söndag 8 augusti 2010

Björklund borde åtminstone respektera det kommunala självstyret

Folkpartiet har den senaste veckan kommit med flera utspel om skolan. Bortsett från det halvrasistiska inslaget i slöjförbudet och det helt ogenomförbara i dagens förslag om tvingad föräldranärvaro, så tycks Jan Björklund helt köra över det kommunala självstyret.

Skolan är, än så länge, en kommunal angelägenhet. Därmed bör detaljregleringar kring personalfrågor (slöjförbudet), eller frågor kring hur man ska lösa de sociala problemen beslutas lokalt på skolan eller åtminstone inom kommunerna. Problem kan se olika ut i olika delar av landet, och de bör kunna lösas på olika sätt.

Men det är också viktigt att både elever, lärare och föräldrar får vara med i beslutsprocessen. Björklund tycks tro att han sitter på en universallösning när han vill tvinga föräldrarna till krångliga elever att ta ut sina semesterdagar under terminerna. Visst kan väl sådant hjälpa någon gång, men lokala sociala problem måste lösas på plats, med fingertoppskänsla - inte på departementsnivå av berörd minister!

Och, Björklund, vad händer om föräldrarna skolkar? Blir det polishämtning då?

2 kommentarer:

Mathias Sundin sa...

Båda förslagen har handlat om att ändra lagar så det blir möjligt att på kommunal nivå fatta dessa beslut. Ang. slöja för en rektor och ang. föräldrar i klassrummet för en kommunal nämnd.

Vill kommunerna låta folk ha burka i klassrummen eller låta bli att tvinga föräldrar till klassrummen - så slipper dom.

mats sa...

Mathias: Jo, jag förstår det. Björklund kan naturligtvis inte själv tvinga en förälder att vara i skolan. Men den här typen av detaljregeleringar från statlig nivå kan inte ses som annat än försök att styra kommunerna ännu hårdare i hur de ska sköta sina åtaganden.

Ville folkpartiledningen öka den kommunala friheten så kan de väl lägga generella beslutsförslag kring det. De här förslagen vill - som så många andra av de förslag som har kommit från FP under mandatperioden - bara begränsa friheten. Otroligt märkligt från ett parti som kallar sig "liberalt".