fredag 5 juni 2009

Egalia


Och fritidsgården för HBT-ungdomar, Egalia, fick också 100.00 kr.

Priset gör stor nytta efterssom den moderatstyrda majoriteten i stadshuset har dragit det bidrag som Egalia tidigare fått. Med prispengarna kommer de kunna hålla öppet åtminståne året ut.

Mp har tillsammans med de andra oppositionspartierna kämpat för Egalias fortlevnad. Bla har Yvonne R en motion i ärendet som ska behandlas i fullmäktige in kort.

Rädda Egalia!

Posted by ShoZu

Inga kommentarer: