fredag 14 januari 2011

Kulturen behöver mer pengar, och mer ansvarsfulla politiker

I en helt okritisk artikel i Dagens nyheter häromdagen (9 januari) så presenterades alliansens nya kultursatsning i Stockholm: mer pengar till de fria grupperna. Sammantaget skulle fem nya miljoner tillföras, varav en till den innovativa fonden för kultur och fyra till projektstöd för fria grupper och konstnärer.

Initiativet är bra, mer pengar behövs. Men, frågan som aldrig ställdes i artikeln: Var tas pengarna ifrån?

Svaret kom med handlingarna till nästa veckas sammanträde med kulturnämnden. Inga nya pengar tillförs; miljonen till den innovativa fonden är budgeterad, men resten tas från andra kulturområden.

Två miljoner tas från den efterlängtade nysatsningen på utställningsverksamheten på stadens museer. Denna verksamhet är efter fyra borgerliga år sorgligt eftersatt. I budgeten för 2011 fanns 10 miljoner. Ett hopp för våra kommunala museer tändes. Nu har kulturförvaltningen tvingats att skära i det beloppet för att fylla i hål i övrig verksamhet. Detta är både beklagligt och för framtiden högst oroande.

Resterande två miljoner förs över från det långsiktiga verksamhetsstödet. Detta innebär i praktiken slutet på kommunalt stöd för mångåriga institutioner som Fria teatern i Högdalen, Barnens underjordiska scen och Folkmusiken i Stallet vid Nybrokajen 11.

Kulturförvaltningen menar sig göra den bedömningen att dessa verksamheter under lång tid har dragits med ekonomiska problem utan att göra tillräckligt för att förnya sin situation. Men sanningen är att de indragna stöden är politiskt betingade och emanerar ur minskade budgetramar.

På sin blogg (14 januari) bedyrar borgarrådet, i ett svar till Ingerärd Waarenperä, att detta helt igenom är ett förvaltningsbeslut. Genom att påpeka nedläggningen av kulturstödsutskottet tar hon helt sin egen hand ifrån neddragningarna.

Kulturborgarrådet tar således gärna åt sig av berömmet för de nya projektstödsmiljonerna, samtidigt som hon vägrar ta ansvar för de indragna verksamhetsstöden.

Ett sådant hycklande och kluvet beteende leder bara till slutsatsen: Vi måste ha mer ansvarsfulla politiker.

__
» DN-artikeln ligger inte på nätet, men FP:s pressmeddelande som tidningen nappade på finns här.

Inga kommentarer: