas. IAAF-kraven innebär att löparbanorna måste breddas. Resultatet blir att de 2-3 nedersta raderna på långsidorna tas bort. Detta betyder i sin tur att de bästa platserna på stadion försvinner. Stadion har redan idag bara runt 7000 ok platser.
Dessutom innebör UEFA-reglerna att stolar måste monteras där det idag är bänkar - detta tar bort runt 1500 platser till totalt.

Lösningen på detta är att fonden, eller kortsidan skall byggas ut på höjden så att den blir nästan lika hög som tornen. Hur detta står emot K-märkningen kan jag inte bedöma, men det kommer se ohyggligt fult ut. Dessutom kommer det innebära att runt hälften av stadions åskådare kommer sitta på en kortsinda runt 30 meter från fotbollsplan. Det är inte hållbart.

Slut på det kombiförslaget alltså.

Det är lätt att tycka att löparbanorna skall vara kvar av känslomässiga skäl. Det är svårare att sätta sig in i frågorna och tänka till. Men du är ju politiker, så du borde iallafall ta dig tid att göra det innan du "tycker" till.