söndag 22 augusti 2010

Var ska Djurgården spela?

Efter den allsvenska säsongen 2013 går SvFF:s dispens till Djurgården att spela sina hemmamatcher i fotboll på Stockholms stadion ut. Tills dess måste frågan om var klubben ska spela i framtiden ha avgjorts.

Trots att vi vetat om dispensproblematiken under många år, och trots yviga borgerliga vallöften har ingenting konkret hänt under hela den gångna mandatperioden. Istället för det naturliga, att backa från vallöftet, har idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) konsekvent i fyra års tid matat Djurgården och deras supportrar med ständigt nya utfästelser om att frågan är på väg att lösas.

När nu mandatperioden summeras, ser vi att varje sådant löfte har brutits. Istället har en rad ¬– de facto helt orealistiska – utspel kommit; allt från ett flertal markanvisningsförslag i förorten, till att köra ut friidrotten och bygga om Stockholms stadion till renodlad fotbollsarena.

Jag själv och andra miljöpartister har flera gånger påtalat det olämpliga i att på det närmast bedrägliga sättet hålla Djurgårdarna i fortsatt förhoppning om en snar lösning. Borgarrådet borde tala klarspråk, men kunde gärna också ha initierat en bred konstruktiv dialog.

Nu har Djurgården fått nog och presenterade tidigt i somras ett mycket välgjort förslag till en arena vid nuvarande Östermalms IP. Arenan skall inrymma 18 000 sittande åskådare och kosta 425 Mnkr.* Den grävs ner för minskad miljöpåverkan, och DIF menar att den kommer att vara världens mest miljövänliga arena.

Mer information finns på DIF:s hemsida, hos Djurgårdspublikens arenagrupp och på supporterklubbens FAQ.


Miljöpartiet har en positiv syn och förhoppning att frågan ska gå att lösa. På DN:s Stockholmsdebatt skriver Yvonne Ruwaida och Stefan Nilsson att ” Djurgården Fotboll behöver, förtjänar och ska ha tillgång till en större arena.”

Jag tror att förslaget på Östermalms IP kan vara lösningen. Men vi kan inte blunda för de många problem och hinder som fortfarande finns där. I debattartikeln framförs några av dessa kvarvarande problem:

  • Kostnaderna: Staden har rustat Östermals IP för 200 miljoner kronor de senaste tio åren.
  • Markarrendet: DIF förväntar sig att staden ska stå för markkostnaderna.
  • Verksamheten: Idag är Östermalms IP Stockholmregionens mest använda idrottsplats. Både skolor och en stor mängd klubbar och föreningar använder dagligen idrottsplatsen. Lika lite som man kan tvinga Djurgården att spela i t.ex. Akalla (ett av de tidigare förslagen) kan man tvinga skridskosporten eller någon av de många små amatörklubbarna att flytta långväga. Detta måste lösas!
  • Stora Stadionevenemang: Som påpekas i debattartikeln i DN så har Östermalms IP avgörande funktioner för uppvärmning och ombyte för bl.a. Stockholm Maraton, Diamond League, Finnkampen, mm. Kan dessa funktioner föras över till nya arenan?
  • Natur- och kulturvärdena: Vilken påverkan kommer bygget och användningen av arenan att ha på den känsliga naturen i Nationalstadsparken? Och hur påverkar en rivning av Östermalms IP stadens kulturhistoriska värden?
  • Den ekonomiska risken: Oavsett om DIF betalar hela bygget och står för ägandet faller – som alltid i sådana här stora projekt risken tillbaks på kommunen. Kan av någon anledning inte fullfölja sina åtaganden så står vi med en tom och dyr arena.
  • Kommunfullmäktige har under senvåren beslutat att gå vidare med en annan stor fotbollsarena, Stockholmsarenan vid Globen. Det naturliga och mest kostnads- och fr.a. mest yteffektiva vore självklart att Stockholms elitklubbar, såsom i Göteborg, kunde samordna sig i en gemensam arena.

Dessutom har Djurgårdsförvaltningen som äger marken tidigare sagt nej till ny arena vid Nationalstadsparken. DIF hävdar att de fått löfte om godkännande av de nya ritningarna, men ännu har inget officiellt uttalande kommit.

Men om ett godkännande kommer, och de beskrivna problemen kan lösas (i synnerhet gäller det de många andra verksamheterna på Östermalms IP) bör staden gå vidare med planerna. Under tiden måste vi dock fortsätta att titta på alternativen. Kan det t.ex. gå att varsamt rusta Stockholms stadion? Eller finns det andra möjliga alternativa platser?

______
*Jämförelsetal för nya stadion i Malmö [21 000 sittplatsr/695 Mnkr]; Borås [10 000/117 Mnkr]. Inklusive ståplatser blir kapaciteten för nya Djurgårdsarenan 16 000; Swedbank stadion i Malmö 24 000 och Boråsarena 18 000.

» Och, slutligen: Jag vill inte gärna sitta och godkänna ytterligare en elitfotbollsarena i Sveriges huvudstad med konstgräs. God fotboll spelas på naturgräs!

6 kommentarer:

Nicklas sa...

Saxat från http://nyaostermalmsip.dif.se/Fragor---Svar

Kan man återanvända något av tidigare investeringar på ÖIP?
Konstgräset och rören går att flytta till andra platser så dessa pengar är inte bortkastade, till exempel kan konstgräset flyttas till Storängsbotten eller Hjorthagen. Staden betalar ett arrende på marken men det gör de å andra sidan redan idag.

Förlorar inte stan pengar på att skänka bort marken för ÖIP till DIF?
De pengar staden förlorar är de som plöjts ner i upprustningen av ÖIP, dessa pengar tas snabbt igen med de skatteintäkter arenan ger. Dessutom skapas det flera arbetstillfällen i området. Staden äger inte marken (det gör Kungen), och marken kan inte användas till annat än idrott och rekreation. Det är alltså inte tal om mark som går att tjäna pengar på kommersiellt, annat om där byggdes en modern fotbollsarena.


ÖSTERMALMS IP
Nya Östermalms IP är tänkt att bli en mönsteranläggning när det gäller grönt tänkande, helt i linje med uppförandet av miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden. På Nya Östermalms IP kommer Djurgårdens herrlag att träna och spela matcher, men även damfotboll, ungdomsfotboll och skolidrott kommer att ha sin naturliga plats på arenan. Nya Östermalms IP kommer inte att ha någon direkt påverkan på idrotter som ridsport, ishockey, konståkning, bågskytte och tennis.

Tänkt verksamhet på Nya Östermalms IP
• Djurgårdens herrlag
• Damfotboll
• Ungdomsfotboll
• Skolidrott
• Kommersiella lokaler (konferens, restaurang, loger, försäljning med mera)
• Djurgårdens IF Fotbolls administration/kansli med mera
• Samarbetsdiskussioner förs även med Svenska Friidrottsförbundet om tänkbart utnyttjande av Djurgårdsarenan både avseende vissa faciliteter vid såväl friidrottstävlingar som motionslopp.

Dan sa...

Hej Mats!

Intressant inlägg.

De farhågor du tar upp är till stor del lösta. Breddidrotten tillgodoses av de nya idrottsytorna som Djurgården vill bygga och de stora evenemangen på Stadion främjas av en modern arena med moderna faciliteter, något som Djurgården och Svenska Friidrottsförbundet t.ex. just nu diskuterar samarbete kring.

Markarrendet är en pyttesumma och bleknar i jämförelse med de pengar skattebetalarna förlorar om DIF skulle försvinna till en annan kommun. Är Stockholms stad beredda att ge upp alla de pengar DIF genererar?

Att pengar lagts på ÖIP är inte konstigt - idrottsplatser kräver alltid pengar för att fungera. Nu vill DIF fortsätta investera pengar och göra området till ett riktigt idrottsnav i Stockholm. Ett idrottsnav för både bredd och elit, till skillnad från "idrottsområdet" runt Stockholmsarenan där miljarder i skattepengar lagts på arenor som bara gynnar eliten och där det allmänna sålts ut till kommersiella intressen (t.ex. AEG).

Yom sa...

Stockholms stad väntas betala arrendet på 850 000 per år.

Okej. Låt oss säga att DIF inte får bygga på östermalms IP och måste se sig om i någon av kranskomunerna efter mark.

Enligt en rapport i våras tjänar globenområdet 1.8 miljoner per fullsatt match på hovet (8000 åskådare) i turismintäkter. Är det här intäkter stockholms stad vill förlora? Jag tycker att det påfallande ofta i den här debatten glöms bort att DIF varje match drar 5 000-14 000 åskådare till stockholms stadion som äter på restauranger, fikar på caféer och dricker på barer runt stockholms stadion. Vad tror du att staden får tillbaka i skattepengar på en match på stadion? Moms på biljetter, moms på mat och dryck osv. För att inte tala om det faktum att DIF betalar hyra på stadion på 2 miljoner per år.

Martin sa...

Bra Mats! Skönt med en något mer nyanserad syn på frågan från Ditt parti, det var lite värre med nyanserna i dina partikollegors debattinlägg.

Det verkar vara oerhört svårt för många att greppa det faktum att den tilltänkta arenan och dess kringområden (oerhört viktiga i sammanhanget) faktiskt kommer att ÖKA tillgängligheten för breddidrottare och allmänhet. Det är som att det finns någon sorts inbyggd misstro mot att en fotbollsklubb skulle kunna presentera ett förslag som detta, som att det skulle finnas någon dold agenda. Så är naturligtvis inte fallet, och det tydligaste beviset på det är det faktum att Djurgården Fotboll själva är en av de största nyttjarna av Östermalms IP idag. Mängder med ungdomslag, både på bredd- och elitnivå, med Djurgårdens blårandiga tröjor har idag Östermalms IP som sin bas. Varför i herrans namn skulle DIF vilja göra förutsättningarna sämre för dessa? Det vore ju att skjuta sig själva i foten så det visslade om det. Det här ÄR ett bra förslag, inte bara för elitföreningen Djurgården Fotboll, utan också för spontanidrottare och en idrottsintresserad allmänhet i stort. Våga säga JA till en ny arena på Östermalms IP!

PS. Jag håller med dig i sak om det där med gräsvalet, fast det går dock en aning stick i stäv med det faktum att också själva den nya arenan ska kunna användas av breddidrottare. En naturgräsplan är av naturliga (!) skäl ganska mycket ömtåligare än en konstgräsdito. Men visst ska fotboll spelas på riktigt gröngräs, där är jag med dig. Ändamålet kanske får helga medlen i just det här fallet. DS.

Anonym sa...

Tack MP för att ni ger oss tusentals röster i kommunalvalet. Tillsammans med VPs krav på höjda skatter och sossarnas krav på könsneutrala toaletter och butlers i tunnelbanan ser valutgången mycket ljus ut. Rowaidas debattartikel kommer aktivt att spridas i mina djurgårdskretsar.

/Anders Wållgren (m)

Anonym sa...

Låt Djurgårdsförvaltningen få reda på vad många tycker om dessa planer innan de tar beslut.
Sprid ut länken till namnsamling: NEJ till Fotbollsarena på Östermalms IP.
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5117