torsdag 20 januari 2011

Ska konstnärer bli företagare?

Beskedet är krasst: Kulturnämndens verksamhetsstöd om 73 miljoner om året för ett hundratal kulturgrupper kommer inte att bli större.

Så inleds en artikel i dagens DN Kulturdelen. Det visar på de hårda tider som ligger för Stockholmskulturen de närmaste fyra åren. Men beskedet kan också kompletteras: Kulturnämndes verksamhetsstöd KOMMER att höjas! Dock troligen inte förrän efter valet 2014. Med ett majoritetsskifte vänder vindarna för Stockholms kulturliv; anslagen blir kraftigt höjda, det blir lättare för det fria kulturlivet att skapa kvalitet i sin verksamhet, Stockholmarna får mer och bättre kultur.

Skillnaderna mellan de två blocken syns sällan så tydligt som i tisdagens rekordlånga kulturnämnd. Nämnden sammanträdde i närmare två timmar. Kulturborgarrådet avvek dock i halvtid och nämndens vice ordförande Ann Mari Engel fick ta vid.

De två timmarna behövdes för att klargöra den klyfta som nu råder mellan den borgerliga nedskärningspolitiken och den röd-gröna tillväxtpolitiken för kulturområdet.

Förvaltningspersonalen på Kulturstrategiska avdelningen, under ledning av Patrik Liljengren, har gjort vad de kunnat. Istället för anslagshöjningar har de av den borgerliga majoriteten fått ett reellt sparbeting på två miljoner kronor. Som goda tjänstemän har de lokaliserat ett antal verksamheter, bl.a. RFoD, BUS, KKV och Fria Teatern, där de ansett att anslagen kan dras in.

Det måste objektivt anses som fel att dra in anslagen för dessa etablerade, fungerande och av många Stockholmare älskade kulturinstitutioner. Det första Madeleine Sjöstedt gjorde när hon tillträdde som kulturborgarråd 2006 var att avveckla nämndens bidragsutskott. Nu ser vi konsekvenserna av detta. I det läge som nu har uppstått kunde inte förvaltningen agerat annorlunda, det som krävs är ett politiskt initiativ för att rädda dessa institutioner. Men genom att fjärma politikerna från besluten har Sjöstedt omöjliggjort en sådan lösning. Nu ligger hela ansvaret på den politiska roteln, och i slutändan på Sjöstedt själv!

Situationen för BUS (Barnens Underjordiska Scen), är att deras hyresvärd under 2010 har ombildats till bostadsrättsförening. Därmed har hyran höjts med 50% samtidigt som ett stambyte har tvingat de att ställa in föreställnignar. ”2010 har varit ett dåligt år”, medger de själva. I det läget möts de alltså av indraget stöd. Situationen är snarlik den som Kvartersbion råkade ut för för fyra år sedan. Bostadsrättsföreningen höjde hyran och den borgerliga majoriteten i kulturnämnden vägrade hålla kulturverksamheten uppe.

Då 2006, klev istället oppositionspartierna fram och ordnade stödgalor, och slutligen såg till att verksamheten kunde fortsätta i annan regim. Genom våra insatser har Bio Rio kunnat uppstå och utvecklas. Nuvarande ägaren, Folkets hus och parker, kan i kulturbudgeten som en av mycket få aktörer hämta hem ett kraftigt ökat stöd för 2011.

Det samma bör kunna ske med BUS. Med gott stöd i svåra tiden hade verksamheten kunnat återhämta sig och växa efter det svåra året 2010. Men med den kulturfattiga politik som sköts från den folkpartistyrda kulturroteln i Stockholm ser man bara allt fler verksamheter som tvingas lägga ner.

Skådespelare från BUS demonstrerar utanför Stadshuset inför Kulturnämndens sammanträde.

3 kommentarer:

Rasmus på Kungsholmen sa...

Hej Mats! Slutsatsen i den muntliga föredragningen var väl ändå att förändringar nog hade gjorts även med större stöd?

Och den totala bilden är ju ett ökat kulturstöd, till projektstödet. Nya pengar + överflyttning av pengar från verksamhetsstödet.

mvh nämndkollegan Rasmus (FP)

mats sa...

Hej Rasmus,
tack för kommentaren!

Jag håller inte riktigt med. Med en starkare budget skulle ett skifte mot ökat projektstöd kunna ske utan neddragningar i verksamhetsstödet.

Även andra än de som fått sänkt stöd har hört av sig. Många fria grupper och föreningar har haft samma nivå på stödet under många år. Det innebär ju i realiteten en successiv sänkning när hyror och andra kostnader ökar.

Bilden är ju att de två överförda och de tre "nya" miljonerna till projektstöd och innovativa fonden inte räcker för att fylla igen de hål som uppstått.

Jag håller inte alls med beskrivningen som förvaltningen gör tex om överetablering av folkmusiken. Det finns fortfarande alltför stort utrymme för kulturen att växa i Stockholm.

Min syn är att vi måste bli bättre på att ta tillvara engagemanget, varhelst det uppstår. Då duger det inte att dra in stöd för etablerade institutioner, lika lite som det duger att vägra att bejaka en ny, engagerad och vital kulturgrupp som den vid badhuset i Aspudden.

/Mats

Anonym sa...

Ja, kulturlivet skall ha stod av staten, men inom rimliga granser. Kultur kan inte skapas i ett totalt vakum dar man inte tar hansyn till huruvida det finns en publik/intresserade kunder som kan ge verksamheten finansiellt underlag. Oavsett om du ar en enskild konstnar eller en hel teater.

Och OM statliga skattepengar skall ga till att stodja en verksamhet, maste ju det finnas hoga krav pa den kulturen och att det finns ett allmanintresse i att den verksamheten kan fortga.

Sporten far mycket stod av staten vilket konstnarerna knorrar mycket om. Men sportliga evenemang har ju en publik pa tiotusentals. Fragan for konstnarerna bor vara hur de kan skapa nagot som lockar till sig fler manniskor. (Och det ar inte samma sak som att "dumma ner" kulturen tills fler kan ta till sig den.) Kvalité kan hojas utan att ge avkall pa den konstnarliga integriteten anser jag.

/Billy